1. rujna 2014.

 1. Odluka o organizaciji i provedbi programa produženog boravka u školskoj godini 2014./2015. godini
 2. Zaključak o organizaciji prijevoza učenika osnovnih škola Grada Zadra od strane TD “Liburnija” d.o.o.
 3. Zaključak o sufinanciranju redovitog programa predškolskog odgoja u vrtićima drugih osnivača u 2014./2015. godini
 4. Zaključak o utvrđivanju Konačnog prijedloga Izmjena i dopuna Detaljnog plana uređenja uvale Dražanica
 5. Zaključak o odobrenju financiranja prihvatljivih troškova TD “Odvodnja” d.o.o. projekta izrade studijsko-projektne dokumentacije za izgradnju integralnog sustava odvodnje aglomeracija Zadar i Petrčane
 6. Zaključak o davanju na posudbu poslovnog prostora u ulici Špire brusine 12, Udruzi “EKO – ZADAR”
 7. Odluka o imenovanju Povjerenstva za odabir poduzetnika za subvencionirani zakup prostora u Poduzetničkom inkubatoru d.o.o.
 8. Odluka o raspisivanju javnog natječaja za prodaju nekretnine u vlasništvu Grada označene kao: čest.zem. 7041/1 k.o. Zadar
 9. Odluka o raspisivanju javnog natječaja za prodaju nekretnine u vlasništvu Grada označene kao: čest.zem. 6458 k.o. Zadar
 10. Zaključak o prihvaćanju sudjelovanja Grada Zadra u manifestaciji Europski tjedan kretanja 2014. Naše ulice, naš izbor

2. rujna 2014.

 1. Izmjena Pravilnika o kriterijima i načinu dodjele potpora tradicijskim i umjetničkim obrtima
 2. Zaključak o odobrenju održavanja glazbeno-scenskih i zabavnih događanja u Svarog baru
 3. Zaključak o odobrenju korištenja žive glazbe na terasi restorana Amore
 4. Zaključak o odobrenju korištenja javne površine na Narodnom trgu, Hrvatskoj udruzi leukemije i limfoni

3. rujna 2014.

 1. Zaključak o davanju na posudbu poslovnog prostora u ulici R. K. Jeretova 5, Otočnom saboru

4. rujna 2014.

 1. Odluka o kriterijima za financiranje Javne vatrogasne postrojbe Grada Zadra u 2014. godini

5. rujna 2014.

 1. Program unaprjeđenja turizma u turističkom mjestu Silba u 2014. godini
 2. Odluka o raspisivanju Javnog natječaja za dodjelu poslovnih prostora u zakup
 3. Zaključak o imenovanju Povjerenstva za sporazumno rješavanje imovinsko-pravnih odnosa radi izgradnje osnovne škole na Novom Bokanjcu
 4. Zaključak o davanju na posudbu poslovnog prostora u zgradi MO Voštarnica, u Veslačkoj ulici, Udruženju privatnih dječjih vrtića Grada Zadra “Sretno dijete”
 5. Zaključak o odobrenju korištenja javnih površina na Narodnom trgu i Poljani pape Ivana Pavla II, društvu Sport event d.o.o.
 6. Zaključak o odobrenju korištenja javne površine na Obali kralja Petra Krešimira IV, Triatlon klubu Zadar

8. rujna 2014.

 1. Odluka o utvrđivanje statusa nerazvrstane ceste za čest.zem. 10832 k.o. Zadar

9. rujna 2014.

 1. Odluka o raspisivanju janog natječaja za prodaju nekretnine u vlasništvu Grada označene kao čest.zem. 4305/7 k.o. Zadar
 2. Odluka o raspisivanju janog natječaja za prodaju nekretnina u vlasništvu Grada označenih kao čest.zem. 2406/6, 2407/10 i 2387/13, sve k.o. Zadar
 3. Zaključak o odobrenju održavanja glazbeno-scenskih događanja u Svarog baru
 4. Zaključak o odobrenju održavanja glazbene večeri u caffe baru Zodiac
 5. Zaključak o odobrenju postave reklamnih transparenata tvrtki Sport event d.o.o.
 6. Zaključak o odobrenju korištenja javne površine na Poljani pape Ivana Pavla II, Zakladi Hrvatska kuća srca

11. rujna 2014.

 1. Zaključak o odobrenju održavanja manifestacije u parku Sfinga, MO Brodarica i Udruzi Brodarica
 2. Zaključak o odobrenju korištenja javne površine u parku Sfinga, MO Brodarica i Udruzi Brodarica

12. rujna 2014.

 1. Zaključak o odobrenju isplate kapitalne pomoći TD Čistoća d.o.o. za nabavu komunalne opreme
 2. Zaključak o davanju u zakup javne površine na prostoru parkirališta kod crkve sv. Marije, društvu Turisthotel d.d.
 3. Zaključak o odobrenju korištenja javne površine gradskog mosta, za postavu izložbe, Foto-kino klubu Zadar

15. rujna 2014.

 1. Javni poziv za dodjelu potpora tradicijskim i umjetničkim obrtima za 2014. godinu
 2. Zaključak o odobrenju korištenja javne površine na Narodnom trgu, Inicijativi za osnivanje Narodne stranke - reformista

16. rujna 2014.

 1. Zaključak o odobrenju izvođenja radova izmještanja stupića kod šetnice Karma
 2. Zaključak o odobrenju održavanja glazbeno scenskih događanja u Svarog baru
 3. Zaključak o odobrenju korištenja javnih površina na više lokacija u gradu, Udruzi “U ime obitelji”

17. rujna 2014.

 1. Zaključak o utvrđenju za javnu raspravu prijedloga II. Izmjena i dopuna Detaljnog plana uređenja zone centralnih funkcija “Višnjik”
 2. Zaključak o isplati sredstava Hrvatskoj gorskoj služni spašavanja, za nabavu specijalističke opreme
 3. Zaključak o odobrenju održavanja koncerta u caffe barovima Dišpet i Kult
 4. Zaključak o odobrenju korištenja javnih površina na više lokacija u gradu, Udruzi “U ime obitelji”
 5. Zaključak o odobrenju korištenja javne površine na Obali kralja Petra Krešimira IV, društvu Zara agent d.o.o.

18. rujna 2014.

 1. Zaključak o isplati sredstava Vatrogasnoj zajednici Grada Zadra za saniranje protupožarnih putova na lokacijama Bokanjac, Diklo i Stanarsko polje
 2. Zaključak o davanju na korištenja sportskog igrališta na Ravnicama športskom klubu INLINE HOKEJ KLUB BURA
 3. Zaključak o davanju na posudbu poslovnog prostora u ulici Jurja Bijankinija 7, Udruzi žene u Domovinskom ratu i Udruzi socijalnih radnika Zadar
 4. Zaključak o odobrenju korištenja javne površine na Narodnom trgu, Pučkom otvorenom učilištu Erudio
 5. Zaključak o odobrenju korištenja javne površine na Narodnom trgu, Plesnom klubu Zara

19. rujna 2014.

 1. Odluka o utvrđivanju statusa nerazvrstane ceste za čest.zem. 441/3, 441/9, 447/4………….3640/2, 3649/2 i 3649/3, sve k.o. Zadar
 2. Zaključak o odobrenju održavanja Varoške fešte na području Poluotoka, Turističkoj zajednici Grada Zadra
 3. Zaključak o odobrenju korištenja javne površine za održavanje Varoške fešte, Turističkoj zajednici Grada Zadra
 4. Zaključak o odobrenju korištenja javne površine na Istarskoj obali, društvu Sport event d.o.o.

22. rujna 2014.

 1. Zaključak o odobrenju korištenja javne površine na Obali kralja Petra Krešimira IV, agenciji BORA TOURS d.o.o.
 2. Zaključak o odobrenju korištenja javne površine na Poljani Šime Budinića, Otočnom saboru

23. rujna 2014.

 1. Zaključak o uređenju javne rasvjete na dijelu područja Poluotoka
 2. Zaključak o uređenju ugostiteljskog mobilijara na području Mjesnog odbora Poluotok
 3. Zaključak o sanaciji i zatvaranju Odlagališta otpada Diklo i terminskom planu na uspostavi Županijskog centra za gospodarenje otpadom
 4. Zaključak o utvrđivanju prioriteta uklanjanja ruševnih zgrada na području Grada Zadra
 5. Zaključak o isplati subvencije cijene karte TD Liburnija d.o.o.
 6. Zaključak o odobravanju kapitalne pomoći TD „Vodovod“ d.o.o. Zadar radi ulaganja u vodoopskrbnu infrastrukturu na otocima u administrativnom sastavu Grada Zadra
 7. Zaključak o odobrenju korištenja javne površine u ulici Šimuna Kožičića Benje, Vespa klubu Zadar
 8. Zaključak o odobrenju korištenja javne površine na Trgu pet bunara, Nacionalnom parku Paklenica

24. rujna 2014.

 1. Zaključak o odobrenju održavanja glazbeno – scenskih događanja u Svarog baru

25. rujna 2014.

 1. Zaključak o odobrenju korištenja javne površine na Narodnom trgu, Plesnom klubu Zara

26. rujna 2014.

 1. Zaključak o davanju na posudbu poslovnog prostora u Ulici obitelji Stratico 1, Udruzi tjelesnih invalida Zadarske županije
 2. Zaključak o odobrenju korištenja javne površine na Poljani pape Ivana Pavla II, Zajednici tehničke kulture Zadarske županije
 3. Zaključak o odobrenju korištenja javne površine na Narodnom trgu, SDP-u, Forumu seniora

30. rujna 2014.

 1. Odluka o dodjeli poslovnih prostora za subvencionirani zakup u Poduzetničkom inkubatoru
 2. Zaključak o utvrđivanju participacije roditelja za boravak djece u Dječjim vrtićima Radost i Sunce
 3. Zaključak o odobrenju nastavka korištenja parkirališta dvorane Krešimira Ćosića Hrvatskom autoklubu – Autoklubu Zadar i autoškolama Grada Zadra
 4. Zaključak o odobrenju održavanja glazbenih događanja u Svarog baru
 5. Zaključak o odobrenju korištenja javne površine na Trgu pet bunara – agenciji Ross Media Consulting