3. srpnja

1. Odluka o financiranju nabave udžbenika i drugih obrazovnih materijala za učenike osnovnih škola grada Zadra za školsku 2023./2024. godinu

2. Zaključak o odabiru ponude društva MAR d.o.o. za radove popravaka i održavanja unutarnje stijenke bazena na Otvorenom kupalištu Kolovare

3. Zaključak o upućivanju Gradskom vijeću Izvješća o radu i financijskom poslovanju TD „Inovativni Zadar“ d.o.o. za 2022. godinu

4. Zaključak o utvrđivanju Prijedloga odluke o statusu nerazvrstane ceste – javnog dobra u općoj uporabi

4. srpnja

1. Odluka o dodjeli sredstava za financiranje projekata/programa udruga s područja socijalne skrbi i zdravstva u 2023. godini

2. Odluka o imenovanju povjerenstva za provedbu nabave usluga osiguranja za razdoblje od četiri godine

3. Zaključak o sklapanju Sporazuma o zajedničkoj realizaciji i financiranju projekta „Lukobran u luci Veli Iž“ sa Županijskom lučkom upravom Zadar

4. Zaključak o stavljanju izvan snage Pravilnika o kriterijima i načinu dodjele potpora tradicijskim i umjetničkim obrtima

5. Zaključak o utvrđivanju Prijedloga zaključka o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2022. godinu

5. srpnja

1. Zaključak o odabiru ponude društva Radix-ing d.o.o. za stručni nadzor nad izvođenjem radova na izgradnji parka uz prometnicu Kažimira Zankija od Puta Bokanjca do Žmirića

2. Zaključak o sponzorstvu organizacije svjetske humanitarne manifestacije – utrke „WINGS FOR LIFE WORLD RUN“

3. Zaključak o financiranju rada Prometne jedinice mladeži

6. srpnja

1. Odluka o imenovanju povjerenstva za provedbu nabave radova izgradnje 8. faze glavnog kolektora visoke zone Grada Zadra

2. Odluka o imenovanju povjerenstva za provedbu nabave usluge voditelja projekta izgradnje 8. faze glavnog kolektora visoke zone Grada Zadra

3. Odluka o imenovanju povjerenstva za provedbu nabave usluge stručnog nadzora i koordinatora na radu nad izvođenjem radova izgradnje 8. faze glavnog kolektora visoke zone Grada Zadra

4. Zaključak o isplati jednokratnih novčanih pomoći djeci smještenoj u udomiteljske obitelji

5. Zaključci (x8) o upućivanju Gradskom vijeću Izvješća o radu i financijskom poslovanju trgovačkih društava za 2022. godinu: „Liburnija“ d.o.o., „Nasadi“ d.o.o.,          „Obala i lučice“ d.o.o., „Odvodnja“ d.o.o., „Vodovod“ d.o.o., „Čistoća“ d.o.o., „Tržnica Zadar“ d.o.o. i TD „Eko“ d.o.o.

6. Zaključak o donaciji sredstava Hrvačkom klubu Zadar

7. Zaključak o donaciji sredstava Body building klubu „Hulk“

7. srpnja

1. Program poticanja razvoja malog gospodarstva na području Grada Zadra za 2023. godinu

2. Program dodjele potpora male vrijednosti (de minimis potpora) za očuvanje i razvoj tradicijskih, umjetničkih i deficitarnih obrta na području Grada Zadra za 2023. godinu

3. Program dodjele potpora male vrijednosti (de minimis potpora) za poticanje malog gospodarstva na otocima koji administrativno pripadaju Gradu Zadru za 2023. godinu

4. Odluke (x3) o davanju na korištenje prostorija mjesnih odbora Dječjem vrtiću Sunce Zadar

10. srpnja

1. Odluka o raspisivanju Javnog natječaja za dodjelu poslovnih prostora u zakup

2. Zaključak o utvrđivanju Prijedloga odluke o prodaji nekretnine oznake čest.zem. 6348 k.o. Mali Iž

3. Zaključak o odobrenju korištenja javne površine TD „Športski centar Višnjik“ d.o.o.

11. srpnja

1. Zaključak o odabiru ponude Mini gradnje „Golem“ za sanaciju mjesnog puta u Malom Ižu

2. Zaključak o odabiru ponude Mini gradnje „Golem“ za sanaciju poljskog puta u Malom Ižu - Porovac

3. Zaključak o upućivanju Gradskom vijeću Izvješća o radu i financijskom poslovanju TD „Športski centar Višnjik“ d.o.o.

4. Zaključak o utvrđivanju Prijedloga odluke o izradi Urbanističkog plana uređenja Dragočaj - Petrčane

12. srpnja

1. Obavijest o odabiru ponude društva Sustav javnih bicikala d.o.o. za održavanje sustava javnih gradskih bicikala u trajanju od 12 mjeseci

2. Zaključak o sklapanju Ugovora o suradnji u Strateškim promotivnim kampanjama u 2023. godini s Turističkom zajednicom Grada Zadra

3. Zaključak o utvrđivanju Prijedloga odluke o izradi IV. Izmjena i dopuna Detaljnog plana uređenja stambene izgradnje veće gustoće „Crvene kuće“

13. srpnja

1. Obavijest o odabiru ponude društva Arhitektonski studio Rene d.o.o. za izradu projektne dokumentacije za izgradnju parka na dijelu obuhvata DPU komunalnih građevina i uređaja uz Ulicu Hrvatskog sabora i Put Vrela - FAZA II

2. Zaključak o odabiru ponude društva F.V. savjetovanje d.o.o. za nabavu Plana upravljanja identitetskim sustavom (brendom) grada Zadra

3. Zaključak o donaciji sredstava Šahovskom savezu Zadarske županije

4. Zaključak o donaciji sredstava MNK Futsal Zadar

14. srpnja

1. Zaključak o odabiru ponude Mini gradnje „Golem“ za izgradnju cisterne za vodu - DVD Rutnjak

17. srpnja

1. Odluka o imenovanju povjerenstva za provedbu nabave usluga stručnog nadzora nad radovima na nadogradnji i rekonstrukciji predškolske ustanove Pčelica u Zadru

2. Zaključak o prihvaćanju zaključivanja Dodatka IV. Kolektivnom ugovoru za radnike u Gradskoj knjižnici i Znanstvenoj knjižnici Zadar

18. srpnja

1. Odluka o raspisivanju javnog natječaja za davanje u zakup javnih površina za prezentaciju brodskih izleta

2. Dopuna Plana savjetovanja s javnošću za 2023. godinu

3. Zaključak o utvrđivanju Prijedloga odluke o provođenju postupka stavljanja izvan snage Detaljnog plana uređenja industrijsko-skladišno-servisne zone „Kosa“

4. Zaključak o utvrđivanju Prijedloga zaključka o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa građenja komunalne infrastrukture na području Grada Zadra za 2022. godinu

19. srpnja

1. Zaključak o odobrenju izvođenja radova na postaji „Gaženica“ Javnoj vatrogasnoj postrojbi Zadar

20. srpnja

1. Program korištenja sredstava turističke pristojbe za 2023. godinu

2. Zaključak o sufinanciranju turističkih manifestacija Turističke zajednice Grada Zadra u 2023. godini

21. srpnja

1. Obavijest o odabiru ponude društva Arhitektonska radionica Marušić d.o.o. za izradu UPU-a područja Kolovare

2. Obavijest o poništenju postupka nabave radova adaptacije učionice u OŠ Stanovi

3. Zaključak o utvrđivanju Nacrta prijedloga odluke o izmjeni i dopuni Odluke o komunalnoj naknadi

4. Zaključak o odobrenju korištenja javne površine društvu Propela Zadar

24. srpnja

1. Obavijest o odabiru ponude društva Ljevaonica umjetnina ALU d.o.o. za usluge sanacije i održavanja interaktivne skulpture makete grada Zadra

2. Zaključak o sklapanju ugovora s Narodnim muzejom Zadar za podmirenje troškova deponiranja predmeta medicinskih rekvizita

25. srpnja

1. Odluka o raspisivanju natječaja za prodaju čest. zem. 4254/34 k.o. Zadar

2. Odluka o raspisivanju natječaja za prodaju čest. zem. 1698/235 i 1698/434, obje k.o. Crno

3. Zaključak o odabiru ponude društva Konus d.o.o. za nabavu usluga stručnog nadzora nad rekonstrukcijom izgradnje prometnica spoja UPU Vidikovac II i ulice Put Bokanjca faza 1 b

4. Zaključak o povjeravanju prijevoza učenika osnovnih škola TD „Liburnija“ d.o.o.

5. Zaključak o davanju u zakup javne površine Udruzi „Starinar“

6. Zaključak o odobrenju korištenja javne površine društvu Propela Zadar

26. srpnja

1. Zaključak o davanju suglasnosti za provedbu letačke obuke s helikopterskim posadama na području Grada Zadra

27. srpnja

1. Odluke (x3) o odabiru ponuda za nabavu STEM opreme za osnovne škole Grada Zadra:

   -  društva Tehnomodeli d.o.o. za nabavu didaktičke opreme

   -  društva Tehnomodeli d.o.o. za nabavu elektroničke i multimedijalne opreme

   -  društva Model-educa d.o.o. za nabavu uredske opreme i namješta

 

28. srpnja

1. Odluka o imenovanju povjerenstva za provedbu nabave radova rekonstrukcije dijela Ulice Krešimirova obala - 1., 2., 3. i 4. faza

31. srpnja

1. Zaključak o pokroviteljstvu 51. plivačkog maratona Zadar-Preko