1. prosinca 2017.

 1. Zaključak o utvrđivanju Nacrta prijedloga odluke o načinu pružanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog otpada na području Grada Zadra i upućivanja iste na savjetovanje sa zainteresiranom javnošću
 2. Zaključak o odobrenju korištenja javne površine Hrvatskoj katoličkoj udruzi medicinskih sestara i tehničara

4. prosinca 2017.

 1. Odluka o imenovanju EE tima Grada Zadra
 2. Odluka o utvrđivanju statusa javnog dobra za nekretnine koje čine ulice Put Podgajnice, Put brajde, Put Smokvice, Kožino ulica XIII, Put puntice, Put Doca, Put Trsine, Put velikog mula, Put Špetice, Put. Sv. Petra, Put Ladićke, Put Frataštine, Put Draga, Put Milićke, Put Plata, Put Biline, Put Jadra, Put Ograde, Put Redina, Put Škveštine i Put Svetog Bartula
 3. Zaključak o utvrđivanju Prijedloga odluke o prihvaćanju zaključenja Sporazuma o zajedničkom financiranju 1. faze 2. dio projekta rekonstrukcije obalnog zida luke Petrčane u 2018. godini
 4. Zaključak o utvrđivanju Prijedloga zaključka o davanju suglasnosti za provođenje postupka javne nabave Agencije ZADRA NOVA
 5. Zaključak o subvenciji troškova stručnih usluga izrade Elaborata analize godišnje dinamike promjene sastava otpada na području obuhvata „Biljane Donje“, TD „Eko“ d.o.o.
 6. Zaključak o isplati sredstava OŠ Krune Krstića kao pomoć u ostvarenju projekta suradnje učenika iz Budimpešte
 7. Zaključak o davanju u zakup javne površine, jednog parkiranog mjesta na Poljani Natka Nodila, Hrvatskom zavodu za zdravstveno osiguranje, Područnoj službi Zadar
 8. Zaključak o odobrenju korištenja javne površine Vedrani Đugum u ime Građanske inicijative „Ne daj se Cetino“

5. prosinca 2017.

 1. Odluka o osnivanju Savjetodavnog tijela za zaštitu potrošača javnih usluga
 2. Zaključak o zaduženju TD Čistoća d.o.o. za upravljanje i održavanje javnih WC-a
 3. Zaključak o utvrđivanju Prijedloga Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Grada Zadra za 2018. godinu
 4. Zaključak o utvrđivanju Prijedloga Programa korištenja sredstava naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru na području Grada Zadra za 2018. godinu
 5. Zaključak o utvrđivanju Prijedloga Programa održavanja komunalne infrastrukture Grada Zadra za 2018. godinu
 6. Zaključak o utvrđivanju Prijedloga Programa javnih potreba u kulturi Grada Zadra za 2018. godinu
 7. Zaključak o utvrđivanju Prijedloga Programa javnih potreba u tehničkoj kulturi Grada Zadra za 2018. godinu
 8. Zaključak o odobrenju održavanja glazbenih događanja na terasi caffe barova Kult i Dišpet
 9. Zaključak o odobrenju korištenja javne površine Volonterskom centru Zadar

6. prosinca 2017.

 1. Obavijest o odabiru ponude društva Arhitektonski studio Rene d.o.o. za izradu izvedbenog projekta rekonstrukcije Ulice bedemi zadarskih pobuna
 2. Obavijest o odabiru ponude društva brković inženjering d.o.o. za izradu glavnog i izvedbenog projekta Centra za odgoj, obrazovanje, rehabilitaciju i smještaj osoba s posebnim potrebama Mocire – ponovljeni postupak
 3. Zaključak o odobrenju korištenja javne površine Turističkoj zajednici Grada Zadra
 4. Zaključak o odobrenju korištenja javne površine Caritasu Zadarske nadbiskupije

7. prosinca 2017.

 1. Zaključak o imenovanju Povjerenstva za ocjenu mogućnosti postavljanja reklamnih poruka
 2. Zaključak o utvrđivanju Prijedloga odluke o ukidanju statusa javnog dobra u općoj uporabi nekretnine oznake čest.zem. 3586/65 k.o. Crno
 3. Zaključak o utvrđivanju Prijedloga zaključka o davanju suglasnosti na Izmjene Statuta Javne glazbene ustanove Koncertni ured Zadar

8. prosinca 2017.

 1. Odluka o odabiru ponude društva AB FORUM d.o.o. za usluge izrade i dopune projektne dokumentacije za rekonstrukciju kompleksa Kneževe i Providurove palače
 2. Zaključak o utvrđivanje Nacrta konačnog prijedloga II. Izmjena i dopuna DPU-a zone stambene izgradnje veće gustoće „Crvene kuće“

11. prosinca 2017.

 1. Zaključak o utvrđivanju Prijedloga Programa javnih potreba u predškolskom odgoju i školstvu Grada Zadra za 2018. godinu
 2. Zaključak o utvrđivanju Prijedloga Programa javnih potreba za socijalnu skrb i zdravstvo Grada Zadra za 2018. godinu
 3. Zaključak o utvrđivanju Prijedloga Odluke o davanju suglasnosti na provedbu energetske obnove zgrade OŠ Smiljevac
 4. Zaključak o utvrđivanju Prijedloga zaključka o usvajanju Analize stanja sustava zaštite na području Grada Zadra u 2017. godini

12. prosinca 2017.

 1. Zaključak o odobrenju održavanja glazbenih manifestacija na području grada za božićne i novogodišnje praznike
 2. Zaključak o odobrenju produženja radnog vremena ugostiteljskih objekata na području grada za božićne i novogodišnje blagdane

13. prosinca 2017.

 1. Zaključak o utvrđivanju Prijedloga odluke o davanju suglasnosti za sklapanje Sporazuma o provedbi integriranih teritorijalnih ulaganja

14. prosinca 2017.

 1. Izmjene i dopune Zaključka o prijenosu sredstava TD „Športski centar Višnjik“ d.o.o. za izradu projekta suvremenog vježbališta, KLASA: 402-01/17-01/81 od 30. kolovoza 2017.

15. prosinca 2017.

 1. Odluka o mjerama za uštedu električne energije na javnoj rasvjeti
 2. Zaključak o dodjeli na korištenje prostora na katu zgrade OŠ Petar Preradović u Petrčanima, Vijeću Mjesnog odbora Petrčane
 3. Zaključak o pripravnosti vozila Javne vatrogasne postrojbe Zadar na lokaciji održavanja Adventa na Trgu Petra Zoranića
 4. Zaključak o odobrenju korištenja javne površine Udruzi Tornado Zadar

21. prosinca 2017.

 1. Zaključak o odabiru ponude Zavoda za javno zdravstvo Zadar za usluge ispitivanja vrsta i koncentracije peludi u zraku u 2018. godini
 2. Zaključak o izmjeni Zaključka o isplati sredstava Vatrogasnoj zajednici Grada Zadra KLASA: 402-01/17-01/47 od 5. rujna 2017. godine

22. prosinca 2017.

 1. Izmjene i dopune Programa korištenja sredstava namijenjenih poticanju turističkih manifestacija i promidžbi u 2017. godini
 2. Zaključak o sufinanciranju turističke promidžbe Turističke zajednice Grada Zadra u 2017. godini
 3. Zaključak o davanju na korištenje dijela ŠRC Mocire Streljačkom klubu Zadar
 4. Zaključak o odobrenju korištenja javne površine Udruzi za unapređenje kulture i života Brodarica
 5. Zaključak o odobrenju korištenja javne površine Turističkoj zajednici mjesta Silba
 6. Zaključak o odobrenju korištenja javne površine Turističkoj zajednici Grada Zadra

27. prosinca 2017.

 1. Zaključak o isplati financijskih sredstava za provedbu aktivnosti iz Plana čuvanja, motrenja, ophodnje i dojave u svezi sprječavanja i otklanjanja opasnosti od požara za 2017. godinu, Vatrogasnoj Zajednici Grada Zadra

28. prosinca 2017.

 1. Odluka o raspisivanju javnog natječaja za prodaju nekretnina u vlasništvu Grada Zadra, dijela čest.zem. 4148/7 i 4148/8, obje k.o. Zadar
 2. Odluka o raspisivanju javnog natječaja za prodaju nekretnine u vlasništvu Grada Zadra, dijela čest.zem. 1891/1 k.o. Zadar
 3. Zaključak o utvrđivanju visine iznosa za ostvarenje pojedinih prava iz Odluke o socijalnoj skrbi
 4. Zaključak o sufinanciranju turističkih manifestacija Turističke zajednice Grada Zadra

29. prosinca 2017.

 1. Pravilnik o visini zakupnine za korištenje javnih površina