2. ožujka

 1. Odluka o otkupu dijela nekretnine oznake čest.zem. 7332 k.o. Zadar za potrebe nogometnog igrališta Ričine

3. ožujka

 1. Zaključak o odabiru ponude obrta Artikulacija za usluge izrade Modela sudioničkog upravljanja – projekt ZadrugArt
 2. Zaključak o odobrenju održavanja manifestacije u caffe baru „Trooper“

4. ožujka

 1. Zaključak o odobrenju održavanja koncerta u prostoru i na terasi caffe barova „Kult“ i „Dišpet“

5. ožujka

 1. II. Izmjena i dopuna Plana upravljanja pomorskim dobrom na području Grada Zadra za 2020. godinu
 2. Odluka o raspisivanju Javnog natječaja za dodjelu poslovnog prostora u zakup
 3. Zaključak o upućivanju Gradskom vijeću Izvješća o obavljenoj financijskoj reviziji Grada Zadra za 2018. godinu
 4. Zaključak o utvrđivanju Prijedloga odluke o donošenju UPU-a groblja Kožino
 5. Zaključak o utvrđivanju Prijedloga odluke o donošenju UPU-a predjela Gornji Bilig
 6. Zaključak o utvrđivanju Prijedloga odluke o izradi UPU-a uvale „Bregdetti“
 7. Zaključak o utvrđivanju Prijedloga odluke o izradi izmjena i dopuna UPU-a sportsko rekreacijskog središta „Višnjik“
 8. Zaključak o utvrđivanju Prijedloga odluke o izradi II. Izmjena i dopuna UPU-a Trajektni terminal Zadar
 9. Zaključak o utvrđivanju Prijedloga odluke o provođenju postupka stavljanja izvan snage DPU-a sportsko-rekreacijskog središta „Višnjik“
 10. Zaključak o utvrđivanju Prijedloga odluke o donošenju Akcijskog plana energetske učinkovitosti Grada Zadra za razdoblje 2020. -2022.
 11. Zaključak o utvrđivanju Prijedloga odluke izmjenama i dopunama Odluke o zakupu i kupoprodaji poslovnog prostora
 12. Zaključak o utvrđivanju Prijedloga odluke o proglašenju komunalne infrastrukture javnim dobrom u općoj uporabi
 13. Zaključak o utvrđivanju Prijedloga odluke o proglašenju statusa nerazvrstane ceste – javnog dobra u općoj uporabi naziva Poljana Dragutina Domjanića
 14. Zaključak o zaključivanju Dodatka I. Kolektivnom ugovoru za zaposlene u Javnoj vatrogasnoj postrojbi Zadar

9. ožujka

 1. Obavijest o odabiru ponude društva Donat d.o.o. za izradu projektne dokumentacije uređenja nerazvrstanih cesta MO Crno
 2. Zaključci o isplati sredstava projektnim partnerima projekta „NETWAP“ po odobrenom 1. projektnom izvještaju:

          - TD „Čistoća“ d.o.o.

          - Molise toward il 2000 S.R.L

          - Fenice foundation

          - Regional union of the chambers od commerce of Veneto

          - Institutu Ruđer Bošković

12. ožujka

 1. Obavijest o poništenju postupka nabave pripremnih radova za izgradnju pretovarne stanice za otpad Ist
 2. Zaključak o odabiru ponude Društva arhitekata Zadra za usluge provedbe urbanističko - arhitektonskog natječaja za izradu idejnog rješenja prostora bivše vojarne Stjepana Radića

16. ožujka

 1. Odluka o sklapanju ugovora s dosadašnjim zakupcima javnih površina za postavu naprava za pečenje i prodaju kokica
 2. Zaključak o odabiru ponude društva Media oglasi d.o.o. za tiskanje pkolskih listova za osnovne škole Grada Zadra

17. ožujka

 1. Obavijest o odabiru ponude društva AB FORUM d.o.o. za izmjenu i dopunu projektno -tehničke dokumentacije za projekt rekonstrukcije Providurove palače
 2. Obavijest o odabiru ponude društva Zeljko informatika d.o.o. za projekt izrade baze podataka nerazvrstanih cesta kao nadogradnja postojećeg WEB-GIS sustava
 3. Zaključak o osnivanju prava stvarne služnosti za ugradnju srednjenaponskog kabela na teret čest.zem. 10828 k.o. Zadar i dr. – TS „Maslina 3“
 4. Zaključak o osnivanju prava stvarne služnosti za ugradnju srednjenaponskog kabela na teret čest.zem. 3134/3 k.o. Zadar i dr. – TS „Maslina 3“

18. ožujka

 1. Odluka o osnivanju Stožera civilne zaštite Grada Zadra i imenovanju načelnika, zamjenika načelnika i članova stožera
 2. Zaključak o podnošenju Izvješća o provedbi Plana gospodarenja otpadom Grada Zadra za 2019. godinu Zadarskoj županiji
 3. Obavijest o odabiru ponude društva Diadora Media d.o.o. za uslugu proizvodnje i emitiranja emisija u programu Diadora TV na području Dalmacije
 4. Obavijest o odabiru ponude društva Media Val d.o.o. za vanjsku tehničku pomoć za provedbu komunikacijskih aktivnosti u sklopu projekta Tourism4All
 5. Zaključak subvenciji troškova dodatnih aktivnosti društvu EKO d.o.o.

19. ožujka

 1. Zaključak o odabiru ponude društva Volat j.d.o.o. za nabavu usluga III. Izmjene i dopune zone stambene izgradnje
 2. Zaključak o osnivanju prava stvarne služnosti za ugradnju srednjenaponskog kabela na teret čest.zem. 1018/1 k.o. Bokanjac i dr. – TS „Mazije jugoistok 1“

23. ožujka

 1. Odluka o imenovanju zapovjednika, upravljačke skupine i svih pripadnika Postrojbe civilne zaštite opće namjene Grada Zadra

25. ožujka

 1. Zaključak o utvrđivanju Prijdloga odluke o privremenom oslobađanju od plaćanja zakupnine za poslovne prostore u vlasništvu Grada Zadra
 2. Zaključak o utvrđivanju Prijdloga odluke o privremenom oslobađanju plaćanja zakupa javnih površina zakupcima za postavu ugostiteljskih stolova i sjedalica ispred ugostiteljskih objekata, štandova za ljetnu prodaju i naprava za prezentaciju brodskih izleta

26. ožujka

 1. Suglasnost u postupku ishođenja građevinske dozvole za građevinu infrastrukturne namjene energetskog sustava 2b skupine – srednjenaponski kabel TS „Maslina 3“

31. ožujka

 1. Odluka o poništenju Javnog natječaja za financiranje projekata udruga iz područja zaštite okoliša na području Grada Zadra za 2020. godinu