3. studenog 2016.

 1. Odluka o davanju u zakup javnih površina za postavu kioska radi prodaje neprehrambenih proizvoda te pružanja ugostiteljske usluge
 2. Odluka o davanju u zakup javnih površina za postavu štandova radi prodaje neprehrambenih proizvoda
 3. Zaključak o imenovanju povjerenstva za rješavanje imovinsko pravnih odnosa u obuhvatu izgradnje pješačkog puta na adresi Put Njivica bb
 4. Zaključak o odobrenju korištenja javne površine na Narodnom trgu i Poljani pape Ivana Pavla II, Udruzi Cukrići
 5. Zaključak o odobrenju korištenja javne površine na Narodnom trgu, Udruzi Nova akropola

4. studenog 2016.

 1. Zaključak o sufinanciranju autentične djelatnosti Zadarskih barkajola

7. studenog 2016.

 1. Obavijest o odabiru društva LUCKY LUKA d.o.o. za montažu, opremanje, organizaciju rada i upravljanje Ledenim parkom – mobilnim klizalištem
 2. Obavijest o odabiru društva FEST d.o.o. za najam kućica za izlaganje i prodaju proizvoda na manifestaciji Advent u Zadru za 2016. godinu
 3. Zaključak o odobrenju korištenja javne površine na Narodnom trgu, Klubu roditelja nedonoščadi „Palčići“

8. studenog 2016.

 1. Zaključak o poništenju Zaključka o odobrenju održavanja glazbenih večeri u caffe baru Forum KLASA: 351-01/16-01/140; URBROJ: 2198/01-2-16-3 od 31. listopada 2016.
 2. Zaključak o odobrenju korištenja javne površine na Poljani pape Ivana Pavla II, Hrvatskom uredu za osiguranje

9. studenog 2016.

 1. Javni poziv za dodjelu potpora malom gospodarstva za jačanje konkurentnosti i održivog poslovanja za 2016. godinu
 2. Zaključak o provođenju objedinjene javne nabave lož ulja za osnovne škole Grada Zadra

10. studenog 2016.

 1. Obavijest o odabiru društva KUDUMIJA TRADE d.o.o. za najam, montažu, dostavu šatora s drvenim podnicama
 2. Zaključak o odobrenju korištenja javne površine u ulici Š. K. Benje, Hrvatskom zavodu za zdravstveno osiguranje, Područnoj službi Zadar

15. studenog 2016.

 1. Odluka o imenovanju članova Upravnog vijeća Dječjeg vrtića „Radost“ Zadar
 2. Odluka o imenovanju ovlaštenih predstavnika naručitelja u predmetu javne nabave za izradu spomenika poginulim braniteljima Domovinskog rata
 3. Zaključak o odobrenju korištenja javne površine na Narodnom trgu, Udruzi EKO –ZADAR

16. studenog 2016.

 1. Izmjene i dopune Pravilnika o dodjeli nagrada u akciji „Nasmiješeno sunce“
 2. Zaključak o isplati sredstava TD „Inovativni Zadar“ d.o.o. za subvenciju razlike iznosa zakupnine za prostore za III. kvartal 2016.
 3. Zaključak o davanju u zakup javne površine u ulici S. Radića za postavu bankomata, OTP banci d.d.
 4. Zaključak o odobrenju korištenja javne površine na Narodnom trgu, Klasičnoj gimnaziji Ivana Pavla II
 5. Zaključak o odobrenju korištenja javne površine na Narodnom trgu, Domu za odgoj djece i mladeži Zadar

17. studenog 2016.

 1. Zaključak o isplati sredstava osiguranih Proračunom za 2016. godinu Vatrogasnoj zajednici Grada Zadra
 2. Zaključak o sufinanciranju turističkih manifestacija Turističke zajednice Grada Zadra u 2016. godini
 3. Zaključak o odobrenju korištenja javne površine na Narodnom trgu, Udruzi tjelesnih invalida Zadarske županije
 4. Zaključak o odobrenju korištenja javne površine na Obali kneza Branimira, društvu MPG d.o.o.

18. studenog 2016.

 1. Zaključak o isplati sredstava Vatrogasnoj zajednici Grada Zadra
 2. Zaključak o pokroviteljstvu nad manifestacijom I. međunarodni tjedan talijanske kuhinje u svijetu

22. studenog 2016.

 1. Odluka o imenovanju ovlaštenih predstavnika naručitelja u predmetu javne nabave usluga izrade priručnika standarda i izvedbene tehničke dokumentacije Kneževe palače
 2. Zaključak o pokroviteljstvu i sufinanciranju humanitarne akcije Vukovaru za dar 2016.
 3. Zaključak o odobrenju postavljanja reklamnog transparenta, Hrvatskoj gospodarskoj komori, Županijskoj komori Zadar

24. studenog 2016.

 1. Odluka o načinu raspodjele sredstava za financiranje programa i projekata iz područja zaštite potrošača u 2016. godini
 2. Natječaj za financiranje programa i projekata udruga iz područja zaštite potrošača u 2016. godini
 3. Obavijest o odabiru društva Promel projekt d.o.o. za usluge izrade prometno tehničkog i semaforskog projekta rekonstrukcije raskrižja ulica: F. Tuđmana s Putom Stanova; F. Tuđmana i Voštarnice VIII te projekta pješačkog prijelaza na Ulici F. Tuđmana
 4. Zaključak o odobrenju korištenja javne površine na Narodnom trgu, Hrvatskoj gospodarskoj komori, Županijskoj komori Zadar

25. studenog 2016.

 1. Odluka o imenovanju ovlaštenih predstavnika naručitelja u predmetu javne nabave lož ulja-ekstra lako (LUEL) u 2017. i 2018. godini
 2. Zaključak o odobrenju korištenja javne površine u Ulici Š.K. Benje, društvu Hrvatski telekom d.d.

28. studenog 2016.

 1. Zaključak o odobrenju korištenja javne površine na otoku Silbi, mjesnom odboru Silba

29. studenog 2016.

 1. Zaključak o imenovanju Povjerenstva za ocjenjivanje i dodjelu nagrada u akciji „Nasmiješeno sunce“
 2. Odluka o davanju u zakup poslovnog prostora na adresi Bedemi zadarskih pobuna Državnom uredu za reviziju RH
 3. Zaključak o odabiru graditeljskog obrta Ključ u ruke D&A za izvođenje dodatnih radova na sanaciji društvenog doma u Zapuntelu
 4. Zaključak o odobrenju korištenja javne površine na trgu pet bunara, Turističkoj zajednici Grada Zadra
 5. Zaključak o odobrenju korištenja javne površine na Narodnom trgu, Udruzi Svjetlo

30. studenog 2016.

 1. Zaključak o utvrđivanju liste deficitarnih zvanja
 2. Zaključak o raspisivanju natječaja za dodjelu učeničkih i studentskih stipendija za školsku/akademsku godinu 2016./2017.
 3. Zaključak o raspisivanju natječaja za dodjelu stipendija studentima iz obitelji slabijeg imovnog stanja za akademsku godinu 2016./2017.
 4. Odluka o imenovanju stručnih osoba za ovlaštene predstavnike Naručitelja u postupku javne nabave u predmetu: Rekonstrukcija atletske staze i vanjskih sportskih terena, za Športski centar Višnjik d.o.o.
 5. Odluka o imenovanju stručnih osoba za ovlaštene predstavnike Naručitelja u postupku javne nabave u predmetu: Rekonstrukcija i održavanje vanjske rasvjete, za Športski centar Višnjik d.o.o.
 6. Odluka o imenovanju koordinatora za trgovačka društva u kojima je Grad Zadar jedini ili većinski vlasnik
 7. Zaključak o prihvaćanju Izvješća o kakvoći mora na morskim plažama na području Grada Zadra u 2016. godini
 8. Odluka o imenovanju stručne osobe za ovlaštenog predstavnika naručitelja u postupku javne nabave usluga prijevoza učenika OŠ Voštarnica u 2017. godini
 9. Zaključak o davanju odobrenja TD ZSB proizvodnja d.o.o. za prodaju suvenira i proizvoda PG-a benediktinki sv. Marije na štandu na Trgu opatice Čike
 10. Zaključak o odobrenju korištenja javne površine na Narodnom trgu, Hrvatskoj katoličkoj udruzi medicinskih sestara i tehničara