1. rujna 2017.

 1. Pravilnik o pravu na subvenciju troškova boravka djece u predškolskim ustanovama
 2. Zaključak o organiziranju prijevoza učenika koji nisu obuhvaćeni javnim prijevozom

4. rujna 2017.

 1. Poslovnik o radu Stožera civilne zaštite Grada Zadra
 2. Plan pozivanja Stožera civilne zaštite Grada Zadra

5. rujna 2017.

 1. Zaključak o isplati sredstava Vatrogasnoj zajednici Grada Zadra za financiranje redovne djelatnosti

6. rujna 2017.

 1. Zaključak o odobrenju održavanja glazbenih večeri na terasi caffe bara “Pax”
 2. Zaključak o odobrenju korištenja javne površine na Narodnom trgu, Košarkaškom klubu “Zara”

8. rujna 2017.

 1. Obavijest o odabiru ponude društva Konus d.o.o. za izradu projektne dokumentacije infrastrukture plana Karma
 2. Obavijest o odabiru ponude društva Donat d.o.o. za izradu projektne dokumentacije infrastrukture plana Vitrenjak II
 3. Zaključak o imenovanju Povjerenstva za rješavanja imovinsko pravnih odnosa za projekt “Integralni sustav odvodnje aglomeracija Zadar i Petrčane”
 4. Zaključak o otvaranju žiro računa kod OTP banke d.d. za realizaciju projekta “Škola puna mogućnosti”

12. rujna 2017.

 1. Zaključak o odobrenju održavanja glazbenih večeri u restoranu “Gladne oči”
 2. Zaključak o odobrenju korištenja javne površine na Istarskoj obali, društvu Sport event d.o.o.

13. rujna 2017.

 1. Zaključak o odobrenju postave reklamnog transparenta društvu “Castel Tisak” j.d.o.o.

14. rujna 2017.

 1. Odluka o odobravanju sufinanciranja mjera energetske obnove za obiteljske kuće temeljem provedenog Natječaja objavljenog 18. svibnja 2017. godine
 2. Zaključak o isplati sredstava kapitalne pomoći društvu “Inovativni Zadar” d.o.o.  

15. rujna 2017.

 1. Zaključak o izgradnji vodovodne mreže u sklopu projekta izgradnje nerazvrstane ceste na području MO Plovanija, ulicama N. Mataka i O. Keršovanija – 1. faza
 2. Zaključak o isplati sredstava namijenjenih za rad nacionalnih manjina za 2017.

18. rujna 2017.

 1. Zaključak o odobrenju korištenja javne površine na Forumu, Udruzi Crveni nosovi klaunovi doktori

19. rujna 2017.

 1. Obavijest o poništenju postupka nabave usluge izrade izvedbenog projekta rekonstrukcije Ulice bedemi zadarskih pobuna
 2. Zaključak o prihvaćanju ponude društva Sjaj j.d.o.o. za radove izgradnje prometne signalizacije na dijelovima MO Maslina i Brodarica

20. rujna 2017.

 1. Zaključak o prijedlogu članova za imenovanje u Stručno povjerenstvo za procjenu štete od elementarne nepogode na građevinama za područje Grada Zadra
 2. Zaključak o prijedlogu članova za imenovanje u Stručno povjerenstvo za procjenu štete od elementarne nepogode na opremi i ostaloj pokretnoj imovini fizičkih osoba za područje Grada Zadra
 3. Zaključak o prijedlogu članova za imenovanje u Stručno povjerenstvo za procjenu štete od elementarne nepogode na imovini Grada Zadra
 4. Zaključak o odobrenju održavanja glazbenih manifestacija ispred bara “Ledana”
 5. Zaključak o odobrenju održavanja glazbenih događanja na terasi “Svarog” bara

21. rujna 2017.

 1. Odluka o utvrđivanju statusa nerazvrstane ceste za nekretnine koje čine Ulicu P.R. Vitezovića, Put Kotarskih Serdara i Ulicu Hrvatskih književnika
 2. Obavijest o odabiru ponude društva Urbanex d.o.o. za konzultantske usluge stručne podrške u provođenju postupaka unutar ITU mehanizma
 3. Zaključak o prihvaćanju ponude društva Konus d.o.o. za izradu prostorno planske dokumentacije II. Izmjena i dopuna DPU-a zone stambene izgradnje veće gustoće “Crvene kuće”
 4. Zaključak o isplati sredstava kapitalne pomoći društvu “Inovatini Zadar” d.o.o.
 5. Zaključak o donaciji sredstava Udruzi hrvatskih sudaca, Ogranak Zadar za organizaciju Međunarodne konferencije sudaca

22. rujna 2017.

 1. Zaključak o odabiru ponude društva Stipčević d.o.o. za radove izgradnje rotora na raskrižju ulica Dr. Franje Tuđmana i Ivana Meštrovića

25. rujna 2017.

 1. Zaključak o odabiru isplati sredstava društvu Proficiscor d.o.o. za sufinanciranje HOW Festivala

26. rujna 2017.

 1. Obavijest o odabiru ponude društva Driope d.o.o. za konzultantske usluge izrade Plana niskougljičnog transporta grada Zadra, u sklopu programa Interreg med
 2. Zaključak o davanju u zakup javne površine na lokaciji Jazine za organiziranje “Seljačke tržnice zadarske županije”, Udruzi obiteljskih poljoprivrednih gospodarstava “Volim domaće”
 3. Zaključak o odobrenju korištenja javne površine na Narodnom trgu, Nacionalnoj zakladi za razvoj civilnog društva

28. rujna 2017.

 1. Zaključak o odobrenju održavanja manifestacija na terasi caffe barova “Kult” i “Dišpet”

29. rujna 2017.

 1. Odluka o utvrđivanju statusa nerazvrstane ceste za nekretnine koje čine Ravsku ulicu, Ulicu Viktora Vide, Pašmanski prilaz i Virsku ulicu
 2. Obavijest o odabiru ponude društva Optima d.o.o. za uslugu izrade snimka izvedenog stanja Centar za odgoj, obrazovanje, rehabilitaciju i smještaj osoba s posebnim potrebama
 3. Obavijest o odabiru ponude društva Investinženjering d.o.o. za upravljanje projektom Centar za odgoj, obrazovanje, rehabilitaciju i smještaj osoba s posebnim potrebama
 4. Obavijest o poništenju postupka nabave radova sanacije Komunjskog magazina (stare uljare) na Premudi
 5. Zaključak o isplati sredstava za rad javne ustanove Agencija za razvoj Zadarske županije ZADRA NOVA
 6. Dopuna Plana prijma u službu u upravna tijela Grada Zadra za 2017. godinu
 7. Zaključak o odobrenju korištenja javne površine na Narodnom trgu, Psihijatrijskoj bolnici Ugljan
 8. Zaključak o odobrenju korištenja javne površine na Narodnom trgu, Udruzi “Eko-Zadar”
 9. Zaključak o odobrenju korištenja javne površine na Narodnom trgu, Udruzi “Eko-Zadar”, radi održavanja Sajma “Dani sunca”