2. siječnja 2017.

 1. Zaključak o nastavku postupka osnivanja zemljišnih knjiga za otok Iž tijekom 2017. godine

4. siječnja 2017.

 1. Zaključak o odobrenju održavanja glazbenih večeri u restoranu „Gladne oči“
 2. Zaključak o odobrenju korištenja javne površine na Narodnom trgu, Društvu prijatelja Hajduka Zadar

9. siječnja 2017.

 1. Odluka o sklapanju novog ugovora o zakupu poslovnog prostora s Demokratskom strankom umirovljenika, Gradskom organizacijom Zadar
 2. Odluka o sklapanju novog ugovora o zakupu poslovnog prostora s Hrvatskom strankom umirovljenika, Županijskom organizacijom Zadar
 3. Odluka o sklapanju novog ugovora o zakupu poslovnog prostora s Hrvatskom strankom liberalnih demokrata, Županijskom organizacijom Zadar
 4. Odluka o sklapanju novog ugovora o zakupu poslovnog prostora s Hrvatskom seljačkom strankom, Županijskom organizacijom Zadar

11. siječnja 2017.

 1. Zaključak o prijenosu sredstava OTP banci d.d. za subvenciju kamate na odobrene kredite malom i srednjem poduzetništvu
 2. Zaključak o odobrenju korištenja javne površine na Narodnom trgu, Ligi protiv raka Zadar

12. siječnja 2017.

 1. Zaključak o imenovanju Pregovaračkog odbora Grada Zadra za sklapanje Kolektivnog ugovora za zaposlene u JVP Zadar
 2. Zaključak o odobrenju postave reklamnog transparenta, Ligi protiv raka Zadar
 3. Zaključak o odobrenju postave reklamnog transparenta, Pučkom otvorenom učilištu Zadar

13. siječnja 2017.

 1. Zaključak o odobrenju postave reklamnog transparenta, Turističkoj zajednici Grada Zadra

16. siječnja 2017.

 1. Zaključak o pokroviteljstvu sportskog događanja na Višnjiku

17. siječnja 2017.

 1. Odluka o odabiru zajednice ponuditelja Mipek d.o.o. i Elektrocentar Petek d.o.o. za izvoditelje dodatnih radova na izgradnji i opremanju reciklažnog dvorišta Gaženica
 2. Zaključak o isplati sredstava za redovito poslovanje društvu EKO d.o.o.

18. siječnja 2017.

 1. Zaključak o prihvaćanju osnivanja Centra izvrsnosti za informatiku
 2. Odluka o objavi Javnog natječaja za financiranje projekata udruga iz područja razvitka otoka i zaštite okoliša na području Grada Zadra za 2017. godinu
 3. Zaključak o prihvaćanju nastavka suradnje s Matematičkim društvom Zadar na projektu Centar izvrsnosti za matematiku
 4. Zaključak o prihvaćanju nastavka suradnje s Udrugom mladih matematičara i fizičara Zadar na projektu Centar izvrsnosti za fiziku
 5. Zaključak o prihvaćanju financiranja radnog mjesta stručnog suradnika edukacijsko-rehabilitacijskog profila-logopeda
 6. Zaključak o prihvaćanju deklaracije o pametnim otocima
 7. Javni poziv za podnošenje zahtjeva za izdavanje dozvola za obavljanje autotaksi prijevoza na području Grada Zadra
 8. Odluka o dodjeli u zakup poslovnog prostora na prvom katu Providurove palače, Koncertnom uredu Zadar
 9. Odluka o raspisivanju javnog natječaja za prodaju nekretnina označenih kao dio čest.zem. 3640/115 k.o. Crno i čest zem. 3640/203 k.o. Crno
 10. Odluka o raspisivanju javnog natječaja za prodaju nekretnine označene kao dio čest.zem. 530/26 k.o. Molat

19. siječnja 2017.

 1. Odluka o raspisivanju Javnog natječaja za dodjelu poslovnih prostora u zakup, te dijela prostora za postavljanje bankomata
 2. Odluka o raspisivanju javnog natječaja za prodaju nekretnine označene kao 1/3 dijela čest.zem. 9692 k.o. Zadar

23. siječnja 2017.

 1. Odluka o imenovanju ravnateljice Dječjeg vrtića „Radost“ Zadar
 2. Zaključak o prijenosu sredstava Koncertnom uredu Zadar za troškove programa svečanog otvorenja Kneževe palače
 3. Zaključak o pokroviteljstvu turističke manifestacije „Zadar Outdoor Festival 2017.“
 4. Zaključak o prijenosu sredstava Udruzi logoraša iz dalmacije u talijanskim fašističkim koncentracijskim logorima Zadar, za uređenje prostora bivšeg logora Molat

24. siječnja 2017.

 1. Zaključak o zamjeni postojećih telefonskih govornica „pametnim telefonskim govornicama nove generacije“
 2. Zaključak o isplati sredstava Hrvatskoj gospodarskoj komori – Županijskoj komori Zadar za sufinanciranje manifestacije „Naši mali gušti 2016.“
 3. Zaključak o odobrenju korištenja javne površine na Obali kralja P. Krešimira IV i Poljani pape Ivana Pavla II., društvu Nasadi d.o.o.

26. siječnja 2017.

 1. Plan prijma u službu u upravna tijela Grada Zadra za 2017. godinu
 2. Suglasnost za izdavanje građevinske dozvole za gradnju vjerske građevine (crkva) na dijelu k.č. br. 782/1575 k.o. Bokanjac, investitora Zadarske nadbiskupije

27. siječnja 2017.

 1. Odluka o raspisivanju javnog natječaja za prodaju dijela čest.zem. 766/10 k.o. Diklo
 2. Zaključak o odobrenju održavanja glazbenih večeri u caffe baru „Callegro“
 3. Zaključak o odobrenju korištenja javne površine na Narodnom trgu, Turističkoj zajednici Grada Zadra

30. siječnja 2017.

 1. Obavijest o odabiru tvrtke Stipčević d.o.o. za izvoditelja građevinskih radova na uklanjanju ruševina u Gradu Zadru u 2017. godini
 2. Zaključak o sklapanju Ugovora o stručnom nadzoru nad provedbom mjera preventivne i obvezne dezinfekcije, dezinsekcije, deratizacije i monitoringu komarca Aedes albopictus na području grada u 2017. godini sa Zavodom za javno zdravstvo Zadar
 3. Zaključak o odobrenju održavanja glazbenih večeri u restoranu „Gladne oči“

31. siječnja 2017.

 1. Odluka o sklapanju novog ugovora o zakupu poslovnog prostora s Hrvatskom demokratskom zajednicom, Županijskom organizacijom HDZ-a Zadarske županije