2. siječnja

 1. Zaključak o nastavku suradnje na projektu Centar izvrsnosti za fiziku
 2. Zaključak o nastavku suradnje na projektu Centar izvrsnosti za matematiku
 3. Zaključak o nastavku suradnje na projektu Centar izvrsnosti za informatiku
 4. Zaključak o financiranju radnog mjesta stručnog suradnika edukacijsko-rehabilitacijskog profila-logopeda za školsku 2019./2020. godinu
 5. Zaključak o sklapanju ugovora o sponzorstvu s Nogometnim klubom Zadar

3. siječnja

 1. Zaključak o utvrđivanju Nacrta prijedloga odluke o izmjenama i dopunama Odluke o reklamiranju na području Grada Zadra, za savjetovanje s javnošću
 2. Zaključak o odobrenju održavanja glazbenih večeri u restranu Gladne oči

7. siječnja

 1. Zaključak o odobrenju korištenja javne površine Obrtničkoj komori Zadarke županije, Udruženju obrtnika Zadar

8. siječnja

 1. Obavijest o odabiru ponude društva Cosmopolit Media za usluge vanjske tehničke pomoći za provedbu komunikacijskih aktivnosti u sklopu projekta NETWAP
 2. Zaključak o odabiru ponude društva Geotehnički studio d.o.o. za geotehničke istražne usluge projekta rekonstrukcije, dogradnje i prenamjene gospodarskog objekta u Sveučilišni kampus na otoku Molatu
 3. Zaključak o utvrđivanju Prijedloga teksta ugovora o povećanju temeljnog kapitala TD Športski centar Višnjik d.o.o.
 4. Zaključak o odobrenju korištenja javne površine Plesnoj udruzi Gesta

9. siječnja

 1. Zaključak o utvrđivanju za javnu raspravu Prijedloga UPU-a groblja Ploča
 2. Zaključak o odobrenju korištenja javne površine Plesnom klubu Zara

10. siječnja

 1. Zaključak o odabiru ponude društva D&Z d.o.o. za usluge stručnog nadzora nad radovima rekonstrukcije dijela Ulice Nikole Tesle 2. faza
 2. Zaključak o utvrđivanju Prijedloga odluke o dopunama Odluke o komunalnom redu

13. siječnja

 1. Program korištenja sredstava namijenjenih poticanju turističkih manifestacija i promidžbi u 2020. godini
 2. Zaključak o nastavku financiranja programa Pomoći i njege u kući starijim i nemoćnim osobama te Halo pomoći
 3. Zaključak o subvenciji kamate za odobrene kredite malom poduzetništvu OTP banke d.d.
 4. Zaključak o sufinanciranju 13. Festivala vjenčanja Udruženju obrtnika Zadar OKZŽ
 5. Zaključak o odobrenju korištenja javne površine Društvu prijatelja Hajduka Zadar

14. siječnja

 1. Odluka o odabiru ponude društva Cestogradnja d.o.o. za rekonstrukciju raskrižja Ulice braće Miroslava i Janka Perice
 2. Zaključak o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Plana upravljanja pomorskim dobrom na području Grada Zadra za 2020. godinu
 3. Zaključak o sklapanju Izmjene Ugovora o javnim radovima sanacije izolacije u prostorijama Veslačkog doma

15. siječnja

 1. Odluka o odabiru ponude društva Astreja d.o.o. za nabavu opreme za senzornu integraciju, modularnog namještaja Montessori pribora i didaktike
 2. Zaključak o sklapanju Ugovora o sponzorstvu utrke WINGS FOR LIFE WORLD RUN

17. siječnja

 1. Zaključak o donošenju Plana nabave Grada Zadra za 2020. godinu
 2. Zaključak o odobrenju korištenja javne površine Ligi protiv raka Zadar

20. siječnja

 1. Odluka o imenovanju predstavnika Grada Zadra u Partnersko vijeće Zadarske županije za izradu i praćenje provedbe Plana razvoja Zadarske županije u razdoblju od 2021. do 2027.
 2. Odluka o raspisivanju javnog natječaja za prodaju dijela čest.zem. 229/1 k.o. Zadar
 3. Zaključak o utvrđivanju Nacrta prijedloga odluke o izmjenama i dopunama Odluke o zakupu i kupoprodaji poslovnog prostora, za savjetovanje s javnošću

21. siječnja

 1. Zaključak o odabiru ponude društva Petroša inženjering d.o.o. za radove sanacije mjesnih puteva na Istu
 2. Zaključak o odabiru ponude društva Petroša inženjering d.o.o. za radove sanacije dijela mjesnih puteva na Molatu

22. siječnja

 1. Zaključak o nastavku sufinanciranja Centra za psihosocijalnu pomoć sudionicima i stradalnicima iz domovinskog rata Zadarske županije, tijekom 2020. godine
 2. Zaključak o sponzorstvu snimanja filma Šesti autobus

24. siječnja

 1. Odluka o načinu raspodjele sredstava za financiranje projekata udruga iz područja zaštite okoliša za 2020. godinu

27. siječnja

 1. Odluka o raspisivanju javnog natječaja za prodaju 2/3 dijela čest.zem. 2512 k.o. Petrčane
 2. Zaključak o sklapanju Ugovora o suradnji s Hrvatskim nogometnim savezom, u predmetu zamjene umjetne trave na pomoćnom igralištu Stanovi

29. siječnja

 1. Odluka o imenovanju povjerenstva za provedbu javne nabave radova izgradnje nastavka Ulice Augusta Šenoe i Augusta Cesarca
 2. Obavijest o odabiru ponude Zavoda za javno zdravstvo Zadar za usluge stručnog nadzora nad provedbom preventivne dezinfekcije, dezinskecije i deratizacije te monitoringa komarca Aedeas albopictus za područje Grada Zadra u 2020. godini
 3. Zaključak o odobrenju održavanja manifestacije u caffe baru Trooper

31. siječnja

 1. Plan prijma u službu u upravna tijela Grada Zadra za 2020. godinu
 2. I. Izmjena Plana upravljanja pomorskim dobrom na području Grada Zadra za 2020. godinu
 3. Zaključak o usvajanju Provedbenog plana obvezatne preventivne dezinfekcije, dezinskecije i deratizacije te Plana i Programa mjera suzbijanja komarca Aedeas albopictus za područje Grada Zadra u 2020. godini