2. svibnja 2013.

1. Odluka o raspisivanju Javnog natječaja za davanje u zakup portala za presretanje prometa u bežičnoj mreži za pristup internetu na području Grada Zadra

2. Zaključak o odobrenju korištenja javne površine na više lokacija na Poluotoku, Udruzi građani odlučuju iz Zagreba

 

3. svibnja 2013.

1. Zaključak o prihvaćanju pokroviteljstva i sufinanciranja manifestacije Final fight Championship

2. Zaključak o prihvaćanju ponude društva Atrij d.o.o. Zadar za izradu projektne dokumentacije zgrade Mjesnog odbora Vidikovac

3. Zaključak o davanju u zakup javne površine na Obali kralja P. Krešimira IV, društvu Novitet d.o.o za postavu panoramskog dalekozora

4. Zaključak o odobrenju korištenja javne površine na Narodnom trgu, HNS-u, ŽO Zadarske županije

 

6. svibnja 2013.

1. Odluka o imenovanju Kulturnog vijeća Grada Zadra

2. Odluka o korištenju dvorane „Jazine“

3. Zaključak o odobrenju korištenja javne površine na Narodnom trgu i Obali kneza Branimira, HNS-u, ŽO Zadarske županije

 

7. svibnja 2013.

1. Odluka o objavi Natječaja za sufinanciranje korištenja obnovljivih izvora energije – solarnih toplinskih sustava u kućanstvima na području Grada Zadra

2. Odluka o odabiru društva PLOTER d.o.o. Zadar za izvoditelja radova izgradnje zgrade Mjesnog odbora Vidikovac

3. Zaključak o prihvaćanju Sporazuma o sufinanciranju stručnog tima za vrtiće drugih osnivača na području Grada Zadra

4. Zaključak o prihvaćanju ponude Regionalne agencije Sjever iz Koprivnice za izradu Akcijskog plana održivog razvitka Grada Zadra

5. Zaključak o prijenosu sredstava Udruzi za očuvanje i zaštitu podvodnog svijeta

6. Zaključak o odobrenju korištenja javne površine na Narodnom trgu i Obali kneza Branimira, Hrvatskim laburistima – stranci rada, Podružnici Zadarske županije

7. Zaključak o odobrenju korištenja javne površine na Narodnom trgu i Obali kneza Branimira, HDZ-u, GO Grada Zadra

8. Zaključak o odobrenju korištenja javne površine u Širokoj ulici i Trgu pet bunara, Branimira, SDP-u, GO Grada Zadra

9. Zaključak o odobrenju korištenja javne površine na Narodnom trgu, Gimnaziji Vladimira Nazora


8. svibnja 2013.

1. Zaključak o prijavi projekta „Sustav za upravljanje pražnjenjem posuda“ za korištenje sredstava pomoći Ministarstva graditeljstva

2. Zaključak o financiranju izrade tehničkog rješenja crpne stanice „5 nebodera“

3. Zaključak o odobrenju korištenja javne površine na Narodnom trgu i Obali kneza Branimira, SDP-u, ŽO Zadarske županije

 

9. svibnja 2013.

1. Zaključak o imenovanju Povjerenstva za koordinaciju aktivnosti pripreme i praćenje turističke sezone u 2013. godini

2. Zaključak o odobrenju održavanja koncerta na prostoru Kapetanskog parka, Udruzi Zdanje

3. Zaključak o odobrenju korištenja javne površine na predjelu MO Maslina, Bilog Briga, MO Višnjik i MO Arbanasi, SDP-u GO Grada Zadra

4. Zaključak o odobrenju korištenja javne površine na prostoru Kapetanskog parka, Udruzi Zdanje

 

10. svibnja 2013.

1. Zaključak o odobrenju korištenja javne površine na više lokacija na Poluotoku,  Upravnom odjelu za odgoj i školstvo Grada Zadra

 

13. svibnja 2013.

1. Zaključak o odobrenju korištenja javne površine Trga Damira Tomljenovića Gavrana, Šibenske ulice i Puta Pudarice, Udruzi građani odlučuju iz Zagreba

 

14. svibnja 2013.

1. Zaključak o prihvaćanju ponude UOIG Mandra Damira za usluge izrade idejnog projekta rekonstrukcije raskrižja Put Vrela i Franje Fanceva, Hrvatskog sabora i Tribanjske ulice

2. Zaključak o odobrenju korištenja javne površine u Širokoj ulici, Narodnom listu iz Zadra

3. Zaključak o odobrenju korištenja javne površine na Narodnom trgu i Obali kneza Branimira, Pokretu za uspješnu Hrvatsku – HRAST

 

15. svibnja 2013.

1. Zaključak o prihvaćanju ponude društva „UPI 2M“ d.o.o. Zagreb za izradu projekta sanacije konstruktivnih elemenata Centra za baštinu u Zadru

2. Zaključak o prihvaćanju ponude društva „AB FORUM“ d.o.o. Zadar za pripremu projekta i izmjenu obuhvata Centra za baštinu u Zadru

3. Zaključak o prihvaćanju ponude društva „CITARA“ d.o.o. Zagreb za izradu izmjene strojarskog dijela projekta Centra za baštinu u Zadru

4. Zaključak o prihvaćanju ponude društva „INSPEKTING“ d.o.o. Zagreb za izradu elaborata za osiguranje pristupačnosti osobama s invaliditetom, te izmjene i dopune elaborata zaštite od požara Centra za baštinu u Zadru

5. Zaključak o prihvaćanju ponude Sveučilišta u Zagrebu, Građevinskog fakulteta, Zavoda za materijale Zagreb, za izradu revizije zaštite od požara Centra za baštinu u Zadru

6. Zaključak o odobrenju održavanja glazbenih manifestacija u Perivoju kraljice Jelene, društvu Riva Liburna d.o.o. Zadar

7. Zaključak o odobrenju postave reklamnog transparenta Plesnoj udruzi Gesta

8. Zaključak o odobrenju korištenja javne površine na Obali kralja Petra Krešimira IV, Hrvatskoj gospodarskoj komori, Županijskoj komori Zadar 

9. Zaključak o odobrenju korištenja javne površine na Narodnom trgu, Hrvatskoj demokratskoj zajednici

 

16. svibnja 2013.

1. Odluka o davanju u zakup portala za presretanje prometa u bežičnoj mreži Grada Zadra Agenciji za marketing i promociju MEDIA-ZD

2. Odluka o raspisivanju Javnog natječaja za davanje u zakup zemljišta – dijela č.z. 660/28 k.o. Diklo

3. Odluka o raspisivanju Javnog natječaja za davanje u zakup zemljišta – dijela č.z. 3838/4 k.o. Zadar

4. Zaključak o davanju suglasnosti TD „Vodovod“ d.o.o. Zadar na stvarnu cijenu isporuke pitke vode za kućanstva u naseljima na otocima u administrativnom sastavu Grada Zadra

5. Zaključak o odobravanju sredstava namijenjenih za novo gradsko groblje te postojeće gradsko groblje TD “Nasadi“ d.o.o. Zadar

6. Zaključak o odobrenju održavanja glazbene večeri u Caffe baru Forum, društvu Tusristhotel d.d. 

7. Zaključak o odobrenju korištenja javne površine na Obali kralja Petra Krešimira IV, parku Vladimira Nazora i na Forumu, društvu Pakt Media d.o.o. iz Zagreba 

 

17. svibnja 2013.

1. Zaključak o odobrenju sufinanciranja građenja vodnih građevina na vodoopskrbnom području Zadar T.D. „Vodovod“ d.o.o.

2. Zaključak o prihvaćanju odobrenju korištenja javne površine na Forumu, Turističkoj zajednici Grada Zadra 

 

20. svibnja 2013.

1. Odluka o poništenju dijela Javnog natječaja za davanje u zakup javnih površina

 

22. svibnja 2013.

1. II. Izmjena Zaključka o određivanju broja učeničkih i studentskih stipendija u školskoj/akademskoj godini 2012/2013

2. Zaključak o isplati sredstava TD „Športski centar Višnjik“ d.o.o. za pokriće troškova redovnog poslovanja

3. Zaključak o prihvaćanju ponude društva ROGIĆ GRADNJA d.o.o. Zadar, za sanaciju ravnog krova limarije i odvoda oborinske vode na objektu VK Jadran

4. Zaključak o prihvaćanju ponude društva ROGIĆ GRADNJA d.o.o. Zadar, za sanaciju ravnog krova limarije i odvoda oborinske vode na objektu ŠRC Višnjik

5. Zaključak o odobrenju održavanja glazbenih večeri u Caffe baru Forum, društvu Turisthotel d.d. Zadar

6. Zaključak o odobrenju korištenja javne površine na Poljani Šime Budinića i dvorištu Providurove palače, Hrvatskom narodnom kazalištu Zadar

 

23. svibnja 2013.

1. Zaključak o odobravanju održavanja festivala na prostoru Kapetanskog parka, Udruzi PROKOP iz Zagreba

2. Zaključak o odobrenju korištenja javne površine u ulici Sjepana Radića i Ulici Zrinsko-frankopanskoj, Udruzi građani odlučuju

3. Zaključak o odobrenju korištenja javne površine na Narodnom trgu i Obali kneza Branimira, Socijaldemokratskoj partiji Hrvatske, Zadarskoj županijskoj organizaciji

4. Zaključak o odobrenju korištenja javne površine na Narodnom trgu i Obali kneza Branimira, Hrvatskoj demokratskoj zajednici, Gradskom odboru Grada Zadra

 

24. svibnja 2013.

1. Zaključak o odobrenju postave reklamnog transparenta Muzeju antičkog stakla Zadar

2. Zaključak o odobrenju korištenja javne površine na Narodnom trgu, Širokoj ulici, i Obali kneza Branimira, Socijaldemokratskoj partiji Hrvatske, Organizaciji SDP-a Grada Zadra

 

27. svibnja 2013.

1. Zaključak o odobrenju korištenja javne površine na Narodnom trgu, Poliklinici Sunce

2. Zaključak o odobrenju korištenja javne površine prostora Kapetanskog parka, Udruzi za promicanje glazbene produkcije PROKOP

 

29. svibnja 2013.

1. Zaključak o odobrenju korištenja javne površine na Obali kralja Petra Krešimira IV, društvu Radio Croatia d.o.o. Zagreb

 

31. svibnja 2013.

1. Odluka o odabiru ponude Građevinskog obrta „Izgradnja Popovački“ za radove na sanaciji vlaženja Velike vijećnice – djelomično prekrivanje krovišta

2. Zaključak o potvrdi imenovanja zapovjednika postrojbe Dobrovoljnog vatrogasnog društva „Rutnjak“

3. Odluka o dopuni Odluke o planu korištenja javnih površina

4. Zaključak o odobrenju održavanja festivala u Petrčanima na Punti Radman, društvu Castor Media d.o.o. Petrčane

5. Zaključak o odobrenju korištenja javne površine prostora Kapetanskog parka, Udruzi za razvoj nezavisne kulture Šigureca