1. rujna 2015.

 1. Odluka o dodjeli poslovnog prostora u Inovativnom Zadru
 2. Zaključak o isplati sredstava Hrvatskoj gorskoj službi spašavanja za nabavu specijalističke opreme
 3. Zaključak o odabiru ponude društva Grafikart d.o.o. za izradu materijala za projekt GB-GREEN
 4. Zaključak o odobrenju korištenja javne površine na Obali kralja Petra Krešimira IV, Tihomiru Lipoharu
 5. Zaključak o odobrenju korištenja javne površine na Poljani pape Ivana Pavla II, Autoklubu Zadar

2. rujna 2015.

 1. Javni poziv za dodjelu potpora tradicijskim i umjetničkim obrtima za 2015. godinu
 2. Odluka o pokretanju postupka nabave građevinskih radova na uklanjanju ruševina u Gradu Zadru
 3. Zaključak o odobrenju korištenja javne površine na više lokacija u gradu, TD Nasadi d.o.o.

3. rujna 2015.

 1. Zaključak o otvaranju podračuna za projekt „Škola PUNa mogućnosti“
 2. Zaključak o organiziranju prijevoza učenika osnovnih škola koji nisu obuhvaćeni javnim prijevozom
 3. Zaključak o davanju na posudbu poslovnog prostora u Ulici Kraljskog Dalmatina 2, Hrvatskom društvu likovnih umjetnika i Društvu arhitekata
 4. Zaključak o pokroviteljstvu nad Državnim prvenstvom u radu pasa ptičara
 5. Zaključak o pokroviteljstvu manifestacije Taste and Travel Zadar
 6. Zaključak o odobrenju održavanja glazbeno-zabavnog programa ispred noćnog kluba Ledana
 7. Zaključak o odobrenju korištenja javne površine na Obali kralja Petra Krešimira IV, Udruzi Kristov stol

4. rujna 2015.

 1. Obavijest o poništenju postupka javne nabave usluga izrade glavnog i izvedbenog projekta energetske obnove zgrade OŠ Stanovi
 2. Obavijest o odabiru ponude društva Zeljko informatika d.o.o. za nabavu Arh Coordinator licenci
 3. Zaključak o odabiru ponude društva Ciklopea d.o.o. za nabavu usluge prijevoda za projekt CB-GREEN
 4. Odluka o sklapanju novih ugovora o zakupu poslovnog prostora s dosadašnjim zakupcima kojima ističu ugovori: MUP RH, Neven d.o.o. i Merita Dani
 5. Zaključak o odobrenju korištenja javne površine na Trgu Petra Zoranića, agenciji Cosmopolit Media

7. rujna 2015.

 1. Zaključak o odabiru ponude obrta Mini gradnja Golem za radove sanacije putova na otoku Ižu
 2. Zaključak o imenovanju povjerenika za k.o. Veli Iž, u postupku nastavka osnivanja zemljišnih knjiga za otok Iž
 3. Zaključak o odobrenju postave reklamnog transparenta Koncertnom uredu Zadar
 4. Zaključak o odobrenju korištenja javne površine na Forumu, Turističkoj zajednici Grada Zadra

8. rujna 2015.

 1. Odluka o poništenju Javnog natječaja za povjeravanje poslova božićnog ukrašavanja Grada Zadra
 2. Zaključak o imenovanu povjerenstva za provedbu Javnog natječaja za povjeravanje poslova božićnog ukrašavanja Grada Zadra
 3. Zaključak o odabiru ponude obrta Ključ u ruke D&A za radove sanacije puta na otoku Ravi
 4. Zaključak o odabiru ponude društva Stipčević d.o.o. za radove sanacije dijela mjesnih putova na Molatu
 5. Zaključak o odobrenju korištenja javne površine na Narodnom trgu, Počasnom Konzulatu Republike Litve

9. rujna 2015.

 1. Odluka o dodjeli poslovnog prostora u Ulici J. Č. Čuke 3, u zakup Ministarstvu pravosuđa Republike Hrvatske
 2. Zaključak o prihvaćanju ponude društva Aurora consulting j.d.o.o. za konzultantske usluge pri izradi idejnog rješenja za rekonstrukciju i opremanje sportsko-rekreacijskog centra u naselju Crno

11. rujna 2015.

 1. Zaključak o isplati sredstava HGSS-u, Stanici Zadar za nabavu specijalističke opreme
 2. Zaključak o sufinanciranju aktivnosti turističke zajednice mjesta Silba u 2014. godini
 3. Obavijest o odabiru ponude društva Donat d.o.o. za izradu glavnog i izvedbenog projekta energetske obnove zgrade DV Vruljica
 4. Zaključak o određivanju prostora za održavanje predizbornih skupova
 5. Zaključak o odobrenju korištenja javne površine na Narodnom trgu, Pučkom otvorenom učilištu Erudio

14. rujna 2015.

 1. Odluka o utvrđivanju statusa nerazvrstane ceste za dijelove čest.zem. 7380/2 i 7380/10, obje k.o. Zadar

15. rujna 2015.

 1. Odluka o odobrenju održavanja 4. Tjedna energetske učinkovitosti Grada Zadra
 2. Zaključak o odobrenju korištenja javne površine u Ulici Š.K. Benje, Udruzi Otočni sabor

16. rujna 2015.

 1. Odluka o imenovanju Povjerenstva za dodjelu dozvola za obavljanje autotaksi prijevoza
 2. Zaključak o odobrenju održavanja manifestacije Frenja Fest 2015, Turističkoj zajednici Grada Zadra

17. rujna 2015.

 1. Zaključak o odobrenju održavanja manifestacije Vratit ću se Zadre, Udruzi Brodarica
 2. Zaključak o odobrenju korištenja javne površine na Obali kralja Petra Krešimira IV, MUP-u, PU Zadarskoj
 3. Zaključak o odobrenju korištenja javne površine na Narodnom trgu, Udruzi Eko Zadar

21. rujna 2015.

 1. Odluka o uklanjanju ruševnih objekata na čest.zem. 3798/3, 2159/22 i 2152/176, sve k.o. Crno
 2. Zaključak o prihvaćanju ponude obrta Klesarstvo Brkić za izvođenje građevinskih radova na saniranju kamenih elemenata pročelja objekta dvorane Jazine
 3. Zaključak o odobrenju održavanja glazbenih događanja na terasi Svarog bara

22. rujna 2015.

 1. Odluka o utvrđivanju statusa nerazvrstane ceste za čest.zem. 9313/1, 9313/2 i 9312/2, sve k.o. Zadar
 2. Odluka o sklapanju ugovora o korištenju poslovnog prostora s dosadašnjim zakupnikom kojem je istekao ugovor, Hrvatskom narodnom strankom
 3. Odluka o dodjeli javnih površina za postavu reklamnih panoa
 4. Zaključak o odobrenju postave reklamnih transparenata, društvu Editus d.o.o.

23. rujna 2015.

 1. Zaključak o odabiru ponude društva Hauska i Partner d.o.o. za uslugu izrade sadržaja za mrežnu stranicu www.zatostovolimzadar.hr
 2. Zaključak o odobravanju korištenja javne površine udruzi EKO-ZADAR

24. rujna 2015.

 1. Zaključak o potvrđivanju imenovanja Edija Stipčevića za zapovjednika DVD-a Olib

25. rujna 2015.

 1. Javni poziv za podnošenje zahtjeva za izdavanje dozvola za obavljanje autotaksi prijevoza na području Grada Zadra
 2. Zaključak o odobrenju korištenja javne površine na Narodnom trgu, Zavodu za javno zdravstvo Zadar

28. rujna 2015.

 1. Zaključak o davanju u zakup javne površine, jednog parkirnog mjesta na parkiralištu kod crkve sv. Marije, Benediktinkama svete Marije Zadar
 2. Zaključak o odobrenju korištenja javne površine na kat.čest. 9877 k.o. Zadar, Arheološkom muzeju Zadar
 3. Zaključak o odobrenju korištenja javne površine na Narodnom trgu, Udruzi EKO-ZADAR
 4. Zaključak o odobrenju održavanja glazbene manifestacije u ugostiteljskom objektu Down Town

29. rujna 2015.

 1. Odluka o pokretanju postupka javne nabave radova izgradnje oproštajne zgrade na mjesnom groblju u Kožinu
 2. Zaključak o pokroviteljstvu stručnog skupa „60 god. Psihijatrijske bolnice Ugljan – Specifičnosti palijativne skrbi u Dalmaciji: primorju, zaleđu i otocima“
 3. Zaključak o odobrenju održavanja glazbenih večeri u caffe baru Forum

30. rujna 2015.

 1. Odluka o utvrđivanju statusa nerazvrstane ceste za čest.zem 1750/1 i 1750/2, obje k.o. Crno
 2. Zaključak o odobrenju održavanja glazbene manifestacije u caffe baru Factory
 3. Zaključak o odobrenju održavanja glazbenih večeri u restoranu Gladne oči
 4. Zaključak o odobrenju održavanja glazbenih događanja na terasi Svarog bara