1. prosinca  2014.

1. Zaključak o davanju na posudbu poslovnog prostora u Molatskoj ulici Športskoj zajednici Grada Zadra

2. prosinca  2014.

1. Odluka o raspisivanju Javnog natječaja za dodjelu poslovnih prostora u zakup

2. Zaključak o sufinanciranju projekta 8. Festivala vjenčanja, Obrtničkoj komori Zadarske županije – Udruženju obrtnika Zadar

3. Zaključak o odobrenju održavanja glazbenih večeri u caffe baru Forum

4. Zaključak o odobrenju korištenja javne površine na Narodnom trgu, Udruzi Svjetlo

5. Zaključak o odobrenju korištenja javne površine na Narodnom trgu, Domu za odrasle osobe sv. Frane Zadar

3. prosinca  2014.

1. Zaključak o prijenosu sredstava TD LIBURNIJA d.o.o. za subvenciju besplatnog javnog prijevoza i pokriće troškova prijevoza osoba koje se kreću uz pomoć invalidskih kolica

2. Zaključak o odobrenju korištenja javne površine u Ulici Bože Peričića (pokraj autobusnog stajališta ispred Opće bolnice Zadar), Gradskom odboru HDZ-a

5. prosinca  2014.

1. Odluka o raspisivanju javnog natječaja za davanje u zakup javnih površina na Poljani Šime Budinića – u šatoru

2. Zaključak o odobrenju održavanja glazbenih večeri u caffe baru Zodijac

8. prosinca  2014.

1. Zaključak o prijenosu sredstava za rad Javne ustanove Agencija za razvoj Zadarske županije

9. prosinca  2014.

1. Zaključak o odobrenju održavanja glazbenih večeri u Kovačkoj ulici 3, ispred Zad Art galerije i  caffe bara Zodijac

2. Zaključak o odobrenju korištenja javne površine u Širokoj ulici, pored gradske straže, Domu za odgoj djece i mladeži

3. Zaključak o odobrenju korištenja javne površine u Ulici Elizabete Kotromanić, Udruzi umirovljenika Jazine 1

10. prosinca  2014.

1. Odluka o objavi javnog poziva radi početka postupka evidentiranja nerazvrstanih cesta Zrmanjske ulice i Ulice baruna Vjenceslava Lilienberga

2. Zaključak o sudjelovanju Grada Zadra u ekološkoj akciji čišćenja podmorja u sklopu obilježavanja Dana hrvatskih voda

11. prosinca  2014.

1. Zaključak o odobrenju korištenja javne površine na raskrižju Široke ulice i Ulice Šimuna Kožičića Benje, Turističkoj zajednici Grada Zadra

2. Zaključak o odobrenju korištenja javne površine na Narodnom trgu, Udruzi socijalnih radnika Zadar i Volonterskom centru Zadar

12. prosinca  2014.

1. Zaključak o odobrenju korištenja javne površine na Narodnom trgu, HRVATSKOJ ZORI STRANKI NARODA

16. prosinca  2014.

1. Zaključak o odobrenju korištenja javne površine u Ulici Elizabete Kotromanić, Ligi protiv raka Zadar

2. Zaključak o odobrenju održavanja glazbenih večeri u caffe baru „D8 Rock Cafe“

17. prosinca  2014.

1. Zaključak o primanju na znanje izvješća o kakvoći mora na morskim plažama na području Grada Zadra u 2014. godini

2. Zaključak o isplati sredstava udruzi Hrvatska gorska služba spašavanja – Stanici Zadar za nabavu specijalističke opreme

18. prosinca  2014.

1. Odluka o dodjeli poslovnih prostora za subvencionirani zakup u Poduzetničkom inkubatoru

2. Zaključak o davanju na posudbu poslovnog prostora na Trgu Petra Zoranića 1, KONCERTNOM UREDU ZADAR

3. Zaključak o odobrenju korištenja javne površine na Narodnom trgu i Zrinsko-frankopanskoj ulici, SDP-u GO Zadar

4. Zaključak o odobrenju korištenja javne površine na Narodnom trgu, Udruzi EKO- ZADAR

5. Zaključak o odobrenju korištenja javne površine na Poljani Šime Budinića – u šatoru, Hrvatskoj udruzi kreativnih amatera

6. Zaključak o odobrenju korištenja javne površine na Poljani Šime Budinića – u šatoru, Udruzi TOKA

19. prosinca  2014.

1. Zaključak o odobrenju produženja radnog vremena TD PROFUNDUS za ugostiteljski objekt IL PADRINO

22. prosinca  2014.

1. Zaključak o odobrenju korištenja javne površine na Narodnom trgu, Hrvatskoj stranci prava dr. Ante Starčević

24. prosinca  2014.

1. Zaključak o isplati kapitalne pomoći TD „ČISTOĆA“ d.o.o. za nabavu mobilnog reciklažnog dvorišta i kontejnera za metalnu ambalažu

2. Zaključak o prijenosu sredstava TD „ODVODNJA“ d.o.o. za subvencioniranje izvršenih usluga pražnjenja septičkih jama građanima

3. Zaključak o odobrenju održavanja glazbenih manifestacija na području grada Zadra za božićne blagdane i dočeka Nove godine, Turističkoj zajednici Grada Zadra

4. Zaključak o odobrenju produženog radnog vremena ugostiteljskim objektima na području grada Zadra u dane proslave Božića i Nove godine

5. Zaključak o odobrenju korištenja glazbe na terasama caffe barova Kult, Dišpet, Arkada i 72

6. Zaključak o odobrenju korištenja javne površine na Narodnom trgu, Turističkoj zajednici Grada Zadra – održavanje koncerata

7. Zaključak o odobrenju korištenja javne površine na Narodnom trgu, Forumu i  Varoši – u ulici Stomorica, Turističkoj zajednici Grada Zadra – doček Nove godine

29. prosinca  2014.

1. Zaključak o sufinanciranju turističkih manifestacija i promidžbe Turističke zajednice Grada Zadra u 2014. godini

2. Zaključak o isplati kapitalne pomoći Zavodu za javno zdravstvo Zadar za nabavu nastavka za uzorkovač peludi

3. Zaključak o odobrenju subvencije društvu EKO d.o.o. u svrhu sufinanciranja troškova organizacije izložbe “Gospodarenje otpadom od prapovijesti do današnjih dana“

4. Zaključak o odobrenju subvencije društvu EKO d.o.o. u svrhu financiranja izrade idejnog rješenja, tiskanja i distribucije letaka o odvojenom skupljanju otpada

30. prosinca  2014.

1. Odluka o utvrđivanju pravnog statusa “nerazvrstana cesta – javno dobro” za nekretnine oznake čest.zem.: 3798/42, 3798/128, 3798/133, …… 3815/67, 3815/69 i 3815/72, sve k.o. Crno

2. Odluka o utvrđivanju pravnog statusa “nerazvrstana cesta – javno dobro” za nekretninu  oznake čest.zem. 2328/8 k.o. Zadar