5. studenoga 2013.

 1. Zaključak o isplati financijskih sredstava Vatrogasnoj zajednici Grada Zadra
 2. Zaključak o odobrenju korištenja javne površine na Narodnom trgu, Banci Splitsko dalmatinskoj d.d.

7. studenoga 2013.

 1. Zaključak o pokroviteljstvu konferencije „ZADAR DIGIT“
 2. Zaključak o prijenosu sredstava TD Poduzetnički inkubator d.o.o. za izradu projektne dokumentacije za komunalnu infrastrukturu Gospodarske zone Crno
 3. Zaključak o isplati sredstava Udruzi Hrvatska gorska služba spašavanja

11. studenoga 2013.

 1. Zaključak o odobrenju postave reklamnog transparenta društvu Dobra spika d.o.o.
 2. Zaključak o imenovanju predstavnika Grada Zadra u povjerenstvo za provedbu javne nabave zajedničkog financiranja rekonstrukcije obale uz Veslački dom u luci Jazine

12. studenoga 2013.

 1. Zaključak o izmjenama i dopunama Plana rashoda za nabavu proizvedene dugotrajne imovine i dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini u osnovnom školstvu Grada Zadra u 2013. godini
 2. Zaključak o izmjenama i dopunama Plana rashoda za nabavu materijala, dijelova i usluga tekućeg i investicijskog održavanja u osnovnom školstvu Grada Zadra u 2013. godini
 3. Zaključak o odobrenju korištenja javne površine na Poluotoku, Andriji Grubiću
 4. Zaključak o odobrenju korištenja javne površine na Narodnom trgu, Hrvatskoj katoličkoj udruzi medicinskih sestara i tehničara Zadar

13. studenoga 2013.

 1. Zaključak o odobrenju korištenja javne površine na Narodnom trgu, Plesnom klubu Zara
 2. Zaključak o odobrenju korištenja javne površine na više lokacija u Zadru, Udruzi djece poginulih i nestalih hrvatskih branitelja Domovinskog rata Vukovarsko – Srijemske županije

15. studenoga 2013.

 1. Zaključak o prihvaćanju Ugovora o darovnici radi reguliranja prava i obveza u svezi financiranja projekta PoTRAGA
 2. Zaključak o produljenju roka za dostavu zahtjeva za povrat uloženih sredstava u predmetu sufinanciranja projekta za povećanje energetske učinkovitosti
 3. Odluka o davanju u zakup javne površine za postavu kioska, društvu Tisak d.d.
 4. Zaključak o odobrenju korištenja javne površine na više lokacija u Zadru, Udruzi djece poginulih i nestalih hrvatskih branitelja Domovinskog rata Vukovarsko – Srijemske županije

18. studenoga 2013.

 1. Odluka o sklapanju ugovora o zakupu poslovnog prostora s društvom Tisak d.d.
 2. Zaključak o davanju na posudbu poslovnog prostora u Zrinsko-frankopanskoj 3, Zajednici udruga Centar nezavisne kulture

19. studenoga 2013.

 1. Zaključak o priključenju četiri rasvjetna stupa uz dječje igralište na Vitrenjaku na javnu rasvjetu
 2. Zaključak o davanju u zakup javne površine na parkiralištu pored crkve sv. Marije – u šatoru, društvu Pro star d.o.o.
 3. Zaključak o odobrenju korištenja javne površine na Forumu, Građanskoj inicijativi U ime obitelji

21. studenoga 2013.

 1. Odluka o provođenju mjerenja kakvoće zraka u okolici Uređaja za pročišćavanje otpadnih voda Centar
 2. Zaključak o odobrenju produženog radnog vremena caffe bara „Lucky“

22. studenoga 2013.

 1. Zaključak o odobrenju održavanja glazbenih večeri u caffe baru Forum

25. studenoga 2013.

 1. Zaključak o potpisivanju Partnerskog ugovora između partnera u projektu B.hive

27. studenoga 2013.

 1. Odluka o utvrđivanju statusa nerazvrstane ceste za čest.zem. 2406/6 i 2407/10 obje k.o. Zadar

28. studenoga 2013.

 1. Zaključak o utvrđivanju Konačnog prijedloga Urbanističkog plana uređenja stambene zone „Suha“
 2. Zaključak o sufinanciranju projekta 7. Festival vjenčanja
 3. Zaključak o prihvaćanju ponude društva Pondi d.o.o. za zakup domene www.potraga.hr
 4. Zaključak o prodaji kombi vozila marke Mercedes u vlasništvu Dječjeg vrtića Latica

29. studenoga 2013.

 1. Zaključak o imenovanju predstavnika Grada u Povjerenstvo za provedbu postupka javne nabave za izradu projektne dokumentacije za izgradnju kanalizacijske mreže na dijelu područja MO Smiljevac
 2. Zaključak o prijenosu sredstava TD „Odvodnja“ d.o.o.
 3. Zaključak o davanju suglasnosti za prenamjenu dijela prostora u ulici Domovinskog rata 7, Udruzi veterana vojne policije sudionika Domovinskog rata Zadarske županije