3. prosinca

 1. Obavijest oodabiru društva TIM d.o.o. za izvoditelja radova uređenja dvorišta Dječjeg vrtića Jazine
 2. Zaključak o odobrenju korištenja javne površine Domu za odgoj djece i mladeži Zadar

5. prosinca

 1. Zaključak o sklapanju Sporazuma o suradnji na razvojnom projektu za izgradnju infrastrukture za punjenje elektromotornih vozila sa HEP-om i OTP bankom d.d.
 2. Zaključak o odabiru društva BE-Tim d.o.o. za izvoditelja radova uređenja sanitarnog čvora za osobe s invaliditetom u dvorani Jazine
 3. Zaključak o odobrenju korištenja javne površine HGK – Županijskoj komori Zadar

6. prosinca

 1. Zaključak o isplati novčanih nagrada dobitnicima u akciji „Nasmiješeno sunce za 2018.“
 2. Zaključak o odobrenju korištenja javne površine Udruzi Antikorupcija

10. prosinca

 1. Obavijest o odabiru tvrtke Kreatia studio za izvoditelja uslugeizrade 3D vizualizacije Prometnog master plana regije Sjeverna Dalmacija

11. prosinca

 1. Obavijest o odabiru društva RAO d.o.o. za izvoditelja usluge korištenja i održavanja sustava za rad i praćenje poslovanja prometnog redarstva u 2019. godini

13. prosinca

 1. Odluka o imenovanju predstavnika Grada Zadra u Radnu podskupinu za pametne gradove u sklopu Nacionalne razvojne strategije do 2030. godine
 2. Zaključak o izdavanju suglasnosti na projekt Hrvatske šume za radove na uspostavi trim staze na području park šume Musapstan
 3. Zaključak o odobrenju korištenja javne površine Udruzi „Eko-Zadar“

14. prosinca

 1. Odluka o imenovanju povjerenstva za provedbu postupka nabave usluga izbobrazno-informativnih aktivnosti o održivom gospodarenju otpadom na području Grada Zadra
 2. Zaključak o utvrđivanju za javnu raspravu prijedloga UPU-a zone mješovite namjene Vitrenjak I (zapad)
 3. Zaključak o utvrđivanju za javnu raspravu prijedloga UPU-a zone mješovite namjene Bregdetti
 4. Zaključak o odabiru UOA Lenka Martinović za uslugu izrade projektne dokumentacije za gradnju oproštajnog prostora u sklopu groblja na Malom Ižu
 5. Zaključak o odabiru društva Termoprojekt Botica d.o.o. za uslugu izrade klimatizacije Centra Mocire
 6. Zaključak o produženju radnog vremena restoranu „Foša“
 7. Zaključak o odobrenju korištenja javne površine Turističkoj zajednici Grada Zadra

18. prosinca

 1. Obavijest o odabiru Zavoda za javno zdravstvo Zadar za izvoditelja usluge ispitivanja vrste i koncentracije peludi u 2019. godini
 2. Zaključak o odabiru ponuditelja Kreatia studio za usluge izrade 3D render videa za projekt Locations

19. prosinca

 1. Odluka o objavi Natječaja za sufinanciranje energetske obnove obiteljskih kuća na području Grada Zadra za 2018. godinu
 2. Zaključak o donošenju II. Izmjena i dopuna Plana nabave Grada Zadra za 2018. godinu

20. prosinca

 1. Zaključak o utvrđivanju Nacrta prijedloga odluke o komunalnom doprinosu Grada Zadra za javno savjetovanje sa zainteresiranom javnošću
 2. Zaključak o produženju radnog vremena caffe bara „Callegro“

21. prosinca

 1. Zaključak o sklapanju Aneksa broj 2 Ugovora o suradnji na udruženim marketinškim aktivnostima s Turističkom zajednicom Grada Zadra
 2. Zaključak o sufinanciranju turističke promidžbe i uređenja turističkih mjesta u 2018. godini
 3. Obavijest o odabiru duštva Delmat Galiot d.o.o. za dobavu i postavu kamenih stupića na Obali kralja Tomislava - ispod bedema
 4. Zaključak o odabiru društva Kosović d.o.o. za izradu računalne simulacije požara za rekonstrukciju kompleksa Kneževe i Providurove palače – faza 2A
 5. Zaključak o odabiru društva Donat d.o.o. za uslugu stručnog nadzora nad izgradnjom spoja Molatske sa Skradinskom ulicom
 6. Zaključak o odabiru Studija Fox za internetski prijenos sjednica Gradskog vijeća za 2019. godinu
 7. Zaključak o odabiru Futuro internet studija za redovito održavanje web stranica Grada Zadra za 2019. godinu

24. prosinca

 1. Zaključak o donošenju Plana djelovanja civilne zaštite Grada Zadra
 2. Pravilnik o provedbi postupaka jednostavne nabave

27. prosinca

 1. Zaključak o odabiru društva Nasadi d.o.o. za usluge čišćenja terena od raslinja na mjestu izgradnje Novog gradskog groblja
 2. Zaključak o odobrenju korištenja javne površine Turističkoj zajednici Grada Zadra
 3. Zaključak o odobrenju korištenja javne površine za organizaciju programa dočeka Nove 2019. godine

28. prosinca

 1. Obavijest o odabiru društva RTD d.o.o. za objavu priloga „EU Zadar“ u Zadarskom listu u 2019. godini
 2. Zaključak o drugim izmjenama i dopunama Plana rashoda za nabavu proizvedene dugotrajne imovine i dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini u osnovnom školstvu Grada Zadra u 2018. godini
 3. Zaključak o odabiru društva Legame studio d.o.o. za organizaciju i vođenje edukacija u sklopu projekta VR Laboratorij za mlade

31. prosinca

 1. Odluka o dodjeli potpora poljoprivredi i ruralnom razvoju na području Grada Zadra za 2018. godinu
 2. Izmjene i dopune programa korištenja sredstava namijenjenih poticanju turističkih manifestacija i promidžbi u 2018. godini
 3. Obavijest o odabiru ponude društva Vajt d.o.o. za konzultantske usluge i usluge savjetovanja i edukacije iz područja odnosa s javnošću za 2019. godinu