5. siječnja

1. Zaključak o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Plana upravljanja pomorskim dobrom na području grada Zadra za 2022. godinu

13. siječnja

1. Odluka o poništenju postupka javne nabave radova rekonstrukcije dijela ulice Admirala Jakova Šubića od Cezana

16. siječnja

1. Zaključak o utvrđivanju cenzusa za ostvarenje pojedinih prava utvrđenih Odlukom o socijalnoj skrbi za prvo tromjesečje 2023. godine

2. Zaključak o sufinanciranju pružanja socijalnih usluga u zajednici Caritasu zadarske nadbiskupije

3. Zaključak o financiranju programa „Pomoć u kući starijim i nemoćnim osobama“

4. Zaključak o financiranju djelatnosti Hrvatskog crvenog križa – Gradskog društva Zadar

5. Zaključak o financiranju besplatnog javnog gradskog prijevoza

6. Zaključak o financiranju Programa „Halo pomoć“

7. Zaključak o financiranju pružanju usluga savjetovanja i smještaja žrtava obiteljskog nasilja

8. Zaključak o financiranju besplatnog javnog gradskog prijevoza teško pokretnim i osobama s invaliditetom

9. Zaključak o sufinanciranju programskih aktivnosti HGSS – Stanici Zadar

17. siječnja

1. Obavijest o odabiru ponude društva RAO d.o.o. za uslugu korištenja i održavanja sustava za rad i praćenje poslovanja prometnog redarstva za 2023. godinu

2. Zaključak o odobrenju održavanja manifestacije u caffe baru „Trooper“

20. siječnja

1. Odluka o donošenju Programa provedbe preventivne i obvezne DDD na području Grada Zadra za razdoblje od 2023. do 2027. godine

23. siječnja

1. Zaključak o sufinanciranju rada Centra za psihosocijalnu pomoć sudionicima i stradalnicima iz Domovinskog rata Zadarske županije

25. siječnja

1. Zaključak o odobrenju korištenja javne površine Ligi protiv raka

2. Zaključak o odobrenju korištenja javne površine Društvu prijatelja Hajduka Zadar

27. siječnja

1. Zaključak o odobrenju korištenja javne površine Udruzi udomitelja djece Međimurja

30. siječnja

1. Zaključak o donošenju Plana nabave grada Zadra za 2023. godinu

31. siječnja

1. Zaključak o financiranju aktivnosti Udruge za Down sindrom

2. Zaključak o financiranju aktivnosti Udruge HVIDR-a Zadar

3. Zaključak o financiranju aktivnosti Udruge hrvatskih branitelja liječenih od PTSP-a