1. rujna

1. Odluka o odabiru ponude društva Marex-elektrostroj d.o.o. za Božićno - novogodišnje ukrašavanje grada

2. Obavijest o odabiru ponude društva Kvinar d.o.o. za konzervatorsko-restauratorske radove na sanaciji arhitektonskih elemenata parka

3. Obavijest o odabiru ponude društva Adria-impex d.o.o. za nabavu opreme za ribarnicu za potrebe Tržnice Zadar (Maslina)

 6. rujna

1. Obavijest o odabiru ponude društva Bino commerce d.o.o. za sanaciju dijela bedema utvrde Forte u Zadru

7. rujna

1. Zaključak o utvrđivanju Prijedloga odluke o statusu nerazvrstane ceste – javnog dobra u općoj uporabi (N. Božidarevića i J.P. Kamova)

2. Zaključak o utvrđivanju Prijedloga odluke o statusu nerazvrstane ceste – javnog dobra u općoj uporabi (Splitska ulica)

3. Zaključak o pokroviteljstvu nad Godišnjom skupštinom članova Europskog vijeća za arborikulturu

8. rujna

1. Odluka o imenovanju povjerenstva za provedbu nabave niveliranja terena i izgradnja grobnica na NGGGZ, grobna cjelina G1, grobna polja: V, VI i VIII

2. Obavijest o poništenju postupka nabave izgradnje cisterne za vodu - Društveni dom Ist

3. Zaključak o sufinanciranju Centra za psihosocijalnu pomoć sudionicima i stradalnicima iz Domovinskog rata Zadarske županije

11. rujna

1. Zaključak o odabiru ponude društva Octago d.o.o. za izgradnju vanjskog vježbališta u Mjesnom odboru Crno

12. rujna

1. Dopuna Programa dodjele potpora male vrijednosti (de minimis potpora) za očuvanje i razvoj tradicijskih, umjetničkih i deficitarnih obrta na području Grada Zadra za 2023. godinu

2. Zaključak o utvrđivanju Prijedloga odluke o izmjenama Odluke o statusu nerazvrstane ceste – javnog dobra u općoj uporabi (Ulica Vlade Janjića Cape)

3. Zaključak o utvrđivanju Prijedloga odluke proglašenju komunalne infrastrukture javnim dobrom u općoj uporabi (Groblje Silba)

13. rujna

1. Zaključak o podnošenju Gradskom vijeću Prijedloga polugodišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Grada Zadra za 2023. godinu

14. rujna

1. Zaključak o prvoj preraspodjeli sredstava planiranih u Proračunu Grada Zadra za 2023. godinu i projekcijama za 2024. i 2025. godinu

15. rujna

1. Odluka o imenovanju članova Upravnog vijeća Koncertnog ureda Zadar

2. II. izmjena i dopuna Plana upravljanja pomorskim dobrom na području Grada Zadra za 2023. godinu

3. Zaključak o utvrđivanju za javno savjetovanje Nacrta prijedloga pravilnika o stipendiranju i odobravanju drugih oblika potpore učenicima i studentima

18. rujna

1. Odluka o imenovanju povjerenstva za provedbu nabava opreme za inkluzivno igralište "Bokanjac" u sklopu projekta „Inclusive Play“

2. Obavijest o odabiru ponude društva Donat d.o.o. za izradu projektne dokumentacije za prometnicu od Park šume Musapstan do ulice Put Vrela

19. rujna

1. Odluka o raspisivanju natječaja za prodaju nekretnine oznake k.č. 135/8 k.o. Diklo

2. Obavijest o odabiru ponude društva Obstinatio d.o.o. za stručni nadzor nad izvođenjem radova na uređenju i rekonstrukciji pješačko - biciklističkih staza i zelenih površina na obali Petra Krešimira IV

20. rujna

1. Odluka o odabiru ponude društva Cibo promet d.o.o. za radove uređenja inkluzivnog igrališta „Bokanjac“ u sklopu projekta „Inclusive Play“

2. Zaključak o sklapanju ugovora s obrtom Per-dix za provođenje Programa zaštite divljači na površinama izvan lovišta – područje Grada Zadra

3. Zaključak o sklapanju ugovora o sponzorstvu s Udrugom vlasnika Harley-a – Ogranak Dalmacija

21. rujna

1. Obavijest o odabiru ponude društva Alt digital d.o.o. za usluge izrade informativne platforme za komunikaciju s građanima i informiranje javnosti o projektima Grada Zadra

22. rujna

1. Odluka o izmjeni dokumentacije Javnog poziva za predlaganje programa javnih potreba u kulturi Grada Zadra za 2024. godinu

2. Odluka o izmjeni dokumentacije Javnog poziva za predlaganje programa javnih potreba u tehničkoj kulturi Grada Zadra za 2024. godinu

3. Zaključak o utvrđivanju Prijedloga odluke o statusu nerazvrstane ceste – javnog dobra u općoj uporabi (Ulica I. Mršića i dr.)

4. Zaključak o utvrđivanju Prijedloga odluke o usvajanju Lokalnog plana upravljanja „Obrambenim sustavom Zadra“ komponentom serijskog svjetskog dobra UNESCO-a “Venecijanski obrambeni sustavi 16. i 17.stoljeća: Stato da Terra, zapadni Stato da Mar”

25. rujna

1. Obavijest o odabiru ponude društva Veverec d.o.o. za izradu eksponata za STEM park

2. Obavijest o odabiru ponude društva Terra travel d.o.o. za organizaciju putovanja u sklopu projekta W.O.W. u Molise, Italija

3. Zaključak o donaciji sredstava Taekwondo klubu osoba s invaliditetom Donat

28. rujna

1. Odluka o produljenju roka za podnošenje prijava na Javni poziv za predlaganje programa javnih potreba u kulturi Grada Zadra za 2024. godinu

2. Odluka o produljenju roka za podnošenje prijava na Javni poziv za predlaganje programa javnih potreba u tehničkoj kulturi Grada Zadra za 2024. godinu

3. Obavijest o odabiru ponude društva Građevinski konzalting d.o.o. za izradu projekta sanacije pročelja i krova Veslačkog doma u Zadru

29. rujna

1. Zaključak o utvrđivanju za javnu raspravu Prijedloga odluke o stavljanju izvan snage Detaljnog plana uređenja industrijsko-skladišno-servisne zone “Kosa”

2. Zaključak o utvrđivanju za javno savjetovanje Prijedloga odluke o visini turističke pristojbe za brodove na kružnom putovanju u međunarodnom pomorskom prometu kada se brod nalazi na vezu u luci ili sidrištu luke na području Grada Zadra za 2025. godinu