3. studenoga 2014.

1. Odluka o imenovanju direktora TD “Poduzetnički inkubator” d.o.o. Zadar

2. Zaključak o imenovanju povjerenstva za provedbu Javnog natječaja za povjeravanje poslova upravljanja i održavanja javne rasvjete u Gradu Zadru – ZONA II

4. studenoga 2014.

1. Zaključak o odobrenju održavanja zabavne manifestacije u caffe baru Bizzare

2. Zaključak o odobrenju postave reklamnih transparenata, Turističkoj zajednici Grada Zadra

5. studenoga 2014.

1. Odluka o imenovanju članova Upravnog vijeća dječjeg vrtića za djecu s teškoćama u razvoju “Latica”

2. Zaključak o financiranju radova građenja “CP Zgon s pripadajućim gravitacijskim kolektorima i tlačnim cjevovodom”, po zahtjevu TD “Odvodnja”

3. Zaključak o davanju na posudbu poslovnog prostora u Ulici bana J. Jelačića 6b, Pučkom otvorenom učilištu Zadar

4. Zaključak o davanju u zakup javne površine u ulici Stjepana Radića, za postavu bankomata, Društvu OTP banka d.d.

5. Zaključak o izmjenama i dopunama Plana rashoda za nabavu proizvedene dugotrajne imovine i dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini u osnovnom školstvu Grada Zadra u 2014. godini

6. Zaključak o odobrenju održavanja glazbenih večeri u caffe baru Zodiac

6. studenoga 2014.

1. Zaključak o davanju na posudbu poslovnog prostora u Veslačkoj ulici 12, u zgradi MO Voštarnica, Udruzi dragovoljaca i branitelja Domovinskog rata 112. brigade

2. Zaključak o odobrenju održavanja glazbenih večeri u caffe baru Forum

3. Zaključak o odobrenju korištenja javne površine na Narodnom trgu, Udruzi Brodarica

7. studenoga 2014.

1. Zaključak o utvrđivanju liste deficitarnih zvanja/studija za akademsku 2014./2015. godinu

2. Zaključak o raspisivanju natječaja za dodjelu učeničkih i studentskih stipendija za školsku/akademsku 2014./2015. godinu

3. Odluka o utvrđivanju statusa “nerazvrstana cesta – javno dobro” za nekretnine oznake čest.zem.: 441/3, 441/9, 447/4, …… 3640/2, 3649/2 i 3649/3, sve k.o. Zadar

4. Zaključak o odobrenju korištenja javne površine u Širokoj ulici, Održivom razvoju Hrvatske

5. Zaključak o odobrenju korištenja javne površine na Narodnom trgu, Udruzi Nova Akropola – Podružnica Zadar

10. studenoga 2014.

1. Zaključak o prijenosu sredstava OTP banci, na ime subvencije kamata temeljem odobrenih kredita za razvoj malog i srednjeg poduzetništva

12. studenoga 2014.

1. Zaključak o imenovanju Povjerenstva za evidentiranje nerazvrstne ceste – ulice Ive Kerdića

2. Odluka o utvrđivanju statusa “nerazvrstana cesta – javno dobro” za nekretnine oznake čest.zem.: 2649/2, 2649/1, 2646/3, ..…… 2679/4, 2679/6 i 2679/2, sve k.o. Zadar

3. Zaključak o osvjetljavanju crkve sv. Donata ljubičastim svjetlom povodom obilježavanja Međunarodnog dana svjesnosti o prijevremenom rođenju

4. Zaključak o odobrenju postave reklamnih transparenata, društvu Info turist d.o.o.

5. Zaključak o odobrenju korištenja javne površine na Narodnom trgu, Turističkoj zajednici Grada Zadra

6. Zaključak o odobrenju korištenja javne površine na dijelu perivoja Gospe od zdravlja i površine između Malog Arsenala i terase konobe Bonaca, Narodnom muzeju Zadar

13. studenoga 2014.

1. Zaključak o imenovanju Povjerenstva za evidentiranje nerazvrstnih cesta na kojima je predviđena izgradnja sekundarne kanalizacijske mreže na području Grada Zadra

2. Odluka o utvrđivanju statusa “nerazvrstana cesta – javno dobro” za nekretnine oznake čest.zem.: 419, 421, 425/5, 420, ..…… 2409/46, 2409/10 i 701/13, sve k.o. Zadar

3. Zaključak o odobrenju korištenja ostatka parkirališta sa sjeverne strane dvorane Krešimir Ćosić u sklopu ŠC Višnjik, TD “Športski centar Višnjik” d.o.o.

4. Zaključak o odobrenju korištenja javne površine na Narodnom trgu, Hrvatskoj katoličkoj udruzi medicinskih sestara i tehničara Zadar

5. Zaključak o odobrenju korištenja javne površine na Narodnom trgu, Udruzi socijalnih radnika Zadar i Volonterskom centru Zadar

6. Zaključak o odobrenju održavanja glazbene večeri u caffe baru Zodiac

17. studenoga 2014.

1. Zaključak o odobrenju korištenja javne površine na Obali kralja Petra Krešimira IV, društvu Zabavica j.d.o.o.

2. Zaključak o odobrenju korištenja javne površine na Narodnom trgu, Udruzi tjelesnih invalida Zadarske županije

3. Zaključak o odobrenju korištenja javne površine na Narodnom trgu, Obali kneza Branimira i Poljani Šime Budinića, Hrvatskoj gospodarskoj komori, Županijskoj komori Zadar

18. studenoga 2014.

1. Odluka o raspisivanju natječaja za dodjelu stipendija za studente iz obitelji slabijeg imovnog stanja u akademskoj 2014./2015. godini

2. Odluka o raspisivanju natječaja za prodaju nekretnina označenih kao dio čest.zem. 4177/12 k.o. Zadar i dio čest.zem. 4177/2 k.o. Zadar

3. Odluka o raspisivanju natječaja za prodaju nekretnine označene kao čest.zem. 4179/12 k.o. Zadar

4. Odluka o raspisivanju Javnog natječaja za dodjelu poslovnih prostora u zakup

19. studenoga 2014.

1. Zaključak o odobrenju postave reklamnog transparenta Hrvatskoj gospodarskoj komori, Županijskoj komori Zadar

20. studenoga 2014.

1. Zaključak o sklapanju ugovora o sufinanciranju izrade koncepcijskog rješenja vodoopskrbe zadarskih otoka i podvelebitskog pravca

2. Odluka o imenovanju Povjerenstva za odabir poduzetnika za subvencionirani zakup prostora u Poduzetničkom inkubatoru d.o.o.

3. Zaključak o izmjeni Zaključka o imenovanju Povjerenstva za provedbu postupka javnog natječaja za kreditiranje poduzetnika iz projekta Gradski projekt razvoja malog i srednjeg poduzetništva

4. Zaključak o imenovanju povjerenstva za ocjenjivanje i dodjelu nagrada u akciji “Nasmiješeno sunce”

5. Zaključak o odobrenju održavanja glazbene večeri u caffe baru Zodiac

6. Zaključak o odobrenju korištenja javne površine na Narodnom trgu, Udruzi EKO-ZADAR

21. studenoga 2014.

1. Zaključak o davanju na posudbu poslovnog prostora u zgradi Mjesnog odbora Molat, Gradskoj udruzi umirovljenika – Podružnici Molat

2. Zaključak o odobrenju korištenja javne površine na više lokacija u gradu, GO SDP-a

3. Zaključak o odobrenju korištenja javne površine na Narodnom trgu i Obali kneza Branimira, GO HDZ-a

4. Zaključak o odobrenju korištenja javne površine na Narodnom trgu i Obali kneza Branimira, GO Hrvatske zore Stanke naroda

5. Zaključak o odobrenju korištenja javne površine na Narodnom trgu, Turističkoj zajednici Grada Zadra

25. studenoga 2014.

1. Plan upravljanja pomorskim dobrom na području Grada Zadra za 2015. godinu

2. Zaključak o imenovanju predstavnika Grada Zadra u radni tim za pripremu liste konzultanata u sklopu provedbe projekta “Kontrola onečišćenja Jadranskog mora u Hrvatskoj i Bosni i Hercegovini”

3. Odluka o davanju u zakup javnih površina za postavu kioska u kojima se prodaju neprehrambeni i prehrambeni proizvodi i pružaju ugostiteljske usluge neposrednom dodjelom

4. Odluka o davanju u zakup javnih površina za postavu štandova za prodaju neprehrambenih proizvoda neposrednom dodjelom

26. studenoga 2014.

1. Odluka o raspisivanju javnog natječaja za davanje u zakup javne površine na Poljani Šime Budinića – u šatoru

2. Zaključak o odobrenju postave reklamnih transparenata Rotary clubu Zadar

3. Zaključak o odobrenju korištenja javne površine u Ulici Elizabete Kotromanić, Humanitarnoj udruzi Korak po korak

4. Zaključak o odobrenju korištenja javne površine na Narodnom trgu, Osnovnoj školi Voštarnica Zadar

5. Zaključak o odobrenju korištenja javne površine na Narodnom trgu, Udruzi za down sindrom Zadarske županije

27. studenoga 2014.

1. Zaključak o odobrenju korištenja javne površine u Širokoj ulici, GO HDZ-a

28. studenoga 2014.

1. Odluka o utvrđivanju statusa “nerazvrstana cesta – javno dobro” za nekretninu oznake čest.zem. 4126/1 k.o. Crno

2. Odluka o utvrđivanju statusa “nerazvrstana cesta – javno dobro” za nekretnine oznake čest.zem. 5850/2 i 5859 k.o. Zadar

3. Odluka o utvrđivanju statusa “nerazvrstana cesta – javno dobro” za nekretnine oznake čest.zem.: 1698/44, 1698/50, 1698/86, …… 3812/38, 3812/118 i 3815/87, sve k.o. Crno

4. Zaključak o odobrenju korištenja javne površine u Širokoj ulici, Izbornom stožeru Ivana Rude

5. Zaključak o odobrenju korištenja javne površine u Širokoj ulici 5, Stranci Živi zid

6. Zaključak o odobrenju korištenja javne površine na Narodnom trgu, Upravnom odjelu za razvoj i europske procese Zadarske županije