1. prosinca 2016.

 1. Odluka o imenovanju ovlaštenih predstavnika naručitelja u premetu javne nabave eurodizela i eurosupera 95 za potrebe automobila i broda u 2017.
 2. Zaključak o sufinanciranje djelatnosti Zadarskih barkajola
 3. Zaključak o odobrenju održavanja glazbenih večeri u caffe baru „Callegro“
 4. Zaključak o odobrenju korištenja javne površine na Narodnom trgu, Caritasu Zadarske nadbiskupije
 5. Zaključak o odobrenju korištenja javne površine na Narodnom trgu, Osnovnoj školi Voštarnica

2. prosinca 2016.

 1. Obavijest o odabiru društva MIPEK d.o.o. za poslove izgradnje nadstrešnice ispred oproštajnih prostora na Gradskom groblju Zadar
 2. Obavijest o odabiru društva ODLAGALIŠTE SIROVINA d.o.o. za poslove sanacije lokacija onečišćenih odbačenim otpadom na području Grada Zadra
 3. Zaključak o odobrenju korištenja javne površine na Trgu Petra Zoranića, Turističkoj zajednici Grada Zadra

5. prosinca 2016.

 1. Zaključak o odabiru obrta STUDIO FOX za uslugu izrade promotivnog videa za projekt CB-GREEN, Cross-Border-green, Renewable & Energy Efficiency network
 2. Zaključak o odabiru društva REVIZIJA ŠTOKOV d.o.o. za uslugu revizije promotivnog videa za projekt CB-GREEN, Cross-Border-green, Renewable & Energy Efficiency network

6. prosinca 2016.

 1. Odluka o imenovanju stručne osobe za ovlaštenog predstavnika naručitelja u postupku javne nabave za TD „Odvodnja“ d.o.o.
 2. Zaključak o isplati sredstava Hrvatskoj gorskoj službi spašavanja – Stanici Zadar
 3. Zaključak o isplati sredstava Općini Zemunik Donji
 4. Zaključak o odobrenju korištenja javne površine na raskrižju Široke ulice i Ulice Šimuna Kožičića Benje, Turističkoj zajednici Grada Zadra

7. prosinca 2016.

 1. Zaključak o odobrenju korištenja javne površine na Narodnom trgu, Forumu, Trgu Petra Zoranića, Širokoj ulici i Varoši, Turističkoj zajednici Grada Zadra

8. prosinca 2016.

 1. Zaključak o određivanju dužnosti predsjednika Turističke zajednice mjesta Silba
 2. Zaključak o isplati sredstava Udruženju obrtnika Zadar za sufinanciranje 10. Festivala vjenčanja
 3. Zaključak o odobrenju održavanja glazbenih manifestacija na području Grada za božićne i novogodišnje blagdane 2016./2017.
 4. Zaključak o produženju radnog vremena ugostiteljskim objektima na području Grada za božićne i novogodišnje blagdane 2016./2017.
 5. Zaključak o odobrenju korištenja javne površine u Perivoju slavnih, Forumu žena GO SDP-a
 6. Zaključak o odobrenju korištenja javne površine na Narodnom trgu, Domu za odgoj djece i mladeži Zadar

9. prosinca 2016.

 1. Obavijest o odabiru društva BLOCK-PROJEKT d.o.o. za uslugu izrade dopuna Prostornog plana uređenja Grada Zadra
 2. Zaključak o isplati sredstava kapitalne pomoći za Poslovnu zonu Crno TD „Inovativni Zadar“ d.o.o.

12. prosinca 2016.

 1. Odluka o sklapanju novog ugovora s dosadašnjim zakupcem, društvom Hrvatske ceste d.o.o., kojem ističe ugovor
 2. Obavijest o odabiru društva KONUS d.o.o. za uslugu izrade izmjena i dopuna idejnog, glavnog i izvedbenog projekta infrastrukture DPU-a centralne zone Vidikovac 2, 3 i 4
 3. Obavijest o odabiru društva Sustav javnih bicikala d.o.o. za uslugu provedbe pilot projekta „Sustav javnih gradskih bicikala Grada Zadra“
 4. Zaključak o utvrđivanju nacrta konačnog prijedloga Dopuna Prostornog plana uređenja Grada Zadra
 5. Zaključak o isplati sredstava Hrvatskoj gorskoj službi spašavanja za nabavu specijalističke opreme
 6. Zaključak o prihvaćanju ponude društva FRANCK d.d. za godišnju nabavu Franckovih proizvoda (kave i čaja) za potrebe Grada Zadra i Zadarskog kluba u Zagrebu
 7. Zaključak o odobrenju korištenja javne površine na Narodnom trgu, Osnovnoj školi Bartula Kašića

14. prosinca 2016.

 1. Zaključak o isplati sredstava za troškove redovnog poslovanja TD „Športski centar Višnjik“ d.o.o.
 2. Zaključak o odobrenju održavanja glazbenih večeri u restoranu Gladne oči
 3. Zaključak o odobrenju korištenja javne površine na Narodnom trgu, Zavodu za javno zdravstvo
 4. Zaključak o odobrenju korištenja javne površine na više lokacija na Poluotoku, društvu Balduči film d.o.o.

15. prosinca 2016.

 1. Odluka o odabiru društva Superstudio design projects d.o.o. za uslugu izrade priručnika standarda i izvedbene tehničke dokumentacije Kneževe palače
 2. Zaključak o odobrenju korištenja javne površine na Forumu, društvu Turisthotel d.d.

16. prosinca 2016.

 1. Odluka o imenovanju ovlaštenih predstavnika naručitelja u postupku nabave radova rekonstrukcije pristupne ceste na D8 i Benkovačku cestu

19. prosinca 2016.

 1. Zaključak o odabiru društva Morovnik d.o.o. za izvođača radova sanacije puta na Olibu

20. prosinca 2016.

 1. Program unaprjeđenja turizma u turističkom mjestu Silba u 2016. godini
 2. Zaključak o sufinanciranju aktivnosti Turističke zajednice mjesta Silba u 2015. godini
 3. Odluka o osnivanju Projektnog tima za provedbu projekta energetske obnove zgrade Osnovne škole Smiljevac
 4. Odluka o odabiru društva Ina – industrija nafte d.d. za dobavljača eurodizela i eurosupera 95 za potrebe automobila i broda u 2017. godini
 5. Zaključak o produženju radnog vremena bistrou „Famous“
 6. Zaključak o odobrenju korištenja javne površine na Narodnom trgu, Udruzi Brodarica

21. prosinca 2016.

 1. Odluka o odabiru ponude Tomislava Ostoje za izradu spomenika poginulim braniteljima Domovinskog rata, po Suglasnosti Gradskog vijeća
 2. Odluka o utvrđivanju statusa nerazvrstane ceste za nekretnine oznake čest.zem. 4513/3, 10779/8, 4507/1, 4513/1, 4508/1, 4515/8, 4518/1 i 4515/2, sve k.o. Zadar
 3. Zaključak o subvenciji troškova dodatnih aktivnosti društvu EKO d.o.o.

22. prosinca 2016.

 1. Zaključak o isplati predujma za provedbu pilot projekta „Sustav javnih gradskih bicikala Grada Zadra“ – II. faza
 2. Zaključak o odobrenju održavanja koncerta u caffe baru „Dišpet“

23. prosinca 2016.

 1. Zaključak o odabiru ponude Udruge ARTSTUDIO za izradu Staze slavnih Grada Zadra
 2. Zaključak o subvenciji troškova dodatnih aktivnosti društvu EKO d.o.o.
 3. Zaključak o odobrenju održavanja glazbenih večeri u caffe baru „Callegro“

27. prosinca 2016.

 1. Odluka o imenovanju ovlaštenih predstavnika naručitelja u postupku nabave interaktivnog multimedijskog sustava s održavanjem 1 godinu TIC Cedulin
 2. Odluka o imenovanju ovlaštenih predstavnika naručitelja u postupku nabave geodetskih usluga za potrebe Grada Zadra u 2017. i 2018. godini
 3. Odluka o imenovanju ovlaštenih predstavnika naručitelja u postupku nabave dodatnih radova na izgradnji i opremanju reciklažnog dvorišta Gaženica
 4. Zaključak o odabiru ponude Zavoda za javno zdravstvo Zadar za usluge praćenja vrste i koncentracije peludi na području Grada Zadra u 2017. godini
 5. Zaključak o subvenciji troškova dodatnih aktivnosti društvu EKO d.o.o.

28. prosinca 2016.

 1. Odluka o prihvaćanju godišnjeg plana energetske učinkovitosti Grada Zadra za 2016. godinu
 2. Odluka o imenovanju zapovjednika Javne vatrogasne postrojbe Zadar
 3. Odluka o imenovanju zamjenika zapovjednika Javne vatrogasne postrojbe Zadar

29. prosinca 2016.

 1. Zaključak o Drugim izmjenama i dopunama plana rashoda za nabavu proizvedene dugotrajne imovine i dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini u osnovnom školstvu Grada Zadra u 2016. godini

30. prosinca 2016.

 1. Odluka o imenovanju ovlaštenih predstavnika naručitelja u postupku bagatelne nabave procijenjene vrijednosti jednake ili veće od 70.000,00 (100.000,00 kuna), a manje od 200.000,00 (500.000,00) kuna
 2. Zaključak o isplati sredstava TD „Športski centar Višnjik“ d.o.o. za troškove redovnog poslovanja
 3. Izmjene i dopune Zaključka o prijenosu sredstava TD „Vodovod“ d.o.o. za radove na poboljšanju vodoopskrbe na području Babinduba