5. svibnja 2015.

 1. Zaključak o odobrenju korištenja javne površine na Narodnom trgu, Upravnom odjelu za razvoj i Europske procese Zadarske županije

7. svibnja 2015.

 1. Odluka o dodjeli tekuće donacije projektima prijavljenim na javni natječaja za financiranje programa održivog razvitka zadarskih otoka
 2. Zaključak o odobrenju korištenja javne površine na Narodnom trgu, Udruzi studenata psihologije „Kasper“
 3. Zaključak o odobrenju korištenja javne površine u Ulici Šimuna Kožičića Benje, Turističkoj zajednici Grada Zadra

8. svibnja 2015.

 1. Odluka o imenovanju službenika za zaštitu osobnih podataka
 2. Odluka o određivanju djelatnika Grada Zadra za poslove evidencije o zbirkama podataka
 3. Zaključak o odobrenju održavanja koncerta u caffe baru Forum
 4. Zaključak o odobrenju korištenja javne površine na Narodnom trgu, Hrvatskoj konzervativnoj stranci, GO Grada Zadra

11. svibnja 2015.

 1. Odluka o utvrđivanju statusa nerazvrstane ceste na nekretninama koje čine ulicu Put Vukića
 2. Zaključak o nedavanju odobrenja za obavljanje djelatnosti trgovine na malo izvan prodavaonice na štandu TD Kristijan promocija d.o.o.
 3. Zaključak o odobrenju održavanja festivala na krovnoj terasi starog Kazališta lutaka u Jazinama
 4. Zaključak o odobrenju korištenja javne površine na Narodnom trgu, Udruzi socijalnih radnika Zadar i Volonterskom centru Zadar

12. svibnja 2015.

 1. Zaključak o odobrenju postave reklamnog transparenta Plesnoj udruzi Gesta

13. svibnja 2015.

 1. Odluka o raspisivanju javnog natječaja za davanje u zakup zemljišta – parkinga na čest.zem. 660/28 k.o. Diklo
 2. Odluka o raspisivanju javnog natječaja za davanje u zakup poslovnog prostora (političkim strankama)
 3. Odluka o raspisivanju javnog natječaja za davanje u zakup poslovnih prostora
 4. Zaključak o odobrenju korištenja javne površine na Trgu Petra Zoranića, Narodnom muzeju Zadar

14. svibnja 2015.

 1. Odluka o raspisivanju javnog natječaja za davanje u zakup javnih površina za postavu naprava za prezentaciju brodskih izleta, prodaju svježih sokova i sl.
 2. Zaključak o odobrenju izvođenja građevinskih radova na rekonstrukciji palače Cedulin za trajanja turističke sezone 2015, Turističkoj zajednici Grada Zadra
 3. Zaključak o odobrenju izvođenja građevinskih radova na rekonstrukciji željezničkog kolodvora za trajanja turističke sezone 2015, društvu Sara centar Zadar d.o.o.
 4. Zaključak o odobrenju izvođenja građevinskih ra aparthotela i hostela na adresi Đure Marušića, za trajanja turističke sezone 2015, TD Domino s d.o.o.
 5. Zaključak o odobrenju održavanja glazbeno zabavnog programa ispred bara – noćnog kluba Ledana
 6. Zaključak o odobrenju korištenja javne površine na Narodnom trgu, Počasnom konzulatu Republike Litve

15. svibnja 2015.

 1. Zaključak o odobrenju korištenja javne površine na Narodnom trgu, Poljoprivrednoj, prehrambenoj i veterinarskoj školi Stanka Ožanića
 2. Zaključak o odobrenju korištenja javne površine na Narodnom trgu, Plesnom klubu Tango Zadar
 3. Zaključak o odobrenju korištenja javne površine na Trgu pet bunara, Koordinaciji nacionalnih manjina Zadarske županije
 4. Zaključak o odobrenju korištenja javne površine na Forumu i Istarskoj obali, Glazbenoj školi Blagoje Bersa
 5. Zaključak o odobrenju korištenja javne površine na otoku Olibu, Odredu izviđača „Bijeli javor“
 6. Zaključak o odobrenju korištenja prostora krovne terase starog kazališta lutaka u Zadru, Udruzi Zdanje

18. svibnja 2015.

 1. Zaključak o utvrđivanju za javnu raspravu prijedloga Izmjena i dopuna Detaljnog plana uređenja zone trgovinskog velecentra Vrilo
 2. Zaključak o davanju u zakup javne površine za postavu pokretne naprave na lokaciji Nova vrata, društvu Mare meum d.o.o.

19. svibnja 2015.

 1. Odluka o imenovanju povjerenstva za pripremu projekata uređenja gradskih plaža
 2. Odluka o odabiru najpovoljnije ponude u postupku javne nabave usluga izrade Urbanističkog plana uređenja zone Ravnice u Zadru
 3. Zaključak o sponzorstvu Medcruise konferencije
 4. Zaključak o odobrenju održavanja Etno dana na Trgu Petra Zoranića, Narodnom muzeju Zadar

21. svibnja 2015.

 1. Odluka o imenovanju Doroteje Kamber Kontić ravnateljicom Gradske knjižnice Zadar
 2. Zaključak o odobrenju korištenja javne površine na Narodnom trgu, Udruzi EKO-Zadar

22. svibnja 2015.

 1. Zaključak o davanju u zakup javne površine na Obali kneza Branimira – ispred prodajno poslovnog prostora VIP, društvu VIPnet d.o.o.
 2. Zaključak o odobrenju korištenja javne površine na Poljani Šime Budinića, Hrvatskom narodnom kazalištu Zadar
 3. Zaključak o odobrenju korištenja javne površine na Forumu i Poljani pape Ivana Pavla II, društvu Sport event d.o.o.
 4. Zaključak o odobrenju postave reklamnog transparenta tvrtki Sport event

25. svibnja 2015.

 1. Zaključak o primanju na znanje Izvješća o izvršenju Plana gospodarenja otpadom Grada Zadra za 2014, godinu
 2. Odluka o dodjeli u zakup zemljišta – dijela kat.čest. 660/28 k.o. Diklo, društvu Kuver grupa d.o.o. Kožino za parkiralište
 3. Zaključak o prijenosu sredstava TD Vodovod d.o.o. za izgradnju vodoopskrbnog cjevovoda u ulici Put velikog mula, u naselju Kožino
 4. Zaključak o dozvoli izdavanja rješenja za izvođenje radova na javnoj površini – kolniku Molatske ulice, Upravnom odjelu za komunalne djelatnosti Grada Zadra
 5. Odluka o davanju u zakup javne površine za postavu kioska na lokaciji Mali Ižm društvu Diža j.d.o.o.
 6. Zaključak o odobrenju održavanja koncert na ljetnoj terasi caffe bara Shine, Udruzi Šigureca
 7. Zaključak o odobrenju korištenja javne površine na Poljani pape Ivana Pavla II, društvu „Dite zadarsko“
 8. Zaključak o odobrenju korištenja javne površine na Forumu, Koncertnom uredu Zadar

27. svibnja 2015.

 1. Zaključak o odobrenju isplate sredstava za nabavu specijalističke opreme Hrvatskoj gorskoj službi spašavanja – Stanici Zadar
 2. Odluka o davanju u zakup javne površine za postavu kioska na lokaciji Silba /luka Mul), društvu Aranea d.o.o.
 3. Zaključak o odobrenju korištenja javne površine na Obali kralja Petra Krešimira IV, Udruzi Eko – Zadar
 4. Zaključak o odobrenju korištenja javne površine na više lokacija na Poluotoku radi održavanja Dana izvannastavnih aktivnosti, Upravnom odjelu za odgoj i školstvo Grada Zadra

28. svibnja 2015.

 1. Zaključak o utvrđivanju za javnu raspravu prijedloga Urbanističkog plana uređenja područja Plovanija
 2. Zaključak o odobrenju korištenja javnih površina Organizacijskom odboru za izjašnjavanje birača o potrebi da se zatraži raspisivanje referenduma o uređenju pitanja referenduma