1. rujna 2016.

 1.  Odluka o organizaciji i provedbi programa produženog boravka u školskoj 2016./2017. godini

2. rujna 2016.

 1. Zaključak o imenovanju radnog tima za provedbu projekta „Kontrola onečišćenja Jadranskog mora u Hrvatskoj i Bosni i Hercegovini“
 2. Zaključak o nastavku financiranja programa učenja njemačkog jezika u ranoj školskoj dobi u OŠ Šime Budinića za školsku godinu 2016./2017.
 3. Zaključak o financiranju programa učenja talijanskog jezika u ranoj školskoj dobi u OŠ Stanovi za školsku godinu 2016./2017.
 4. Zaključak o nastavku financiranja programa predškole u OŠ Zadarski otoci – Područni odjel Silba, za pedagošku godinu 2016./2017.
 5. Zaključak o odobrenju održavanja glazbenih događanja na terasi Svarog bara

5. rujna 2016.

 1. Zaključak o organiziranju prijevoza učenika koji nisu obuhvaćeni javnim prijevozom
 2. Zaključak o odobrenju korištenja javne površine na Forumu, Udruzi Žene u Domovinskom ratu
 3. Zaključak o odobrenju korištenja javne površine na Narodnom trgu, Udruzi tjelesnih invalida Zadarske županije

7. rujna 2016.

 1. Odluka o raspisivanju javnog natječaja za dodjelu poslovnog prostora u zakup
 2. Zaključak o isplati sredstava Vijeću bošnjačke nacionalne manjine
 3. Zaključak o odobrenju održavanja glazbeno-zabavnog programa ispred noćnog kluba „Ledana“
 4. Zaključak o odobrenju održavanja glazbenih večeri ispred caffe bara „Bizarre“
 5. Zaključak o odobrenju korištenja javne površine u Širokoj ulici, Udruzi za unapređenje kulture i života Brodarica
 6. Zaključak o odobrenju korištenja javne površine na Narodnom trgu, Zavodu za javno zdravstvo
 7. Zaključak o odobrenju korištenja javne površine na Narodnom trgu, Zavodu za unapređenje zaštite na radu

8. rujna 2016.

 1. Zaključak o prihvaćanju ponude društva Idi za srcem d.o.o. za usluge izrade video i foto materijala za projekt Kneževe palače

12. rujna 2016.

 1. Zaključak o odobrenju korištenja javne površine na lokaciji Nova vrata, društvu Sustav javnih bicikala d.o.o.

13. rujna 2016.

 1. Odluka o odabiru ponude društva Lavčević d.o.o. za radove izgradnje raskrižja ulica Stjepana Radića i Andrije Hebranga
 2. Zaključak o o prihvaćanju ponude društva Romantic Adriatic j.d.o. za usluge izrade Knjižnice priča „Zaboravljeni Zadar“
 3. Zaključak o odobrenju postave reklamnog transparenta Pučkom otvorenom učilištu Zadar

14. rujna 2016.

 1. Zaključak o odobrenju korištenja javne površine na Poljani pape Ivana Pavla II, društvu Športski centar Višnjik d.o.o.
 2. Zaključak o odobrenju korištenja javne površine na Poljani pape Ivana Pavla II, Hrvatskom autoklubu, Autoklubu Zadar

15. rujna 2016.

 1. Zaključak o isplati sredstava Hrvatskoj gorskoj službi spašavanja – Stanici Zadar, za nabavu specijalističke opreme

19. rujna 2016.

 1. Odluka o odobrenju održavanja 5. Tjedna energetske učinkovitosti Grada Zadra
 2. Zaključak o odobrenju postave reklamnog transparenta Igoru Jankoviću, vlasniku obrta „Prilipak“

20. rujna 2016.

 1. Zaključak o prihvaćanju suradnje sa Zakladom „Hrvatska za djecu“ za realizaciju Projekta školske prehrane u osnovnim školama za školsku 2016./2017. godinu
 2. Zaključak o odobrenju korištenja gata na predjelu MO Puntamika radi pristajanja izletničkih brodova, Županijskoj lučkoj upravi Zadar
 3. Zaključak o odobrenju održavanja glazbenog programa ispred noćnog kluba „Ledana“
 4. Zaključak o odobrenju korištenja javne površine na Trgu pet bunara, Turističkoj zajednici Grada Zadra
 5. Zaključak o odobrenju korištenja javne površine na Narodnom trgu, Pučkom otvorenom učilištu „Erudio“

21. rujna 2016.

 1. Zaključak o odobrenju održavanja koncerta na terasi caffe bara „Tortuga“
 2. Zaključak o odobrenju korištenja javne površine na Istarskoj obali, Idi Štulić
 3. Zaključak o odobrenju korištenja javne površine u Ulici Šimuna Kožičića Benje, Vespa klubu Zadar
 4. Zaključak o odobrenju korištenja javne površine na Obali kralja Petra Krešimira IV, MUP-u, PU Zadarskoj

22. rujna 2016.

 1. Program potpora poljoprivredi i ruralnom razvoju na području Grada Zadra (2016. – 2020. god.) s Obrascem prijave potpore male vrijednosti u poljoprivredi
 2. Odluka o utvrđivanju statusa nerazvrstane ceste za nekretnine koje čine ulicu Put Petrića
 3. Zaključak o odobrenju postave reklamnog transparenta, Upravnom odjelu za prostorno uređenje i graditeljstvo Grada Zadra
 4. Zaključak o odobrenju održavanja glazbene manifestacije u ugostiteljskom objektu Coffee & Cake

23. rujna 2016.

 1. Zaključak o odabiru društva Donat d.o.o. za izvoditelja usluge izrade projektne dokumentacije za križanje ulica Put Biliga i Hrvatskog sabora

26. rujna 2016.

 1. Odluka o osnivanju Stožera civilne zaštite Grada Zadra i imenovanju načelnika, zamjenika načelnika i članova stožera

27. rujna 2016.

 1. Zaključak o odobrenju održavanja glazbenog programa ispred noćnog kluba Ledana
 2. Zaključak o odobrenju održavanja glazbenog programa u noćnom baru Posh
 3. Zaključak o odobrenju održavanja glazbenih večeri u caffe baru Forum

28. rujna 2016.

 1. Zaključak o isplati sredstava Mjesnom odboru Bokanjac za organizaciju spomen hodnje linijom obrane grada
 2. Zaključak o pokroviteljstvu 28. Smotre učeničkih zadruga Republike Hrvatske
 3. Zaključak o odobrenju korištenja javne površine na Forumu i ulici Š. K. Benje, Upravnom odjelu za prostorno uređenje i graditeljstvo Grada Zadra
 4. Zaključak o odobrenju korištenja javne površine na Narodnom trgu, Nadbiskupiji zadarskoj

30. rujna 2016.

 1. Obavijest o odabiru društva Daysec j.d.o.o. za izradu projektne dokumentacije za video nadzor javnih površina u svrhu prometnog i komunalnog redarstva
 2. Zaključak o prijenosu sredstava TD „Odvodnja“ d.o.o. za financiranje izrade analize stanja građevinske dokumentacije
 3. Zaključak o odobrenju korištenja javne površine na Trgu Petra Zoranića, Poslovnom dnevniku
 4. Zaključak o odobrenju korištenja javne površine na više lokacija radi organiziranja prodaje cvijeća i svijeća povodom Dana mrtvih, TD „Nasadi“ d.o.o.