12. siječnja 2016.

 1. Zaključak o odobrenju održavanja glazbenih večeri u caffe baru Forum

14. siječnja 2016.

 1. Zaključak o odobrenju postave reklamnog transparenta Pučkom otvorenom učilištu Zadar
 2. Zaključak o odobrenju korištenja javne površine na Narodnom trgu, Udruzi Eko Zadar

18. siječnja 2016.

 1. Odluka o načinu raspodjele raspoloživih sredstava iz proračuna Grada Zadra za 2016. godinu namijenjenih financiranju programa ili projekta udruga iz područja održivog razvitka zadarskih otoka
 2. Odluka o načinu raspodjele raspoloživih sredstava iz proračuna Grada Zadra za 2016. godinu namijenjenih financiranju programa ili projekta udruga iz područja zaštite okoliša i prirode
 3. Odluka o raspisivanju javnog natječaja za prodaju nekretnine oznake čest.zem. 782/1239 k.o. Bokanjac
 4. Zaključak o prijenosu sredstava na ime subvencije kamate temeljem odobrenih kredita od strane OTP banke d.d.

19. siječnja 2016.

 1. Odluka o prihvaćanju Godišnjeg plana energetske učinkovitosti Grada Zadra za 2015. godinu

20. siječnja 2016.

 1. Zaključak o odobrenju postave reklamnog transparenta Koncertnom uredu Zadar
 2. Zaključak o odobrenju korištenja javne površine na Obali kralja Petra krešimira IV i Poljani pape Ivana Pavla II, društvu Nasadi d.o.o.
 3. Zaključak o odobrenju korištenja javne površine na Narodnom trgu, Širokoj ulici, Forumu i ostalim javnim površinama tvrtki Ross media Consulting – „Karnevalić 057“

21. siječnja 2016.

 1. Odluka o imenovanju ovlaštenih predstavnika naručitelja u postupku bagatelne nabave procijenjen vrijednosti jednake ili veće od 70.000,00(100.000,00), a manje od 200.000,00 (500.000,00) kuna
 2. Obavijest o odabiru ponude društva Arhitektonska radionica Marušić d.o.o. za izvoditelja usluge izrade UPU-a područja Foša-Kolovare
 3. Zaključak o prijenos sredstava TD „Odvodnja“ d.o.o. za sufinanciranje izrade projekta poboljšanja sustava odvodnje na području Grada Zadra

22. siječnja 2016.

 1. Odluka o pokretanju postupka javne nabave radova na rekonstrukciji Kneževe palače
 2. Zaključak o isplati sredstava Javnoj ustanovi Agencija za razvoj Zadarske županije Zadra Nova, za mjesec prosinac 2015. godine
 3. Zaključak o odobrenju održavanja glazbenih večeri u caffe baru Bizarre

25. siječnja 2016.

 1. Odluka o davanju u zakup javnih površina za postavu štandova za ljetnu prodaju
 2. Zaključak o pokroviteljstvu međunarodne konferencije „Sigurnost gradova – SIGG 2016.“
 3. Zaključak o odobrenju postave reklamnih transparenata Turističkoj zajednici Grada Zadra
 4. Zaključak o odobrenju korištenja javne površine na Narodnom trgu, Društvu prijatelja Hajduka Zadar

26. siječnja 2016.

 1. Odluka o utvrđivanju statusa nerazvrstane ceste za nekretnine koje čine Tribanjsku ulicu, ulicu Mile Gojsalića i ulicu Put Biliga
 2. Odluka o utvrđivanju statusa nerazvrstane ceste za nekretnine koje čine ulice: Ive Hergešića, Ive Mašine i Ante Rudana
 3. Zaključak o osnivanju prava građenja na dijelu nekretnine oznake čest.zem. 10556 k.o. Zadar
 4. Zaključak o odobrenju korištenja javne površine na Narodnom trgu, Turističkoj zajednici Grada Zadra

27. siječnja 2016.

 1. Zaključak o usvajanju Provedbenog plana obvezatne preventivne dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije i Plana te programa mjera suzbijanja komarca Aedes albopictus za područje Grada Zadra u 2016. godini
 2. Zaključak o sklapanju ugovora o stručnom nadzoru nad provedbom mjera obvezatne preventivne dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije i monitoringu suzbijanja komarca Aedes albopictus na području Grada Zadra u 2016. godini, sa Zavodom za javno zdravstvo Zadar
 3. Zaključak o imenovanju Stručnog povjerenstva za primopredaju građevine MO Plovanija
 4. Zaključak o imenovanju Stručnog povjerenstva za primopredaju građevine MO Vidikovac
 5. Zaključak o odobrenju održavanja glazbene večeri u caffe baru Zodiac

28. siječnja 2016.

 1. Zaključak o odobrenju korištenja javne površine na Narodnom trgu, Turističkoj zajednici Grada Zadra

29. siječnja 2016.

 1. Zaključak o utvrđivanju Konačne liste reda prvenstva za kupnju stanova iz programa društveno poticane stanogradnje (POS) na lokaciji Crvene kuće u Zadru