1. srpnja 2015.

 1. Zaključak o odobrenju izvođenja građevinskih radova na dogradnji dizala na Domu za odrasle osobe Sv. Frane
 2. Zaključak o odobrenju izvođenja građevinskih radova na izgradnji stambenog objekta na Malom Ižu, Renatu Golemu
 3. Zaključak o odobrenju održavanja zabavno glazbenog programa u Perivoju kraljice Jelene, ispred bara Ledana
 4. Zaključak o odobrenju postave reklamnog transparenta, Turističkoj zajednici Grada Zadra

2.  srpnja 2015.

 1. Odluka o utvrđivanju statusa nerazvrstane ceste za čest.zem. 2144/109 k.o. Crno
 2. Odluka o utvrđivanju statusa nerazvrstane ceste za čest.zem. 3041/1, 3041/5, 3041/6, 3022/19, 3022/20, 3022/22 i 3022/23 sve k.o. Zadar
 3. Zaključak o odobrenju izvođenja građevinskih radova na izgradnji stambenog objekta u Nehajevoj ulici, TD Trigon

3. srpnja 2015.

 1. Zaključak o utvrđivanju Konačnog prijedloga Izmjena i dopuna DPU-a trgovinskog velecentra Vrilo
 2. Odluka o odobrenju ugradnje vodomjernog okna na čest.zem. 4606/1 k.o. Zadar
 3. Zaključak o isplati tekuće donacije Hrvatskoj udruzi za gospodarenje otpadom (HUGO) za organizaciju simpozija o gospodarenju otpadom
 4. Zaključak o davanju suglasnosti za izvođenje građevinskih radova na javnoj površini dijela čest.zem. 9359/1 k.o. Zadar, za uređenje zelene površine Happy bara d.o.o.
 5. Zaključak o odobrenju korištenja crkvice Stomorica za održavanje glazbenih jutara, Udruzi Šigureca
 6. Zaključak o odobrenju korištenja javne površine na Poluotoku, Tomislavu Ištoku radi uličnog sviranja
 7. Zaključak o odobrenju korištenja javne površine na Obali kralja Petra Krešimira IV, Udruzi Avadhuta, radi održavanja uličnog festivala Indije

6. srpnja 2015.

 1. Zaključak o odobrenju korištenja javne površine na Poluotoku, Andriji Mariću, radi uličnog sviranja
 2. Zaključak o odobrenju korištenja javne površine na Obali kralja Petra Krešimira IV, Udruzi Hvidra Zadar, Ribolovnom klubu osoba sa invaliditetom „Škartoc“

7. srpnja 2015.

 1. Odluka o raspisivanju javnog natječaja za prodaju nekretnine označene kao dio čest.zem.782/1187 k.o. Bokanjac
 2. Odluka o utvrđivanju statusa nerazvrstane ceste za čest.zem. 1266/9, 1266/13 i 1266/15 sve k.o. Zadar
 3. Zaključak o odobrenju izvođenja građevinskih radova na sanaciji dijela fasade na Narodnom trgu, tijekom turističke sezone 2015., Upravnom odjelu za gradsku samoupravu i opće poslove

8. srpnja 2015.

 1. Odluka o raspisivanju javnog natječaja za davanje u zakup javne površine za postavu naprave za oslikavanje tijela
 2. Odluka o utvrđivanju statusa nerazvrstane ceste za čest. zem.; 782/350, 782/405, 782/585........907/18, 908/3 i 912/21, sve k.o. Bokanjac
 3. Odluka o utvrđivanju statusa nerazvrstane ceste za čest.zem. 1515, 2827 i 2828 sve k.o. Petrčane
 4. Zaključak o odobrenju poboljšanja vodoopskrbne mreže u Ulici Put Matije Gupca
 5. Zaključak o odobrenju sredstava Lučkoj upravi Zadar za sponzoriranje Medcruise konferencije
 6. Zaključak o isplati troškova financiranja Prometne jedinice mladeži
 7. Zaključak o odobrenju objedinjavanja prodajnih mjesta za postavu kioska na lokaciji Kralja S. Držislava, društvu Hrvatska lutrija d.o.o.
 8. Zaključak o davanju na posudbu poslovnog prostora u naravi atomskog skloništa u Ulici Tomislava Ivčića, Kickboxing klubu Delta
 9. Zaključak o odobrenju održavanja glazbenih događanja u Svarog baru
 10. Zaključak o odobrenju održavanja glazbene večeri na terasi Maraschino bara
 11. Zaključak o odobrenju održavanja glazbenih večeri u caffe baru Pod bedemom
 12. Zaključak o odobrenju održavanja glazbenih večeri u ugostiteljskom objektu Tortuga
 13. Zaključak o odobrenju održavanja koncerta na krovnoj terasi starog kazališta lutaka u Jazinama
 14. Zaključak o odobrenju održavanja manifestacije Glazbena jutra u Stomorici
 15. Zaključak o odobrenju održavanja glazbenih večeri ispred caffe bara Bizarre
 16. Zaključak o odobrenju održavanja glazbenog nastupa na Obali kralja Petra Krešimira IV, ispred gata
 17. Zaključak o odobrenju održavanja glazbenih večeri na terasama caffe barova Kult i Dišpet
 18. Zaključak o odobrenju korištenja javne površine na Obali kralja Petra Krešimira IV, Narodnom trgu i uglu Široke ulice i Poljane pape Ivana Pavla II, društvu Propela
 19. Zaključak o odobrenju korištenja prostora krovne terase starog Kazališta lutaka, Udruzi Centar nezavisne kulture
 20. Zaključak o odobrenju korištenja javne površine na Obali kneza Branimira, društvu Good book j.d.o.o.
 21. Zaključak o odobrenju korištenja javne površine na Forumu, društvu Abrakadabra integrirane komunikacije d.o.o.
 22. Zaključak o odobrenju korištenja javne površine na Narodnom trgu, Udruzi mladih bošnjaka i prijatelja

9. srpnja 2015.

 1. Odluka o utvrđivanju statusa nerazvrstane ceste za čest.zem. 9369/6 k.o. Zadar
 2. Zaključak o odobrenju korištenja javne površine u Ulici Šimuna Kožičića Benje,Turističkoj zajednici Grada Zadra

10. srpnja 2015.

 1. Odluka o raspisivanju javnog natječaja za dodjelu poslovnog prostora u zakup
 2. Odluka o raspisivanju javnog natječaja za prodaju nekretnina označenih kao čest.zem. 2144/215, 2144/216, 2144/217, 2144/219 i 2144/220 sve k.o. Crno
 3. Odluka o raspisivanju javnog natječaja za prodaju nekretnine označene kao čest.zem. 6458 k.o. Zadar
 4. Odluka o raspisivanju javnog natječaja za prodaju nekretnine označene kao čest.zem. 1043 k.o. Petrčane
 5. Odluka o raspisivanju javnog natječaja za prodaju nekretnine označene kao čest.zem. 2265/9 k.o. Diklo
 6. Zaključak o odobrenju korištenja javne površine na Trgu pet bunara, Turističkoj zajednici Grada Zadra

13. srpnja 2015.

 1. Zaključak odavanju na posudbu poslovnog prostora u Ulici I. Mažuranića 4, Hrvatskom crvenom križu, Gradskom društvu Zadar
 2. Zaključak o odobrenju izvođenja građevinskih radova na sanaciji krovišta palače Grisogono, Ministarstvu kulture, Upravi za zaštitu kulturne baštine, Konzervatorskom odjelu u Zadru
 3. Zaključak o odobrenju izvođenja građevinskih radova na obnovi objekta Malog Arsenala, Upravnom odjelu ra razvoj i europske procese Zadarske županije
 4. Zaključak o odobrenju izvođenja građevinskih radova popravka krovišta, oluka i dvorišnih vrata na crkvi sv. Nikole, Međunarodnom centru za podvodnu arheologiju u Zadru
 5. Zaključak o korištenju javne površine na Narodnom trgu i u Širokoj ulici, tvrtki Ross Media Consulting
 6. Zaključak o odobrenju korištenja javne površine Poluotoku, Ljubici Gurdulić i Domagoju Leljaku, za ulično sviranje i pjevanje
 7. Zaključak o odobrenju korištenja javne površine Poluotoku, Marinu Kučina i Deniju Ivanovu, za izvođenje programa uličnog zabavljača
 8. Zaključak o odobrenju korištenja javne površine Poluotoku, Željku Kipsonu, za ulično sviranje

14. srpnja 2015.

 1. Zaključak o povjeravanju prijevoza učenika osnovnih škola Grada Zadra u školskoj godini 2015./2016. TD „Liburnija“ d.o.o.
 2. Zaključak o odobrenju održavanja glazbenih večeri u restoranu Gladne oči
 3. Zaključak o odobrenju korištenja javne površine na Obali kralja Petra Krešimira IV, društvu Propela Zadar, za manifestaciju „Noć punog miseca“

15. srpnja 2015.

 1. Odluka o utvrđivanju statusa nerazvrstane ceste za čest.zem. 4182/1, 4182/2 i 4182/4 k.o. Crno
 2. Zaključak o isplati sredstava za financiranje redovne djelatnosti Vatrogasnoj zajednici Grada Zadra
 3. Zaključak o dozvoli izdavanja rješenja za izvođenje radova prekopa nogostupa u Ulici Tina Ujevića, na zahtjev društva HEP d.o.o.
 4. Zaključak o prihvaćanju sudjelovanja Grada Zadra u manifestaciji „Europski tjedan kretanja 2015.“
 5. Zaključak o odobrenju održavanja glazbeno scenskih događanja na terasi Svarog bara
 6. Zaključak o odobrenju korištenja javne površine u Širokoj uici i na Obali kralja Petra Krešimira IV, Plesnoj udruzi u pokretu In flux

 16. srpnja 2015.

 1. Zaključak o odobrenju održavanja glazbene večeri u caffe baru Ćići
 2. Zaključak o odobrenju održavanja glazbenih večeri u caffe baru Zoilo
 3. Zaključak o odobrenju održavanja glazbenih večeri u caffe baru Tortuga
 4. Zaključak o odobrenju održavanja glazbenih večeri u caffe baru Mik

17. srpnja 2015.

 1. Odluka o raspisivanju javnog natječaja za prodaju nekretnine označene kao čest.zem. 5308/23 k.o. Zadar
 2. Zaključak o odobrenju izvođenja radova na priključku na odvodnju u ulici usporednoj s Ulicom J. P. Kamova
 3. Zaključak o odobrenju korištenja javne površine na otoku Istu, Udruzi otoka Ista

18. srpnja 2015.

 1. Zaključak o odobrenju postave reklamnog transparenta Hrvatskom narodnom kazalištu Zadar

20. srpnja 2015.

 1. Zaključak o odobrenju produženog radnog vremena ugostiteljskih objekata na otoku Silbi
 2. Zaključak o odobrenju produženog radnog vremena ugostiteljskog objekta Tequilla Sunrise
 3. Zaključak o odobrenju održavanja glazbenih večeri u noćnom klubu Mango
 4. Zaključak o odobrenju održavanja glazbenog nastupa ispred terase caffe bara Forum

21. srpnja 2015.

 1. Zaključak o davanju na posudbu poslovnog prostora u ulici F. Grisogona 14, Nevenki Benini
 2. Zaključak o odobrenju održavanja glazbenih večeri u caffe baru Pax
 3. Zaključak o odobrenju korištenja javne površine u Ulici Š. K. benje, Turističkoj zajednici Grada Zadra

23. srpnja 2015.

 1. Zaključak o odobrenju održavanja glazbenih manifestacija na Poluotoku tijekom turističke sezone 2015., Turističkoj zajednici Grada Zadra
 2. Zaključak o odobrenju produženog radnog vremena ugostiteljskih objekata na području grada tijekom turističke sezone 2015.
 3. Zaključak o odobrenju održavanja glazbene manifestacije na području Petrčana
 4. Zaključak o odobrenju produženog radnog vremena ugostiteljskih objekata na području Petrčana
 5. Zaključak o odobrenju održavanja koncerata u Hitch baru
 6. Zaključak o odobrenju održavanja glazbenih nastupa u Kapetanskom parku
 7. Zaključak o odobrenju korištenja javne površine prostora Kapetanskog parka, Udruzi Zadar snova

24. srpnja 2015.

 1. Zaključak o odobrenju održavanja glazbenih večeri u caffe baru Tortuga

28. srpnja 2015.

 1. Zaključak o odobrenju održavanja glazbenih večeri na terasi caffe bara Pax
 2. Zaključak o odobrenju održavanja glazbenih večeri u caffe baru Zoilo
 3. Zaključak o odobrenju održavanja glazbenih večeri u noćnom baru Mango
 4. Zaključak o odobrenju održavanja glazbenih večeri u caffe baru Bizarre
 5. Zaključak o odobrenju održavanja glazbenih večeri na terasi caffe bara MIK, Silba
 6. Zaključak o odobrenju održavanja glazbeno-zabavnog programa ispred noćnog bara Ledana
 7. Zaključak o odobrenju održavanja glazbeno scenskog događanja na terasi Svarog bara
 8. Zaključak o odobrenju produženog radnog vremena caffe bara Tequila Sunrise
 9. Zaključak o odobrenju postave reklamnog transparenta Pučkom otvorenom učilištu
 10. Zaključak o odobrenju postave reklamnih transparenata Turističkoj zajednici Grada Zadra
 11. Zaključak o odobrenju korištenja javne površine na Obali kralja Petra Krešimira IV, društvu Milja grupa d.o.o.

31. srpnja 2015.

 1. Zaključak o odobrenju korištenja javne površine na Istarskoj obali (kod Pozdrava Suncu), Udruzi Greenpeace
 2. Zaključak o odobrenju korištenja javne površine u Ulici Š.K. Benje, Turističkoj zajednici Grada Zadra