DNEVNI RED

- AKTUALNI SAT –


01. Izvješće Državnog ureda za reviziju – Područni ured Zadar o obavljenoj financijskoj reviziji Grada Zadra za 2011. godinu;
02. Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Zadra za 2012. godinu;
03. Prijedlog Izmjena i dopuna Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture Grada Zadra za 2012. godinu;
04. Prijedlog Izmjena i dopuna Plana gradnje komunalnih vodnih građevina na području Grada Zadra za 2012. godinu;
05. Prijedlog Izmjena i dopuna Programa održavanja komunalne infrastrukture Grada Zadra za 2012. godinu;
06. Prijedlog Izmjena i dopuna Programa javnih potreba u predškolskom odgoju i školstvu Grada Zadra za 2012. godinu;
07. Prijedlog Izmjena i dopuna Programa potreba za socijalnu skrb i zdravstvo Grada Zadra za 2012. godinu;
08. Prijedlog Izmjena i dopuna Programa javnih potreba u športu na području Grada Zadra za 2012. godinu;
09. Prijedlog Izmjena i dopuna Programa javnih potreba u kulturi Grada Zadra za 2012. godinu;
10. Prijedlog Izmjena i dopuna Programa poticanja poljoprivrede, ribarstva i ruralnog razvoja na području Grada Zadra za 2012. godinu;
11. Prijedlog prvih Izmjena i dopuna PRORAČUNA GRADA ZADRA za 2012. godinu i projekcija za 2013. i 2014. godinu;
12a. Prijedlog Odluke o razrješenju člana Školskog odbora Osnovne škole Šimuna Kožičića Benje;
12b. Prijedlog Odluke o imenovanju člana Školskog odbora Osnovne škole Šimuna Kožičića Benje;

13. Prijedlog Odluke o izradi Urbanističkog plana uređenja zone mješovite namjene Vitrenjak II u Zadru;
14. Prijedlog Odluke o izradi Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja stambene zone VIDIKOVAC II u Zadru;
15. Prijedlog Odluke o izradi Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja prostora vojarne Franka Lisice-Novi Kampus u Zadru;
16. Prijedlog Odluke o izradi Izmjena i dopuna Detaljnog plana uređenja prostora TIZ-a u Zadru;
17. Prijedlog Odluke o oslobađanju plaćanja komunalnog doprinosa za dogradnju bolničkog dizala odjela interne Opće bolnice Zadar.