2. siječnja  2015.

1. Odluka o utvrđivanju naknade za rad članova Kulturnog vijeća Grada Zadra

2. Zaključak o određivanju prostora za održavanje predizbornih skupova predsjedničkih kandidata

5. siječnja  2015.

1. Zaključak o financiranju izvođenja programa talijanskog jezika u prvom razredu  u OŠ Stanovi

2. Zaključak o odobrenju korištenja javne površine na Narodnom trgu Hrvatskoj demokratskoj zajednici

3. Zaključak o odobrenju korištenja javne površine na Narodnom trgu i u Zrinsko-frankopanskoj ulici Socijaldemokratskoj partiji

8. siječnja  2015.

1. Zaključak o prijenosu sredstava OTP banci d.d. na ime subvencije kamata temeljem odobrenih kredita poduzetništvu

9. siječnja  2015.

1. Zaključak o sufinanciranju Programa “Rana intervencija u djetinjstvu na području Zadarske županije”

2. Zaključak o odobrenju održavanja glazbenih večeri u caffe baru Forum

3. Zaključak o odobrenju postave reklamnog transparenta Pučkom otvorenom učilištu

12. siječnja  2015.

1. Zaključak o usvajanju Plana obvezatne preventivne dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije za područje Grada Zadra u 2015. godiniiPlan i program mjera suzbijanja komarca Aedes albopictus za područje Grada Zadra u 2015. godini

2. Zaključak o zaključivanju Ugovora o stručnom nadzoru nad provedbom mjera  preventivne i obvezne dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije i monitoringu komarca Aedes albopictus za područje Grada Zadra u 2015. godini

3. Zaključak o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Plana upravljanja pomorskim dobrom u općoj upotrebi na području Grada Zadra za 2014. godinu

13. siječnja  2015.

1. Zaključak o nastavku suradnje s Metamatičkim društvom Zadar na projektu “Centar izvrsnosti za matematiku”

2. Odluka o kriterijima za financiranje Javne vatrogasne postrojbe Grada Zadra za 2015. godinu

3. Zaključak o odobrenju održavanja nastupa bendova u Caffe baru Red light

4. Zaključak o odobrenju korištenja javne površine na Narodnom trgu Ligi protiv raka Zadar

14. siječnja  2015.

1. Odluka o raspisivanju javnog natječaja za prodaju nekretnine u vlasništvu Grada Zadra označene kao čest.zem.1748/8 k.o. Crno

15. siječnja  2015.

1. Zaključak o nastavku sufinanciranja Centra za psihosocijalnu pomoć hrvatskih branitelja Zadarske županije i tijekom 2015. godine

2. Zaključak o sufinanciranju dežurstava pedijatara nedjeljom i u dane blagdana kao dodatne mjere zdravstvene zaštite djece

19. siječnja  2015. 

1. Odluka o raspisivanju javnog natječaja za prodaju nekretnina u vlasništvu Grada Zadra označenih kao: čest.zem. 4131/1, 4131/3, 4131/4, 4132/1, 4132/3 i 4132/4, sve k.o. Zadar 

2. Odluka o utvrđivanju statusa nerazvrstane ceste – javnog dobra u općoj uporabi za nekretnine oznake čest.zem. 609, 610, 624, 673, 681, 731/1, 731/2, 731/3, 731/4 i 755/1 sve k.o. Zadar

3. Zaključak o prijenosu sredstava TD “Poduzetnički inkubator” d.o.o. za troškove redovnog poslovanja za I. kvartal 2015. godine

21. siječnja  2015.

1. Zaključak o sufinanciranju provedbe programa Volonterskog centra Zadar

2. Zaključak o isplati sredstava Zajednici udruga “Centar nezavisne kulture” radi refundiranja troškova korištenja poslovnog prostora za projekt “B. hive”

3. Zaključak o odobrenju održavanja glazbenih večeri u Caffe baru Zodiac

4. Zaključak o odobrenju korištenja javne površine na Narodnom trgu Turističkoj zajednici Grada Zadra

5. Zaključak o odobrenju korištenja javne površine na Narodnom trgu i Forumu tvrtki Ross media consulting

22. siječnja  2015.

1. Zaključak o pokroviteljstvu i suorganizaciji projekta Poslovni uzlet 2015.

23. siječnja  2015.

1. Zaključak o organiziranju prijevoza učenika koji nisu obuhvaćeni javnim prijevozom

2. Zaključak o odobrenju korištenja javne površine na Poljani pape Ivana Pavla II Udruzi za medijsko stvaralaštvo i kulturne aktivnosti IZVAN FOKUSA

26. siječnja  2015.

1. Odluka o raspisivanju Javnog natječaja za dodjelu poslovnih prostora u zakup

2. Zaključak o isplati sredstava Hrvatskoj gospodarskoj komori – Županijskoj komori Zadar radi sufinanciranja manifestacije “Naši mali gušti”

27. siječnja  2015.

1. Plan prijma u upravna tijela Grada Zadra za 2015. godinu

29. siječnja  2015.

1. Odluka o raspisivanju javnog natječaja za prodaju nekretnine u vlasništvu Grada Zadra označene kao čest.zem. 229/6 k.o. Zadar