1. rujna

 1. Odluka o raspisivanju Javnog natječaja za dodjelu poslovnih prostora u zakup
 2. Zaključak o povjeravanju prijevoza učenika osnovnih škola Grada Zadra u školskoj 2020./2021. godini TD Liburnija d.o.o.
 3. Zaključak o odobrenju održavanja manifestacija vjenčanja ugostiteljskom obrtu Kamen
 4. Zaključak o produženju radnog vremena ugostiteljskog obrta Kamen prilikom održavanja manifestacija vjenčanja zakazanih u rujnu o.g.

3. rujna

 1. Zaključak o stavljanju izvan snage dijela Zaključka o utvrđivanju Nacrta konačnog prijedloga UPU-a zone mješovite namjene Bregdetti kao konačnog prijedloga plana

4. rujna

 1. Zaključak o utvrđivanju Prijedloga odluke o privremenom umanjenju i oslobođenju od plaćanja zakupnine poslovnih prostora u vlasništvu Grada Zadra za razdoblje od 1. listopada 2020. do 31. ožujka 2021. godine
 2. Zaključak o utvrđivanju Prijedloga odluke o privremenom oslobađanju plaćanja zakupa javnih površina
 3. Zaključak o odobrenju korištenja javne površine Hrvatskoj udruzi ugovornih ordinacija

7. rujna

 1. Odluka o izmjeni Odluke o organizaciji i provedbi programa produženog boravka u školskoj 2020./2021. godini
 2. Obavijest o odabiru ponude društva Feral-tours d.o.o. za uslugu uspostave nove kulturno-turističke ponude kroz razvoj prekogranične kulturne rute te promidžbu i vidljivost projekta Revival
 3. Zaključak o utvrđenju Nacrta rijedloga odluke o privremenoj zabrani izvođenja građevinskih radova na području Grada Zadra za 2021. godinu za savjetovanje s javnošću
 4. Zaključci o isplati sredstava projektnim partnerima projekta „NETWAP“ po odobrenom 2. projektnom izvještaju:

       -  ENEA – Talijanska nacionalna agencija za nove tehnologije, energiju i održivi gospodarski razvoj

       -  TD „Čistoća“ d.o.o.

       -  Molise toward il 2000 S.R.L

       -  Fenice foundation

       -  Regional union of the chambers od commerce of Veneto

       -  Institut Ruđer Bošković

 1. Zaključak o upućivanju Gradskom vijeću Izvješća o radu i financijskom poslovanju TD “Športski centar Višnjik” d.o.o.
 2. Zaključak o utvrđivanju Prijedloga odluke o izradi Urbanističkog plana uređenja pretežito stambene namjene - Ploče
 3. Zaključak o utvrđivanju Prijedloga odluke o izradi Urbanističkog plana uređenja luka Kožino - Primorje
 4. Zaključak o utvrđivanju Prijedloga zaključka o raspisivanju javnog natječaja za postupak prodaje nekretnina u vlasništvu Grada Zadra oznake k.č. 1698/814, 1698/815, 1698/816, 1698/817, 1698/818, 1698/658 i 1698/724 sve k.o. Crno
 5. Zaključak o odobrenju održavanja koncerta u prostoru i na terasi caffe barova Kult i Dišpet

8. rujna

 1. Program poticanja razvoja malog gospodarstva na području Grada Zadra za 2020. godinu
 2. Odluka o imenovanju povjerenstva za provedbu nabave radova rekonstrukcije Ulice dr. Franje Tuđmana
 3. Zaključak o sklapanju ugovora o suradnji u strateškim promotivnim kampanjama u 2020. godini s Turističkom zajednicom Grada Zadra
 4. Zaključak o odabiru ponude Kreathia Studia za usluge izrade promotivnog videa za potrebe projekta Ruins
 5. Zaključak o upućivanju Gradskom vijeću Izvješća o radu i financijskom poslovanju Košarkaškog kluba Zadar s.d.d. za razdoblje od 1. srpnja 2018. do 30. lipnja 2019. godine
 6. Zaključak o utvrđivanju Prijedloga zaključka o davanju suglasnosti za provođenje postupka donošenja Programa kreditiranja poduzetništva i obrta putem subvencioniranja kamate kredita za očuvanje likvidnosti i Programa kreditiranja poduzetništva i obrta putem kreditiranja kamate kredita za investicije

10. rujna

 1. Odluka o imenovanju povjerenstva za provedbu nabave radova izgradnje ispraćajnice na mjesnom groblju u Crnom
 2. Zaključak o odobrenju korištenja javne površine Klasteru Hrvatskog pršuta

14. rujna

 1. Zaključak o odabiru ponude društva D&Z d.o.o. za nabavu UPU-a zone mješovite namjene Vitrenjak I (istok)
 2. Zaključak o odabiru ponude društva D&Z d.o.o. za nabavu II. Izmjene i dopune UPU-a Trajektni terminal Zadar
 3. Zaključak o utvrđivanju Prijedloga odluke o davanju suglasnosti trgovačkom društvu Odvodnja d.o.o. Zadar za zaduženje kod Europske banke za obnovu i razvoj radi sufinanciranja projekta „Projekt poboljšanja vodno-komunalne infrastrukture aglomeracije Zadar-Petrčane“ od 7. lipnja 2019. godine

15. rujna

 1. Zaključak o odobrenju održavanja manifestacije na lokaciji Puntamika, Beach bar Bamboo
 2. Zaključak o odobrenju postave reklamne poruke Pučkom otvorenom učilištu Zadar
 3. Zaključak o odobrenju korištenja javne površine Centru nezavisne kulture Zadar

17. rujna

 1. Zaključak o odobrenju održavanja glazbeno-scenskih događanja u prostoru i na terasi caffe barova Kult i Dišpet

18. rujna

 1. Odluka o imenovanju povjerenstva za provedbu nabave i instalacije digitalne kino opreme

21. rujna

 1. Zaključak o odabiru ponude Mini gradnje Golem za sanaciju mula na lokaciji Daničina – Veli Iž
 2. Zaključak o odobrenju održavanja proslava vjenčanja ugostiteljskom obrtu Kamen
 3. Zaključak o odobrenju korištenja javne površine Povjerenstvu za mandarine Dubrovačko-neretvanske županije

22. rujna

 1. Odluka o imenovanju povjerenstva za provedbu nabave pametnih prometnih rješenja upotrebom IKT - Projekt ZUM 4.0
 2. Zaključak o odabiru ponude društva Montmetal d.o.o. za postavljanje montažne nadstrešnice za kompostanu na otoku Istu

23. rujna

 1. Obavijest o odabiru ponude društva Ceste zadarske županije d.o.o. za održavanje nerazvrstanih cesta – hitne intervencije
 2. Zaključak o odobrenju korištenja javne površine TD “Nasadi” d.o.o.

24. rujna

 1. Zaključak o odabiru ponude Krešimira Damjanovića za izradu prostorno programskog koncepta Hrvatskog muzeja maritimne kulture
 2. Zaključak o odabiru ponude društva Stipčević d.o.o. za rekonstrukciju i sanaciju poljskih, šumskih i protupožarnih putova na području Grada Zadra
 3. Zaključak o davanju u zakup javne površine - jednog parkirnog mjesta, društvu Centrum Urbis d.o.o.

28. rujna

 1. Zaključak o odobrenju korištenja javne površine Inicijativi „Roditelj od 0 do 24“

29. rujna

 1. Zaključak o uplati godišnje članarine za 2020. godinu radi sudjelovanja Grada Zadra u djelovanju LAG-a Mareta

30. rujna

 1. Javni poziv za dodjelu potpora tradicijskim i umjetničkim obrtima za 2020. godinu
 2. Zaključak o odobrenju održavanja glazebno-scenskog događanja u prostoru i na terasi caffe barova Kult i Dišpet