1. ožujka 2018.

 1. Zaključak o utvrđivanju za javnu raspravu Prijedloga II. Izmjena i dopuna Detaljnog plana uređenja područja ex kamenoloma Puta
 2. Zaključak o odabiru Veterinarske stanice Zadar za izvoditelja usluge uklanjanja lešina životinja s javnih površina na području grada Zadra

2. ožujka 2018.

 1. Odluka o sklapanju novih ugovora s dosadašnjim zakupcima kojima ističu ugovori: M.Prenđa, Oscar Zadar d.o.o. i M. Burčul
 2. Zaključak o sklapanju ugovora o suradnji u organizaciji 2. etape biciklističke utrke „Tour of Croatia 2018“
 3. Zaključak o odabiru fruštva Navigator d.o.o. za izrađivača idejnog projekta za kampus Lučina na Molatu

6. ožujka 2018.

 1. Program korištenja sredstava namijenjenih poticanju turističkih manifestacija i promidžbi u 2018. godini
 2. Odluka o odabiru zajednice ponuditelja GEOARHEA d.o.o. i DELMAT GALIOT d.o.o. za izvoditelja usluge arheološkog istraživanja za novu gradsku tržnicu
 3. Odluka o odabiru društva MEDITERAN SECURITY d.o.o., za izvoditelja usluge tjelesne zaštite imovine i osoba Grada Zadra za razdoblje od dvije godine
 4. Obavijest o odabiru društva Veterinarske ambulante Mustać j.d.o.o. za izvoditelja usluge hvatanja i daljnjeg zbrinjavanja pasa i mačaka lutalica s javnih površina na području Grada Zadra
 5. Zaključak o odabiru društva „D&Z“ d.o.o. za izvoditelja usluge stručnog nadzora radova arheoloških istraživanja za novu gradsku tržnicu
 6. Zaključak o nastavku sufinanciranja pružanja usluga savjetovanja i psihosocijalne pomoći hrvatskim braniteljima i članovima njihovih obitelji tijekom 2018. godine
 7. Zaključak o pokroviteljstvu manifestacije „Zadar čita 2018“
 8. Zaključak o produženju radnog vremena restorana „Foša“
 9. Zaključak o odobrenju održavanja glazbenog događanja u prostoru i na terasama caffe barova „Kult“ i „Dišpet“
 10. Zaključak oodobrenju korištenja javne površine društvu OHT Productions d.o.o.

7. ožujka 2018.

 1. Zaključak o davanju suglasnosti TD „Čistoća“ d.o.o. na Cjenik korištenja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada na području Grada Zadra
 2. Odluka o utvrđivanju statusa nerazvrstane ceste za nekretnine koje čine ulice Put Biline, Put Jadra, Put Škveštine i Put Sv. Bartula
 3. Odluka o objavi javnog poziva o početku evidentiranja nerazvrstanih cesta za ulicu F. Vrančića, dijela ulice A. Kovačića i dijela ulice M. Gupca
 4. Zaključak o isplati sredstava TD „Vodovod“ d.o.o. za radove rekonstrukcije i sanacije vodoopskrbne infrastrukture u naselju Molat
 5. Zaključak o odabiru ponude društva Hart Perović d.o.o. za uslugu izrade predstudije izvedivosti prenamjene vojarne Lučina na Molatu

8. ožujka 2018.

 1. Zaključak o odobrenju postave reklamne poruke društvu „Zadar festival“ d.o.o.
 2. Zaključak o odobrenju postave reklamne poruke društvu „Zadar Outdoor“ d.o.o.

9. ožujka 2018.

 1. Odluka o utvrđivanju statusa nerazvrstane ceste za nekretnine oznake čest.zem. 69/5, 766/89 i 766/93 sve k.o. Diklo
 2. Odluka o utvrđivanju statusa nerazvrstane ceste za nekretninu oznake čest.zem. 1874 k.o. Diklo
 3. Odluka o utvrđivanju statusa nerazvrstane ceste za nekretnine oznake čest.zem. 2263/1, 2263/3, 2263/5, 2263/6, 2263/7, 2263/8, 2263/9 i 2263/10, sve k.o. Diklo
 4. Odluka o utvrđivanju statusa nerazvrstane ceste za nekretnine oznake čest.zem. 1859/12 i 1859/13, obje k.o. Diklo
 5. Zaključak o odobrenju postave reklamne poruke Turističkoj zajednici Grada Nina

12. ožujka 2018.

 1. Program mjera i aktivnosti za pripremu turističke sezone 2018.
 2. Odluka o kupnji nekretnine oznake čest.zgr. 540/1 i 540/3 i ruševnog objekta, sve k.o. Crno, za potrebe izgradnje prostorija Mjesnog odbora Dračevac
 3. Zaključak o odobrenju korištenja javne površine Zavodu za javno zdravstvo Zadar
 4. Zaključak o odobrenju korištenja javne površine Udruzi Europa donna Zadar

13. ožujka 2018.

 1. Odluka o sufinanciranju 21 mjere energetske obnove obiteljskih kuća na administrativnom području Grada Zadra za 2017. godinu
 2. Zaključak o odobrenju sredstava TD „Nasadi“ d.o.o. za izgradnju ogradnog zida oko novih grobnica izgrađenih na Gradskom groblju u 2017. godini
 3. Odluka o sklapanju ugovora o zakupu javnih površina za postavu naprava za pečenje i prodaju kokica za 2018. godinu s A. Dunatov i D. Klopka
 4. Zaključak o odobrenju korištenja javne površine društvu Ross Media Consulting d.o.o.

14. ožujka 2018.

 1. Odluka o pokretanju postupka javne nabave radova izgradnje Ulice Jurja Šižgorića u Zadru – nastavak
 2. Zaključak o upućivanju Gradskom vijeću Izvješća o realizaciji godišnjeg plana i programa rada za pedagošku 2016./2017. godinu i Finacijskog izvješća Dječjeg vrtića „Radost“
 3. Zaključak o upućivanju Gradskom vijeću Izvješća o realizaciji godišnjeg plana i programa rada za pedagošku 2016./2017. godinu i Finacijskog izvješća Dječjeg vrtića „Sunce“
 4. Zaključak o upućivanju Gradskom vijeću Izvješća o realizaciji programa rada i Finacijskog izvješća Dječjeg vrtića „Latica“ za 2017. godinu
 5. Zaključak o upućivanju Gradskom vijeću Izvješća o radu i finacijskom poslovanju Javne ustanove za upravljanje sportskim objektima „Zadarski sport“ za 2017. godinu
 6. Zaključak o utvrđivanju teksta natječajne dokumentacije za provedbu Javnog natječaja za povjeravanje poslova upravljanja i održavanja javne rasvjete u Gradu Zadru – ZONA I

15. ožujka 2018.

 1. Rješenje o imenovanju članova Vijeća za prevenciju kriminaliteta na području Grada Zadra
 2. Zaključak o osnivanju prava stvarne služnosti u korist društva HEP – TS „Vitrenjak 1“
 3. Zaključak o osnivanju prava stvarne služnosti u korist društva HEP – TS „Petrčane Donje 4“
 4. Zaključak o odobrenju korištenja javne površine 93. Zrakoplovnoj bazi HRZ-a
 5. Zaključak o odobrenju korištenja javne površine Medicinskoj školi A. Kuzmanića Zadar
 6. Zaključak o odobrenju korištenja javne površine Humanitarnoj udruzi Put
 7. Zaključak o odobrenju korištenja javne površine Udruzi „EKO – ZADAR“

16. ožujka 2018.

 1. Zaključak o odobrenju postave reklamne poruke društvu „Satoro“ d.o.o. - srpanj 2018.
 2. Zaključak o odobrenju postave reklamne poruke društvu „Satoro“ d.o.o. - kolovoz 2018.

19. ožujka 2018.

 1. Odluka o sklapanju novih ugovora s dosadašnjim zakupcima kojima ističu ugovori: T. Fain i N. Zurić
 2. Zaključak o utvrđivanju za javnu raspravu Prijedloga izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja Trajektnog terminala Zadar
 3. Zaključak o utvrđivanju za javnu raspravu Prijedloga izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja industrijsko -skladišne zone Gaženica
 4. Zaključak o odobrenju korištenja javne površine Udruzi za autizam Zadar

20. ožujka 2018.

 1. Zaključak o utvrđivanju Nacrta prijedloga odluke o određivanju i uređenju prometa na području pješačke zone „Poluotok“ radi savjetovanja s javnošću
 2. Zaključak o davanju suglasnosti Agenciji ZADRA NOVA za provedbu javne nabave izrade promotivnih materijala, organizacije poljoprivrednog sajma, vanjskog oglašavanja i vizualnog oblikovanja za projekt PESCAR
 3. Zaključak o pokroviteljstvu desete Koordinacije gradonačelnika
 4. Zaključak o odobrenju korištenja javne površine Udruzi za down sindrom Zadarske županije
 5. Zaključak o odobrenju korištenja javne površine Udruzi slijepih Zadarske županije Zadar

21. ožujka 2018.

 1. Pravilnik o stručnom usavršavanju službenika i namještenika Grada Zadra
 2. Zaključak o prihvaćanju Izvješća o provedbi Pravilnika o načinu dodjele potpora za promicanje „Hrvatskog otočnog proizvoda“ s područja zadarskih otoka za 2017. godinu
 3. Obavijest o odabiru društva Promet građenje d.o.o. za izvoditelja građevinskskih radova na uklanjanju ruševina u gradu Zadru u 2018. godini

22. ožujka 2018.

 1. Zaključak o upućivanju Gradskom vijeću Izvješća o radu i financijskog izvješća Gradske knjižnice Zadar za 2017. godinu
 2. Zaključak o upućivanju Gradskom vijeću Izvješća o radu i financijskog izvješća Znanstvene knjižnice Zadar za 2017. godinu
 3. Zaključak o upućivanju Gradskom vijeću Izvješća o radu i financijskog izvješća Hrvatskog narodnog kazališta Zadar za 2017. godinu
 4. Zaključak o upućivanju Gradskom vijeću Izvješća o radu i financijskog izvješća Javne vatrogasne postrojbe Zadar za 2017. godinu
 5. Zaključak o utvrđivanju Prijedloga zaključka o prihvaćanju Izvješća o radu i financijskog izvješća Javne glazbene kulturne ustanove Koncertni ured Zadar za 2017. godinu
 6. Zaključak o sufinanciranju aktivnosti Turističke zajednice mjesta Silba u 2017. godini

23. ožujka 2018.

 1. Odluka o postupku izrade Procjene rizika od velikih nesreća za područje Grada Zadra
 2. Obavijest o odabiru društva Arhitektonska radionica Marušić d.o.o. za izrađivača projektne dokumentacije sanacije i rekonstrukcije zgrade u poduzetnički inkubator
 3. Obavijest o odabiru Zajednice ponuditelja Seal Tech d.o.o., Biklim d.o.o. i Positor d.o.o. za izvoditelja radova rekonstrukcije klimatizacije dvorane Jazine – ponovljeni postupak
 4. Zaključak o pokroviteljstvu utrke „Zadar night run 2018“
 5. Zaključak o odobrenju korištenja javne površine društvu Propela Zadar

26. ožujka 2018.

 1. Odluka o pokretanju postupka nabave radova izgradnje križanja ulica Put Bokanjca i Jurja Križanića
 2. Obavijest o odabiru Specijalističe ordinacije dr.med. Marko Prenđa za usluge utvrđivanja opće zdravstvene sposobnosti sportaša na području grada Zadra
 3. Zaključak o davanju u zakup javne površine na Obali kralja Petra Krešimira IV, društvu ADRIA 3 j.d.o.o.
 4. Zaključak o odobrenju korištenja javne površine Moto klubu „Vuk samotnjak – Hrvatska“

27. ožujka 2018.

 1. Obavijest o odabiru društva Metronet d.d. za isporučitelja telekomunikacijskih usluga u fiksnoj mreži
 2. Zaključak o odobrenju postave reklamne poruke Udruzi Drama plus
 3. Zaključak o odobrenju postave reklamnih poruka Prirodoslovno – grafičkoj školi
 4. Zaključak o odobrenju korištenja javne površine društvu Top sport events d.o.o.
 5. Zaključak o odobrenju korištenja javne površine Prirodoslovno – grafičkoj školi

28. ožujka 2018.

 1. Odluka o imenovanju članova Upravnog vijeća Gradske knjižnice Zadar
 2. Zaključak o sklapanju Ugovora o zajedničkom financiranju projekta rekonstrukcije obalnog zida luke Petrčane – 1. Faza – 2. dio u 2018. godini, sa Županijskom lučkom upravom Zadar
 3. Zaključak o odobrenju održavanja glazbenih događanja u prostoru i na terasi caffe barova „Kult“ i „Dišpet“
 4. Zaključak o odobrenju korištenja javne površine Turističkoj zajednici Grada Zadra

29. ožujka 2018.

 1. Odluka o razrješenju člana Školskog odbora Osnovne škole Šime Budinića
 2. Odluka o imenovanju člana Školskog odbora Osnovne škole Šime Budinića
 3. Zaključak o upućivanju Gradskom vijeću Izvješća o radu Javne ustanove Agencija za razvoj Zadarske županije ZADRA NOVA za 2017. godinu
 4. Obavijest o odabiru društva Promel sistemi d.o.o. za izrađivača projektne dokumentacije za semaforizaciju pet raskrižja u Zadru
 5. Odluka o osnivanju prava građenja na dijelu nekretnine oznake čest.zem. 1188 k.o. Zadar
 6. Zaključak o odabiru društva Terra travel d.o.o. za izvoditelja usluge prijevoza učenika iz Zadra do francuskog grada Contrexeville i povratka u Zadar
 7. Zaključak o odobrenju korištenja javne površine društvu „Nasadi“ d.o.o.

30. ožujka 2018.

 1. Pravilnik o načinu dodjele potpora za promicanje „Hrvatskog otočnog proizvoda“ s područja Zadarskih otoka za 2018. godinu
 2. Odluka o sklapanju novih ugovora s dosadašnjim zakupcima kojima ističu ugovori: I. Vučemilo, Jadrolinija, Trgovine Smokvica d.o.o., Ivančica d.o.o. i N. Glavić
 3. Zaključak o davanju u zakup javne površine na Obali kralja Petra Krešimira IV, društvu Zabavica j.d.o.o.