2. studenoga 2015.

1. Javni poziv za dodjelu potpora malom gospodarstvu za jačanje konkurentnosti i održivog poslovanja za 2015. godinu

2. Odluka o načinu raspodjele sredstava za financiranje programa i projekata iz područja zaštite potrošača u 2015. godini

- Natječaj za financiranje programa i projekata udruga iz područja zaštite potrošača u 2015. godini

3. Odluka o imenovanju povjerenstva za izradu teksta javnog poziva i utvrđivanje liste reda prvenstva za kupnju stanova iz Programa društveno poticajne stanogradnje na lokaciji Crvene kuće

4. Zaključak o davanju na posudbu dijela poslovnog prostora Udruzi mladih matematičara i fizičara

5. Odluka o raspisivanju javnog natječaja za dodjelu poslovnih prostora u zakup

6. Obavijest o odabiru ponude društva ARCTIC d.o.o. za montažu, opremanje, organiziranje rada i upravljanje mobilnim klizalištem

7. Odluka o pokretanju otvorenog postupka javne nabave radova rekonstrukcije javne rasvjete u Perivoju Vladimira Nazora i kraljice Jelene

8. Odluka o odabiru društva Stipčević d.o.o. za izvoditelja radova izgradnje zgrade – oproštajne dvorane na mjesnom groblju u Kožinu

9. Zaključak o financiranju izrade geodetskog elaborata u sklopu izrade projektne dokumentacije za izgradnju integralnog sustava odvodnje aglomeracija Zadar i Petrčane

3. studenoga 2015.

1. Odluka o raspisivanju javnog natječaja za davanje u zakup javne površine na parkingu kod crkve sv. Marije – u šatoru

2. Zaključak o odobrenju održavanja glazbenih večeri u caffe baru La Bodega

3. Zaključak o odobrenju održavanja glazbenih večeri u restoranu Gladne oči

4. Zaključak o odobrenju korištenja javne površine na Narodnom trgu, Kulturnoj udruzi Nova akropola

4. studenoga 2015.

1. Zaključak o utvrđivanju liste deficitarnih zvanja/studija za akademsku 2015./2016. godinu

2. Zaključak o raspisivanju natječaja za dodjelu učeničkih i studentskih stipendija za školsku/akademsku 2015./2016. godinu

3. Odluka o objavi Natječaja za sufinanciranje energetske obnove obiteljskih kuća na području Grada Zadra za 2015. godinu

4. Odluka o davanju u zakup javne površine za postavu kioska na Liburnskoj obali, društvu Tisak d.d.

5. Zaključak o odobrenju održavanja glazbenih večeri u caffe baru Bizarre

6. Zaključak o odobrenju održavanja glazbenih večeri u caffe baru Forum

7. Zaključak o odobrenju korištenja javne površine na Istarskoj obali, Pozdravu Suncu, Morskim orguljama i Forumu, glazbenoj udruzi Libreto

5. studenoga 2015.

1. Zaključak o isplati sredstava za nabavu specijalističke opreme Hrvatskoj gorskoj službi spašavanja

2. Zaključak o sufinanciranju troškova organizacije Sajma poslova

3. Zaključak o odobrenju korištenja javne površine na Narodnom trgu, Udruzi Eko Zadar

6. studenoga 2015.

1. Zaključak o odabiru društva Bino commerce d.o.o. za izvoditelja radova na obnovi komunjskog magazine na Premudi

2. Zaključak o odabiru obrta ABC Rent za najam šatora s podnicama

9. studenoga 2015.

1. Plan upravljanja pomorskim dobrom na području Grada Zadra za 2016. godinu

2. Zaključak o odabiru firme Sitotisak Mateka za izradu promotivnih materijala u okviru projekta Škola PUNa mogućnosti

3. Odluke o utvrđivanju statusa nerazvrstane ceste za čest.zem. oznake:

    - 9371/10, 9371/12,………, 9378/6 i 9378/7, sve k.o. Zadar

    - 9354/2, 9354/3, …….., 9371/7 i 9371/8, sve k.o. Zadar

    - 9411, 9428, …….., 9686/2 i 9686/3, sve k.o. Zadar

    - 9409/1, 9408/1, …….., 9379/1 i 9378/11, sve k.o. Zadar

    - 10165, 10172, …….., 10440 i 10158, sve k.o. Zadar

    - 10480, 10518, …….., 10770 i 10771, sve k.o. Zadar

    - 10772, 10773, …….., 10803/3 i 10803/4, sve k.o. Zadar

    - 9688, 9702, …….., 10105 i 10127, sve k.o. Zadar

    - 755/5, 755/6, …….., 926/2 i 996/1, sve k.o. Zadar

    - 9348/1, 9348/2, …….., 9353/5/5 i 9354/1, sve k.o. Zadar

    - 9308/2, 9308/3, …….., 9339/1 i 9339/4, sve k.o. Zadar

    - 7596/1, 7596/3, …….., 9307/6 i 9308/1, sve k.o. Zadar

    - 6729, 6749, …….., 7444/4 i 7498, sve k.o. Zadar

    - 5989, 6053, …….., 6667/2 i 6711, sve k.o. Zadar

    - 5419/2, 5419/8, …….., 5973 i 5975, sve k.o. Zadar

    - 4686/3, 4806, …….., 5411/3 i 5411/4, sve k.o. Zadar

    - 3898/2, 3942, …….., 4650 i 4665, sve k.o. Zadar

    - 3425, 3451, …….., 3864/1 i 3898/1, sve k.o. Zadar

    - 2476/5, 2476/7, …….., 3367 i 3377/1, sve k.o. Zadar

    - 1734/1, 1756/1, …….., 2476/2 i 2476/4, sve k.o. Zadar

    - 1054/1, 1054/2, …….., 1667/2 i 1703, sve k.o. Zadar

11. studenoga 2015.

1. Odluka o pokretanju postupka javne nabave opreme za Kneževu palaču

2. Zaključak o odobrenju postave reklamnih transparenata Rotary clubu Zadar

12. studenoga 2015.

1. Odluka o imenovanju članova Upravnog vijeća javne ustanove za upravljanje sportskim objektima Zadarski sport

2. Zaključak o odobrenju postave reklamnih transparenata Košarkaškom klubu Zadar

3. Zaključak o odobrenju korištenja javne površine na Narodnom trgu, Poljoprivrednoj, prehrambenoj i veterinarskoj školi Stanka Ožanića

13. studenoga 2015.

1. Odluka o utvrđivanju statusa nerazvrstane ceste za čest.zem. 2409/30, 2409/31 i 2409/33 sve k.o. Zadar

2. Zaključak o odabiru društva D&Z d.o.o. za uslugu projektiranja pristupne ceste za novo gradsko groblje u Crnom

3. Zaključak o odobrenju održavanja glazbene manifestacije u caffe baru Factory

4. Zaključak o odobrenju korištenja javne površine na Narodnom trgu, Udruzi tjelesnih invalida Zadarske županije

16. studenoga 2015.

1. Odluka o raspisivanju Javnog poziva za prikupljanje zahtjeva za kupnju stanova iz programa društveno poticane stanogradnje na lokaciji Crvene kuće

2. Zaključak o utvrđivanju za javnu raspravu prijedloga III. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Zadra

3. Zaključak o odabiru društva PREMUR d.o.o. za uslugu izrade geotehničkog elaborata za projekt rekonstrukcija i opremanje sportsko – rekreacijskog centra u naselju Crno

17. studenoga 2015.

1. Zaključak o utvrđivanju statusa nerazvrstane ceste za ulicu Put Jadra u Kožinu, oznake čest.zem.: 419/19, 412/35, 412/102, 412/109 i 412/314, sve k.o. Diklo

18. studenoga 2015.

1. Odluka o odabiru u predmetu javne nabave izrade umjetničkog rješenja Spomenika poginulim braniteljima u Domovinskom ratu u gradu Zadru

19. studenoga 2015.

1. Odluka o prihvaćanju zahtjeva društva Tvornica kruha Zadar za kupnju nekretnina označenih kao čest.zem. 4939/3 i 4936/3 k.o. Zadar

2. Zaključak o odobrenju korištenja javne površine gradskog mosta, ulice J. Barakovića i Narodnog trga, Atletskom športskom klubu Zadar

3. Zaključak o odobrenju korištenja javne površine na Poljani Ivana Pavla II i Forumu, Klubu mladih Sineki

20. studenoga 2015.

1. Zaključak o odabiru društva Geotehnički studio d.o.o. za uslugu ispitivanja upojnosti tla i izradu elaborata o provedenim ispitivanjima za Novo gradsko groblje

2. Zaključak o subvenciji troškova dodatnih aktivnosti društvu EKO d.o.o.

23. studenoga 2015.

1. Zaključak o odobrenju održavanja glazbenih večeri u caffe baru La Bodega

2. Zaključak o odobrenju održavanja glazbenih večeri u restoranu Gladne oči

3. Zaključak o odobrenju održavanja glazbenih večeri u caffe baru Zodiac

4. Zaključak o odobrenju postave reklamnog transparenta Hrvatskoj gospodarskoj komori, Županijskoj komori Zadar

24. studenoga 2015.

1. Odluka o utvrđivanju statusa nerazvrstane ceste za čest.zem. koje u naravi čine ulice: A. T. Mimare, D. Blažekovića, A. Augustinčića, Don Š. Urlića, Ličku ulicu, A. T. Pavičića, Karlovački prilaz i J. Hatzea

2. Odluka o utvrđivanju statusa nerazvrstane ceste za čest.zem. koje u naravi čine ulice: F. Fanceva, D. Bazjanca, Put groblja, ulicu Galića, Prilaz T. Matića, ulicu Građine, neimenovanu ulicu, Cerodole, Put Vrela, Pištenjak i Prilaz A. Konca

3. Zaključak o odobrenju korištenja javne površine na Narodnom trgu, Hrvatskoj katoličkoj udruzi medicinskih sestara i tehničatra Zadar

25. studenoga 2015.

1. Zaključak o odobrenju održavanja glazbenih večeri na terasama caffe barova Kult i Dišpet

26. studenoga 2015.

1. Odluke o utvrđivanju statusa nerazvrstane ceste za čest.zem.:

   - 2830/1, 2830/3, 2831,.……….. 2855, 2856 i 2857, sve k.o. Ist

   - 785, 891, 2802, ………. 2827, 2828 i 2829, sve k.o. Ist

   - 1026/1, 1028, 1030, 1031 i 1032, sve k.o. Zapuntel

   - 2858, 2859, 2860, ………. 2903, 2904 i 20905, sve k.o. Ist

   - 5672/1, 5673, 5674, ………. 5713, 5714 i 5715, sve k.o. Silba

   - 924/3, 1254, 1283/56, ………. 5669, 5670 i 5671, sve k.o. Silba

2. Zaključak o odobrenju korištenja javne površine na Narodnom trgu, Zavodu za javno zdravstvo

27. studenoga 2015.

1. Zaključak o odobrenju održavanja glazbenih manifestacija u caffe baru Factory

2. Zaključak o odobrenju korištenja javne površine na Trgu Petra Zoranića, Turističkoj zajednici Grada Zadra

3. Zaključak o odobrenju korištenja javne površine na Narodnom trgu, Širokoj ulici i Forumu, Turističkoj zajednici Grada Zadra