1. srpnja 2013.

1. Odluka o osnivanju povjerenstva za provedbu natječaja za sufinanciranje korištenja obnovljivih izvora energije – solarnih toplinskih sustava u kućanstvima

2. Odluka o objavi Izmjena i dopuna natječaja za pilot projekt sufinanciranje rekonstrukcije postojećeg sustava grijanja u sustav grijanja na plin u višestambenim zgradama na području grada Zadra za 2013. godinu

3. Zaključak o utvrđivanju za javnu raspravu prijedloga Izmjena i dopuna DPU područja Žmirići, u Zadru

4. Zaključak o odobrenju održavanja koncerta Udruzi za promicanje urbane kulture ZDANJE

5. Zaključak o odobrenju korištenja javne površine na prostoru Kapetanskog parka, Udruzi ZDANJE

6. Zaključak o odobrenju korištenja javne površine na Poluotoku (ulično sviranje) Nevenu Džaloki


2. srpnja 2013.

1. Zaključak o utvrđivanju za javnu raspravu prijedloga UPU-a stambene zone “Mocire”, u Zadru

2. Zaključak o prihvaćanju ponude tvrtke D&Z d.o.o. za usluge izrade idejnog i glavnog projekta s pripadajućom infrastrukturom dijela ulice Nikole Tesle

3. Zaključak o odobrenju produženja radnog vremena za ugostiteljski objekt “Tequila Sunrise”

4. Zaključak o odobrenju korištenja javne površine u ul. Benka Benkovića, Nikole Tesle i Domovinskog rata, Nikoli Šubiću

5. Zaključak o odobrenju korištenja javne površine na Istarskoj obali (kod Pozdrava Suncu), Hrvačkom klubu Zadar

 

3. srpnja 2013.

1. Zaključak o potvrdi imenovanja zapovjednika postrojbe DVD-a Premuda

2. Zaključak o prijenosu sredstava OTP banci d.d. na ime subvencije kamate temeljem odobrenih poduzetničkih kredita

3. Zaključak o odobrenju produženja radnog vremena za ugostiteljski objekt “The Garden Zadar”

 

4. srpnja 2013.

1. Odluka o raspisivanju javnog natječaja za prodaju nekretnine oznake čest.zem. 2527/4 k.o. Silba

2. Zaključak o odobrenju korištenja javne površine na Obali kralja Petra Krešimira IV (šljunčani dio), društvu Red bull Adria

3. Zaključak o odobrenju korištenja javne površine na Trgu Petra Zoranića, Udruzi građana Stakleni svijet

 

5. srpnja 2013.

1. Odluka o razrješenju dosadašnjeg te imenovanju novog člana Povjerenstva za dodjelu stipendija i odobravanje drugih oblika potpore učenicima i studentima

2. Prijedlog zaključka o odobrenju održavanja manifestacije Udruzi mladih Poluotok

 

8. srpnja 2013.

1. Zaključak o pokroviteljstvu bez financijskih obveza nad manifestacijama u organizaciji Hrvatskog kinoločkog saveza. svjetskog i državnog prvenstva u radu pasa ptičara te Kupa Sveti Hubert

2. Zaključak o odobravanju financijske pomoći ŠRD Kornat iz Sali za organizaciju 2. Kupa u udičarenju Danijel Grbin

3. Zaključak o odobrenju korištenja javne površine na Poluotoku (ulični zabavljač) Carlu Leskošeku

4. Zaključak o odobrenju korištenja javne površine na Poluotoku (ulično sviranje) Nikoli Vukichu

 

9. srpnja 2013.

1. Zaključak o odobrenju korištenja javne površine na Poluotoku (ulični zabavljač) Saši Šostaru iz Kutine 

 

10. srpnja 2013.

1. Zaključak o usvajanju Memoranduma o razumijevanju između partnera na projektu “Zeleni otoci”

2. Zaključak o odobrenju korištenja javne površine u ulici Mihovila Pavlinovića, ispred ugostiteljskog objekta Il Padrino, društvu Profundus d.o.o.

3. Zaključak o odobrenju korištenja javne površine na Obali  kralja Petra Krešimira IV, Triatlon klubu Zadar

 

11. srpnja 2013.

1. Zaključak o odobrenju postave reklamnog transparenta Turističkoj zajednici grada Zadra

 

12. srpnja 2013.

1. Zaključak o odobrenju korištenja javne površine na Obali  kralja Petra Krešimira IV, društvu Propela Zadar

2. Zaključak o odobrenju postave više reklamnih poruka društvu Propela Zadar

3. Zaključak o odobrenju korištenja javne površine na Narodnom trgu i Obali  kralja Petra Krešimira IV, društvu Propela Zadar

4. Zaključak o odobrenju održavanja više koncerata Šimi Miletiću, vlasniku U.O. Zadar – Hitch bar

5. Zaključak o odobrenju produženog radnog vremena ugostiteljskim objektima na području Silbe u sezoni 2013. godine

 

15. srpnja 2013.

1. Zaključak o utvrđivanju za javnu raspravu Prijedloga izmjena i dopuna UPU-a prostora vojarne Franka Lisice – Novi kampus

2. Zaključak o odobrenju postave reklamnog transparenta trvtki ROSS MEDIA CONSULTING

3. Zaključak o davanju u zakup javne površine, neposrednom dodjelom, na Obali kralja P. Krešimira IV (šljunčani dio) društvu športske rekreacije Osmijeh za dar

4. Zaključak o odobrenju postave reklamnog transparenta društvu Propela Zadar

 

16. srpnja 2013.

1. Odluka o imenovanju člana Upravnog vijeća Agencije za razvoj Zadarske županije ZADRA NOVA – Ivan Mijolović

 

17. srpnja 2013.

1. Odluka o osnivanju Povjerenstva za provedbu natječaja za pilot project sufinanciranja rekonstrukcije postojećeg sustava grijanja u sustav grijanja na plin u višestambenim zgradama na području grada za 2013. godinu

2. Zaključak o odobrenju održavanja više koncerata u caffe baru Yachting, Maši Kasap

 

18. srpnja 2013.

1. Zaključak o odobrenju održavanja koncerta grupe “Central”, Mjesnom odboru Diklo

 

19. srpnja 2013.

1. Zaključak o odobrenju održavanja manifestacije “Masterpiece of nature Adriatic Tour 2013”, Turističkoj zajednici grada Zadra i društvu G3 Spirit d.o.o.

2. Zaključak o odobrenju postave reklamnog transparenta Pučkom otvorenom učilištu Zadar

3. Zaključak o odobrenju postave reklamnog transparenta Narodnom muzeju Zadar

 

22. srpnja 2013.

1. Zaključak o odobrenju održavanja glazbenih manifestacija u Perivoju kraljice Jelene društvu Riva Liburna

 

23. srpnja 2013.

1. Odluka o objavi natječaja za sufinanciranje povećanja energetske učinkovitosti u zgradarstvu – obiteljskim kućama na području Grada Zadra u 2013. godini

2. Zaključak o odobrenju održavanja manifestacije Vakanza društvu športske rekreacije Osmijeh za Dar

3. Zaključak o odobrenju korištenja javne površine na Obali kralja Petra Krešimira IV (gat), društvu Orion d.o.o.

 

24. srpnja 2013.

1. Odluka o odabiru ponuditelja, društva AKD-Zaštita d.o.o. u postupku javne nabave usluga tjelesne zaštite imovine Centra Mocire

2. Zaključak o odobrenju održavanja koncerata na Silbi, Igoru Kapitanu, vl. Caffe-a Del Mar

3. Zaključak o sklapanju ugvora o sponzorstvu 298. Sinjske alke s Viteškim alkarskim društvom Sinj

 

25. srpnja 2013.

1. Zaključak o odobrenju Upravnom odjelu za komunalne djelatnosti uspostave nove regulacije prometa u ulici Put Plovanije

2. Zaključak o odobrenju korištenja javne površine u ulici Šimuna Kožičića Benje, Turističkoj zajednici grada Zadra

3. Zaključak o odobrenju održavanja manifestacije “Glazbena jutra u Stomorici” Udruzi Šigureca

4. Zaključak o odobrenju korištenja javne površine u crkvici Stomorica, Udruzi Šigureca

5. Zaključak o odobrenju korištenja javne površine na Poluotoku, Josipu Skali za ulično sviranje gitare

 

26. srpnja 2013.

1. Zaključak o prihvaćanju ponude obrta SVIJET STAKLA Zadar za zamjenu razbijenih podnih stakala na Trgu Petra Zoranića

2. Zaključak o odobravanju održavanja manifestacije Noć Brodarice, MO Brodarica i Udruzi Brodarica

 

30. srpnja 2013.

1.  Prijedlog odluke o osnivanju Savjeta za gospodarstvo pri Uredu gradonačelnika

2. Prijedlog zaključka o sufinanciranju izrade projektne dokumentacije za regulaciju vodotoka Ričine

3. Prijedlog odluke o odabiru najpovoljnije ponude, društva Cestar d.o.o. iz Splita, po provedenom otvorenom postupku javne nabave izgradnje dijela 1. faza prometnice DPU-a Vidikovac

4. Prijedlog odluke o imenovanju savjetodavnog tijela Gradonačelnika Grada Zadra za donošenje godišnjeg plana zakupa javnih površina

5. Prijedlog zaključka o usklađivanju plaća u Dječjim vrtićima Radost i Sunce s odredbama Kolektivnog ugovora za radnike vrtića

6. Prijedlog zaključka o odobrenju isplate doprinosa zadarskim barkarjolima

7. Prijedlog odluke o imenovanju Povjerenstva za provedbu javnih natječaja za prodaju nekretnina u vlasništvu Grada Zadra

8. Zaključak o uspostavi nove regulacije prometa u ulici Put Nina

9. Zaključak o isplati sredstavaTD “Športski centar Višnjik” d.o.o. za pokriće troškova redovnog poslovanja

10. Zaključak o odobravanju održavanja glazbene manifestacije u sklopu 17. festivala Zadar snova, Udruzi ZADAR SNOVA

11. Zaključak o odobrenju korištenja javne površine prostora Kapetanskog parka, Udruzi Zadar snova

12. Zaključak o odobrenju korištenja javne površine na Poljani pape Ivana Pavla II i Narodnom trgu, društvu Avvantura

 

31. srpnja 2013.

1. Odluka o odabiru Prijave pristigle na Natječaj za pilot projekt sufinanciranja rekonstrukcije postojećeg sustava grijanja u sustav grijanja na plin u višestambenim zgradama na području Grada Zadra

2. Zaključak o potpisivanju Partnerskog ugovora između partnera na Projektu “Zeleni otoci”

3. Odluka o razrješenju člana školskog odbora OŠ Krune Krstića

4. Odluka o imenovanju člana školskog odbora OŠ Krune Krstića

5. Zaključak o odobrenju održavanja koncerta na Silbi Igoru Kapitanu, vlasniku UO Caffe Del Mar

6. Zaključak o odobrenju produženja radnog vremena ugostiteljskim objektima na području Silbe u kolovozu 2013. godine

7. Zaključak o odobrenju korištenja javne površine u Kovačkoj ulici, ispred ugostiteljskog objekta Zodiac, Hrvatskoj slozi diljem svijeta