2. siječnja 2014.

 1. Zaključak o sklapanju ugovora o zakupu poslovnog prostora za potrebe:
 1. Zaključak o sklapanju aneksa ugovora o djelu u postupku nastavka osnivanja zemljišnih knjiga otoka Iža:

3. siječnja 2014.

 1. Odluka o imenovanju stručnog povjerenstva za koncesiju
 2. Zaključak o utvrđivanju sredstava za izradu simulacije Centra za gospodarenje otpadom Zadarske županije

8. siječnja 2014.

 1. Odluka o kriterijima za financiranje Javne vatrogasne postrojbe Grada Zadra za 2014. godinu
 2. Pravilnik o kriterijima i načinu dodjele potpora tradicijskim i umjetničkim obrtima
 3. Zaključak o imenovanju povjerenstva za dodjelu potpora tradicijskim i umjetničkim obrtima
 4. Zaključak o isplati kapitalne pomoći TD „Liburnija“ d.o.o.

9. siječnja 2014.

 1. Zaključak o odobrenju korištenja javne površine na Narodnom trgu, Ligi protiv raka Zadar

10. siječnja 2014.

 1. Program korištenja sredstava namijenjenih poticanju turističkih manifestacija i promidžbi u 2014. godini

14. siječnja 2014.

 1. Zaključak o usvajanju Provedbenog plana obvezatne preventivne dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije za područje Grada Zadra u 2014. godini
 2. Zaključak o odobrenju postave transparenta Pučkom otvorenom učilištu

15. siječnja 2014.

 1. Zaključak o utvrđivanju za javnu raspravu prijedloga II. Izmjena i dopuna Detaljnog plana uređenja industrijsko-skladišno-servisne zone Autocentar
 2. Zaključak o prihvaćanju nastavka suradnje na projektu „Centar izvrsnosti za matematiku“

17. siječnja 2014.

 1. Odluka o novčanoj pomoći za opremu novorođenog djeteta
 2. Zaključak o sufinanciranju programa „Rana intervencija u djetinjstvu“ na području Zadarske županije
 3. Zaključak o sufinanciranju dežurstava pedijatara nedjeljom i u dane blagdana
 4. Zaključak o nastavku sufinanciranja Centra za psihosocijalnu pomoć hrvatskih branitelja Zadarske županije
 5. Plan prijma na stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa za Grad Zadar za 2014. godinu

20. siječnja 2014.

 1. Odluka o osnivanju Povjerenstva za provedbu Natječaja za sufinanciranje korištenja obnovljivih izvora energije – solarnih toplinskih sustava u kućanstvima
 2. Odluka o osnivanju Povjerenstva za provedbu Natječaja za sufinanciranje povećanja energetske učinkovitosti u zgradarstvu – obiteljskim kućama

21. siječnja 2014.

 1. Zaključak o utvrđivanju Konačnog prijedloga Izmjena i dopuna Detaljnog plana uređenja dijela prostora MO Jazine

22. siječnja 2014.

 1. Zaključak o isplati kamata temeljem odobrenih kredita OTP banci
 2. Zaključak o prihvaćanju pokroviteljstva međunarodne manifestacije „Nikola Tesla EV Rally Croatia 2014“
 3. Zaključak o odobrenju produženog radnog vremena restorana Shangaihouse

23. siječnja 2014.

 1. Zaključak o odobrenju korištenja javne površine na Narodnom trgu, Plesnom klubu Zara

24. siječnja 2014.

 1. Zaključak o utvrđivanju sredstava za izgradnju groblja u 2014. godini

28. siječnja 2014.

 1. Zaključak o utvrđivanju za javnu raspravu Prijedloga Urbanističkog plana uređenja zone mješovite namjene Vidikovac

30. siječnja 2014.

 1. Zaključak o usvajanju Partnerskog ugovora među partnerima na projektu PoTRaGa

31. siječnja 2014.

 1. Zaključak o odobrenju korištenja javne površine na Narodnom trgu, Udruzi LAG Mareta