1. ožujka

1. Zaključak o odobrenju održavanja manifestacije u caffe baru „Trooper“

2. ožujka

1. Odluka o prijedlogu opoziva/imenovanja člana Nadzornog odbora TD „Vodovod“ d.o.o.

2. Zaključak o utvrđivanju Nacrta prijedloga Plana unapređenja zaštite od požara za 2023. godinu, za savjetovanje s javnošću

3. Zaključak o odobravanju održavanja manifestacije u prostoru i na terasi caffe barova „Kult“ i „Dišpet“

7. ožujka

1. Zaključak o odobrenju održavanja manifestacije na terasi caffe bara „Colonna“

2. Zaključak o produženju radnog vremena caffe bara „Daleka obala“

8. ožujka

1. Odluka o poništenju postupka javne nabave radova rekonstrukcije dijela ulice Admirala Jakova Šubića od Cezana

9. ožujka

1. Zaključak o odobrenju korištenja javne površine Udruzi za autizam Zadar

10. ožujka

1. Zaključak o financiranju aktivnosti udruga s područja socijalne skrbi

2. Zaključak o odobrenju korištenja javne površine Udruzi Europa Donna

14. ožujka

1. Odluka o započinjanju postupka Ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš za izradu Urbanističkog plana uređenja Dragočaj, Petrčane

15. ožujka

1. Zaključak o isplati sredstava za rad nacionalnim manjinama Grada Zadra

2. Zaključak o utvrđivanju Prijedloga odluke o dopuni Odluke o utvrđivanju statusa nerazvrstane ceste – javnog dobra u općoj uporabi za nekretnine koje čine ulice Hrvoja Ćustića i Petra Skoke

3. Zaključak o pokroviteljstvu utrke „Zadar night run 2023“

4. Zaključak o davanju u zakup javne površine Udruzi „Svjetlo“

5. Zaključak o odobrenju korištenja javne površine Udruzi za down sindrom Zadarske županije

6. Zaključak o odobrenju korištenja javne površine Triatlon klubu „Zadar“

17. ožujka

1. Obavijest o odabiru ponude društva Rineo d.o.o. za nabava totema u sklopu provedbe projekta „INCLUSIVE PLAY“

20. ožujka

1. Zaključak o utvrđivanju Prijedloga odluke o reklamiranju na području Grada Zadra

2. Zaključak o utvrđivanju Prijedloga odluke o dopunama Odluke o komunalnom redu

3. Zaključak o utvrđivanju Prijedloga odluke o utvrđivanju statusa nerazvrstane ceste – javnog dobra u općoj uporabi za nekretnine koje čine Ulicu Roberta Frangeša Mihanovića

21. ožujka

1. Zaključak o podnošenju Izvješća o provedbi Plana gospodarenja otpadom Republike Hrvatske na području Grada Zadra za 2022. godinu Zadarskoj županiji

2. Zaključak o odobrenju održavanja manifestacije ispred dvorane Športskog centra Višnjik

3. Zaključak o odobrenju održavanja manifestacije u caffe baru „Trooper“

4. Zaključak o odobrenju održavanja manifestacije u ugostiteljskom objektu „Kamen“

5. Zaključak o odobrenju korištenja javne površine Narodnom muzeju Zadar

22. ožujka

1. Odluka o načinu ostvarivanja prednosti pri upisu djece u dječje vrtiće Grada Zadra

2. Zaključak o sufinanciranju aktivnosti Hrvatske udruge leukemija i limfoni – Podružnica Zadar

23. ožujka

1. Zaključak o odobravanju održavanja manifestacije u prostoru i na terasi caffe barova „Kult“ i „Dišpet“

2. Zaključak o odobravanju održavanja manifestacije na Trgu Petra Zoranića

27. ožujka

1. Odluka o raspisivanju natječaja za davanje u zakup javnih površina

2. Zaključak o odobrenju održavanja manifestacije u ugostiteljskom objektu „Kamen“

3. Zaključak o odobrenju korištenja javne površine Turističkoj zajednici Grada Zadra

4. Zaključak o odobrenju korištenja javne površine Zadarskoj županiji

28. ožujka

1. Zaključak o produženju radnog vremena caffe bara „Daleka obala“

29. ožujka

1. Program mjera i aktivnosti za pripremu turističke sezone 2023. godine

2. Zaključak o odobrenju korištenja javne površine Osnovnoj školi Voštarnica

3. Zaključak o odobrenju korištenja javne površine Udruzi Cukrići Zadar

30. ožujka

1. Dopuna Plana savjetovanja s javnošću za 2023. godinu

31. ožujka

1. Odluka o imenovanju povjerljive osobe i zamjenika povjerljive osobe u Gradu Zadru

2. Odluka o raspisivanju natječaja za prodaju nekretnine oznake k.č. 6348 k.o. Mali Iž

3. Zaključak o utvrđivanju Nacrta prijedloga odluke o smještaju za roditelje djece koja se zbog težih oboljenja moraju liječiti izvan Zadra, za savjetovanje s javnošću

4. Zaključak o utvrđivanju Nacrta prijedloga odluke o sufinanciranju troškova izvanškolskih aktivnosti djece čiji roditelji ostvaruju pravo na doplatak za djecu, za savjetovanje s javnošću

5. Zaključak o utvrđivanju Prijedloga odluke o ugostiteljskoj djelatnosti na području Grada Zadra

6. Zaključak o utvrđivanju Prijedloga odluke o lokacijama i uvjetima za održavanje javnih skupova i manifestacija na području Grada Zadra

7. Zaključak o privremenom gašenju reflektora koji rasvjetljavaju crkvu Sv. Donata