3. rujna 2018.

 1. Obavijest o odabiru ponude društva D&Z d.o.o. za usluge novelacije projektne dokumentacije za sanaciju obale Petra Krešimira IV
 2. Zaključak o utvrđivanju Prijedloga odluke o otpisu dugova fizičkim osobama
 3. Zaključak o odobrenju korištenja javne površine Hrvatskom autoklubu, Autoklubu „Zadar“

4. rujna 2018.

 1. Odluka o odabiru ponude društva Cestar d.o.o. za radove rekonstrukcije dijela ulice Put Stanova
 2. Zaključak o odobrenju održavanja glazbenih večeri u restranu Gladne oči
 3. Zaključak o odobrenju postave reklamnog transparenta Pučkom otvorenom učilištu Zadar

5. rujna 2018.

 1. Zaključak o davanju u zakup javne površine na Obali kralja Petra Krešimira IV, društvu Adria 3 j.d.o.o.
 2. Zaključak o odobrenju održavanja glazbenih događanja u caffe barovima „Kult“ i „Dišpet“

6. rujna 2018.

 1. Obavijest o odabiru ponude društva Grbić d.o.o. za radove izgradnje nogustupa na dijelu ulice Biskupa Jurja Dobrile
 2. Obavijest o odabiru ponude društva D&Z d.o.o. za usluge izrade projektne dokumentacije za sanaciju i obnovu crkve sv. Stošije na Puntamici
 3. Zaključak o sklapanju partnerskog sporazuma za projekt izgradnje vatrogasnog doma u Kožinu s DVD-om Privlaka

7. rujna 2018.

 1. Zaključak o odobrenju održavanja glazbenih manifestacija na području grada Zadra za vrijeme održavanja Davis Cup-a
 2. Zaključak o odobrenju produženog radnog vremena ugostiteljskim objektima na području grada Zadra za vrijeme trajanja Davis Cup-a
 3. Zaključak o odobrenju postave reklamnih transparenata društvu „Športski centar Višnjik“ d.o.o.

10. rujna 2018.

 1. Zaključak o odobrenju održavanja glazbenih večeri u noćnom baru „Ledana“
 2. Zaključak o odobrenju korištenja javne površine Udruzi Cukrići Zadar
 3. Zaključak o odobrenju korištenja javne površine Upravnom odjelu za poljoprivredu, ribarstvo, vodno gospodarstvo, ruralni i otočni razvoj Zadarske županije
 4. Zaključak o odobrenju korištenja javne površine Učilištu Finis
 5. Zaključak o odobrenju korištenja javne površine Ustanovi za razvoj kompetencija, inovacija i specijalizacije zadarske županije INOVAcija

11. rujna 2018.

 1. Zaključak o sklapanju Ugovora o financiranju izrade UPU-a zone mješovite namjene Vitrenjak I. (istok) s društvom Kamen gradnja d.o.o.
 2. Zaključak o sklapanju Ugovora o financiranju izrade UPU-a zone mješovite namjene Vitrenjak I. (zapad) s društvom Kamen gradnja d.o.o.
 3. Zaključak o sklapanju Ugovora o financiranju izrade UPU-a zone mješovite namjene Bregdetti s društvom Nautilius d.o.o.
 4. Zaključak o financiranju izvođenja programa predškole u OŠ Zadarski otoci, Područni odjel Olib u pedagoškoj 2018./2019. godini
 5. Zaključak o odobrenju korištenja javne površine Umjetničkoj organizaciji Histeria NOVA

12. rujna 2018.

 1. Zaključak o odabiru ponude društva Zadar tehnika d.o.o. za usluge izrade promotivnih materijala u sklopu projekta „VR LABoratorij za mlade“
 2. Zaključak o odobrenju korištenja javne površine Turističkoj zajednici Grada Zadra

13. rujna 2018.

 1. Program poticanja razvoja malog gospodarstva na području grada Zadra za 2018. godinu
 2. Zaključak o odobrenju postave reklamnih transparenata Zadarskoj županiji, Upravnom odjelu za poljoprivredu, ribarstvo, vodno gospodarstvo, ruralni i otočni razvoj

14. rujna 2018.

 1. Zaključak o odobrenju postave reklamnog transparenta Turističkoj zajednici Grada Zadra

17. rujna 2018.

 1. Obavijest o odabiru ponude društva GiN Company d.o.o. za usluge nadzora nad radovima rekonstrukcije dijela ulice Put Stanova – ponovljeni postupak

18. rujna 2018.

 1. Odluka o imenovanju povjerenstva za provedbu nabave radova na rekonstrukciji objekta Providurove palače – ponovljeni postupak
 2. Odluka o imenovanju povjerenstva za provedbu nabave radova parternog uređenja Bedema zadarskih pobuna
 3. Obavijest o odabiru ponude društva Ceste zadarske županije d.o.o. za rekonstrukciju igrališta u MO Brodarica
 4. Zaključak o odobrenju održavanja glazbenih manifestacija na području grada Zadra za vrijeme održavanja Zadar Basketball Tournament-a
 5. Zaključak o odobrenju produženog radnog vremena ugostiteljskim objektima na području grada Zadra za vrijeme održavanja Zadar Basketball Tournament-a

19. rujna 2018.

 1. Zaključak o odobrenju postave reklamnog transparenta Upravnom odjelu za EU fondove Grada Zadra
 2. Zaključak o odobrenju korištenja javne površine Upravnom odjelu za EU fondove Grada Zadra
 3. Zaključak o odobrenju korištenja javne površine Plesnom klubu Zara
 4. Zaključak o odobrenju korištenja javne površine Osnovnoj školi Šime Budinića

20. rujna 2018.

 1. Zaključak o odabiru ponude društva Cubus d.o.o. za uslugu izrade projektne dokumentacije za gradnju ispraćajnice u sklopu proširenja mjesnog groblja Crno
 2. Zaključak o odabiru ponude društva Rene d.o.o. za uslugu izrade prostorno planske dokumentacije izmjena i dopuna DPU-a Tehnički školski centar
 3. Zaključak o odobrenju korištenja javne površine Županijskoj organizaciji HNS-a Zadarske županije

21. rujna 2018.

 1. Zaključak o odobrenju održavanja glazbenih večeri ispred noćnog kluba „Ledana“

24. rujna 2018.

 1. Obavijest o odabiru ponude društva Novena d.o.o. za uslugu izrade digitalne rekonstrukcije arheološkog nalazišta – Projekt „VirtualArch“
 2. Zaključak o sklapanju Sporazuma o sufinanciranju uređenja poslovnog prostora između Zadarske županije, Grada Zadra i Ministarstva unutarnjih poslova RH
 3. Zaključak o dozvoli izdavanja Rješenja za prometovanje teretnim vozilima unutar pješačke zone Poluotok, za potrebe gradilišta Nove gradske tržnice društvu Delmat Galiot d.o.o.

25. rujna 2018.

 1. Zaključak o odobrenju postave reklamnih transparenata Upravnom odjelu za EU fondove Grada Zadra

26. rujna 2018.

 1. Obavijest o odabiru ponude Zajednice ponuditelja: Partner d.o.o., Validus d.o.o. i Građevinar d.o.o. za uslugu procjene tržišne vrijednosti nekretnina 

27. rujna 2018.

 1. Zaključak o davanju u zakup javne površine - 3 parkirna mjesta u ulici B. Petranovića društvu Pelagos d.o.o., za potrebe hotela „Almayer“
 2. Zaključak o davanju u zakup javne površine - 1 parkirnog mjesta u ulici N. Nodila društvu Centrum urbis d.o.o., za potrebe hotela „Integrirani hotel“
 3. Zaključak o odobrenju održavanja glazbenih večeri na terasi Svarog bara
 4. Zaključak o odobrenju korištenja javne površine Domu za starije i nemoćne osobe Ivan Pavao II

28. rujna 2018.

 1. Odluka o davanju odobrenja za uporabu grba Grada Zadra Hrvatskoj pošti d.d.