2. studenoga 2017.

 1. Obavijest o odabiru ponude društva Hotelsko i destinacijsko savjetovanje d.o.o. za nabavu konzultantskih usluga za projekt Vrata Zadra
 2. Odluka o raspisivanju javnog natječaja za davanje u zakup javne površine na parkingu kod crkve sv. Marije
 3. Zaključak o subvenciji troškova usluge izrade mišljenja na tehničko-tehnološko rješenje za izgradnju centra za gospodarenje otpadom Biljane Donje, TD „Eko“ d.o.o.
 4. Zaključak o odobrenju održavanja glazbenih događanja na terasi caffe barova „Kult“ i „Dišpet“
 5. Zaključak o odobrenju korištenja javne površine Košarkaškom klubu Jazine

3. studenoga 2017.

 1. Zaključak o odobrenju korištenja javne površine Kulturnoj udruzi Nova Akropola – Podružnici Zadar

6. studenoga 2017.

 1. Odluka o razrješenju člana Upravnog vijeća Agencije za razvoj Zadarske županije ZADRA NOVA
 2. Odluka o imenovanju člana Upravnog vijeća Agencije za razvoj Zadarske županije ZADRA NOVA

7. studenoga 2017.

 1. Zaključak o sufinanciranju turističkih manifestacija Turističke zajednice Grada Zadra u 2017. godini

8. studenoga 2017.

 1. Obavijest o poništenju postupka nabave radova izgradnje prometnice na D8
 2. Obavijest o odabiru ponude društva Studio 2M d.o.o. za izradu idejnog i glavnog projekta ceste uz Ulicu Rampada
 3. Zaključak o prihvaćanju ponude društva Velekem d.d. za kupnju nekretnina oznake dio č.z. 4401/1, dio č.z. 4422/42 i čest.zem. 4401/4, sve k.o. Zadar

9. studenoga 2017.

 1. Zaključak o odobrenju korištenja javne površine Građanskoj inicijativi „Ne daj se Cetino“

10. studenoga 2017.

 1. Zaključak o odobrenju korištenja javne površine Društvu sportske rekreacije „Loptica“
 2. Zaključak o odobrenju korištenja javne površine Udruzi tjelesnih invalida Zadarske županije
 3. Zaključak o odobrenju korištenja javne površine Hrvatskoj gospodarskoj komori – Županijskoj komori Zadar

13. studenoga 2017.

 1. Odluka o raspisivanju javnog natječaja za davanje u zakup javnih površina na Trgu Petra Zoranića, za postavu naprava za manifestaciju „Advent u Zadru 2017“
 2. Zaključak o odabiru ponude društva „Nasadi“ d.o.o. za radove hortikulturnog uređenja raskrižja Ulice Josipa Jurja Strossmayera i Ulice Ivana Mažuranića
 3. Zaključak o odobrenju održavanja glazbenih događanja na terasi caffe barova „Kult“ i „Dišpet“
 4. Zaključak o odobrenju korištenja javne površine Klubu roditelja nedonoščadi „Palčići“
 5. Zaključak o odobrenju korištenja javne površine Udruzi „Eko - Zadar“

14. studenoga 2017.

 1. Zaključak o utvrđivanju Prijedloga Proračuna Grada Zadra za 2018. godinu i projekcije za 2019. i 2020. godinu
 2. Odluka o načinu raspodjele sredstava za financiranje programa i projekata iz područja zaštite potrošača u 2017. godinu
 3. Natječaj za financiranje programa i projekata iz područja zaštite potrošača u 2017. godinu
 4. Odluka o utvrđivanju statusa nerazvrstane ceste za kat.čest. 9443 k.o. Zadar

15. studenoga 2017.

 1. Odluka o odabiru ponude zajednice ponuditelja Mobilita evolva d.o.o., Inženjerski biro d.d. i Ekonerg d.o.o. za izradu masterplana funkcionalne regije Sjeverna Dalmacija i Strateške procjene utjecaja na okoliš
 2. Odluka o raspisivanju Javnog natječaja za davanje u zakup zemljišta na dijelu nekretnine oznake čest.zem. 5873/1 k.o. Zadar
 3. Zaključak o sufinanciranju djelatnosti zadarskih barkajola
 4. Zaključak o produženju radnog vremena u restoranu „Foša“
 5. Zaključak o odobrenju korištenja javne površine Turističke zajednice Grada Zadra
 6. Zaključak o odobrenju korištenja javne površine Udruzi „Svjetlo“

16. studenoga 2017.

 1. Odluka o zaključenju Aneksa Ugovoru o javnim radovima izgradnje priključne nerazvrstane ceste s pripadajućom infrastrukturom
 2. Zaključak o subvenciji troškova stručnih usluga izrade Elaborata o utjecaju turizma na stvaranje bio otpada na području obuhvata „Biljane Donje“, TD „Eko“ d.o.o.
 3. Zaključak o neodobravanju TD Toni ugostiteljstvo j.d.o.o. obavljanja ugostiteljske djelatnosti u kiosku na lokaciji Musapstan, čest.zem. 1630/2 k.o. Crno
 4. Zaključak o odobrenju korištenja javne površine Kydo udruzi Yumi Zadar
 5. Zaključak o odobrenju korištenja javne površine Turističkoj zajednici Grada Zadra

17. studenoga 2017.

 1. Odluka o imenovanju predstavnika Grada u Odbor za praćenje Operativnog programa „Konkurentnost i kohezija“
 2. Zaključak o odobrenju korištenja javne površine TD „Športski centar Višnjik“ d.o.o.

20. studenoga 2017.

 1. Zaključak o utvrđivanju Nacrta prijedloga odluke o socijalnoj skrbi i objavi na savjetovanje sa zainteresiranom javnošću
 2. Odluka o imenovanju Povjerenstva za provedbu javnog natječaja za dodjelu gradskih prostora na korištenje udrugama
 3. Odluka o raspisivanju Javnog natječaja za dodjelu gradskih prostora na korištenje
 4. Zaključak o financiranju troškova skupljanja i prijevoza glomaznog otpada nastalog od posljedica poplave
 5. Zaključak o odobrenju održavanja glazbenih događanja na terasi caffe barova „Kult“ i „Dišpet“
 6. Zaključak o odobrenju korištenja javne površine Domu za odgoj djece i mladeži Zadar

21. studenoga 2017.

 1. Zaključak o utvrđivanju za javnu raspravu Prijedloga II. Izmjena i dopuna Detaljnog plana uređenja zone stambene izgradnje veće gustoće „Crvene kuće“
 2. Zaključak o odobrenju održavanja glazbenog programa u caffe baru „Teatro“
 3. Zaključak o odobrenju održavanja glazbenog programa u caffe baru „Arkada“

22. studenoga 2017.

 1. Zaključak o odabiru ponude društva Bino commerce d.o.o. za radove sanacije poslovnog prostora Vrata Sv. Krševana
 2. Zaključak o odobrenju korištenja javne površine Dječjem vrtiću „Radost“ Zadar
 3. Zaključak o odobrenju korištenja javne površine Medicinskoj školi Ante Kuzmanića Zadar

23. studenoga 2017.

 1. Obavijest o odabiru ponude društva AB OVO d.o.o. za konzultantske usluge izrade Početne studije i Akcijskog plana za javni prijevoz Grada Zadra i okolnih područja
 2. Zaključak o odobrenju korištenja javne površine Šahovskom klubu Zadar

24. studenoga 2017.

 1. Zaključak o utvrđivanju Nacrta prijedloga odluke o zakupu javnih površina i objavi na savjetovanje sa zainteresiranom javnošću

27. studenoga 2017.

 1. Obavijest o odabiru ponude društva ceste Zadarske županije d.o.o. za izgradnju pristupne prometnice na D8 – ponovljeni postupak
 2. Zaključak o sklapanju Izmjene Ugovora o javnim radovima gradnje raskrižja Ulice J.J. Strossmayera i Ulice I. Mažuranića

28. studenoga 2017.

 1. Zaključak o davanju na korištenje prostora u Ulici Andrije Medulića 2, Udruzi CINAZ
 2. Zaključak o davanju u zakup javne površine na lokaciji trg Petra Zoranića, društvu Jelčić & Perica j.d.o.o.
 3. Zaključak o odobrenju održavanja glazbenih večeri u restoranu „Gladne oči“

29. studenoga 2017.

 1. Zaključak o odabiru ponude društva Geotehnički studio d.o.o. za nabavu istražnih radova na ispitivanju konstruktivnih elemenata Providurove palače, Faza II
 2. Zaključak o odobrenju održavanja glazbenih događanja na terasi caffe barova „Kult“ i „Dišpet“
 3. Zaključak o odobrenju korištenja javne površine Osnovnoj školi Voštarnica Zadar

30. studenoga 2017.

 1. Zaključak o odabiru ponude društva Petroša inženjering d.o.o. za radove sanacije puta u Molatu
 2. Zaključak o davanju u zakup javne površine na lokaciji Trgu Petra Zoranića društvu Ljubač d.o.o.