1. ožujka 2017.

 1. Odluka o utvrđivanju statusa nerazvrstane ceste za nekretnine oznake kat.čest. 677/77, 1818/109, 1815/113,………1857, 1860 i 1861, sve k.o. Molat
 2. Obavijest o odabiru zajednice ponuditelja Validus d.o.o. i Partner d.o.o., za obavljanje usluga procjene tržišne vrijednosti nekretnina
 3. Zaključak o odabiru obrta Mini gradnja „Golem“, za izvoditelja radova na unutarnjem uređenju prostora DVD-a Veli Iž
 4. Zaključak o odabiru obrta Mini gradnja „Golem“, za izvoditelja radova sanacije puta u Maloj Ravi
 5. Zaključak o sponzorstvu manifestacije „Molise – tradicija, hrana, područje“ u organizaciji Zajednice Talijana u Zadru
 6. Zaključak o odobrenju održavanja glazbenih večeri u restoranu „Gladne oči“

2. ožujka 2017.

 1. Zaključak o utvrđivanju Konačnog prijedloga III. Izmjena i dopuna Detaljnog plana uređenja zone parka i centralnih funkcija „Maraska-park“
 2. Obavijest o odabiru društva Donat d.o.o. za izrađivača projektne dokumentacije za rekonstrukciju zgrade muzeja u Velom Ižu

3. ožujka 2017.

 1. Odluka o neposrednoj dodjeli na korištenje javnih površina za isticanje reklamnih poruka na području Grada Zadra
 2. Zaključak o odabiru obrta Mini gradnja „Golem“, za izvoditelja radova sanacije puta u Malom Ižu

6. ožujka 2017.

 1. Obavijest o odabiru društva TIM d.o.o. za izvoditelja radova izgradnje višenamjenskog športskog igrališta u M.O. Ričina
 2. Obavijest o odabiru društva Ćurin nautika j.d.o.o. za izrađivača energetskog certifikata za stanove i poslovne prostore u vlasništvu Grada Zadra
 3. Zaključak o odobrenju korištenja javne površine na Narodnom trgu, Novom sindikatu

7. ožujka 2017.

 1. Odluka o raspisivanju javnog natječaja za davanje u zakup javnih površina za postavu kioska u kojima se prodaju neprehrambeni proizvodi i pružaju ugostiteljske usluge
 2. Odluka o imenovanju predstavnika Grada Zadra u Odbor za praćenje Operativnog programa „Konkurentnost i kohezija“ pri Ministarstvu regionalnog razvoja i fondova EU
 3. Zaključak o prihvaćanju ponude R.T.O. Infotel za održavanje instalacije „Pozdrav Suncu“
 4. Zaključak o odobrenju korištenja javne površine na Narodnom trgu, Udruzi dijaliziranih, transplatiranih bubrežnih bolesnika Zadar
 5. Zaključak o odobrenju korištenja javne površine na Narodnom trgu, Počasnom konzulatu Republike Litve
 6. Zaključak o odobrenju korištenja javne površine na Narodnom trgu, Zavodu za javno zdravstvo
 7. Zaključak o odobrenju korištenja javne površine u Ulici Šimuna Kožičića Benje, društvu Kiklop film d.o.o.
 8. Zaključak o odobrenju korištenja javne površine na Poljani pape Ivana Pavla II, društvu Sport event d.o.o.

8. ožujka 2017.

 1. Zaključak o odobrenju korištenja javne površine na Forumu, Zajednici Talijana Zadar

9. ožujka 2017.

 1. Zaključak o prijenosu sredstava TD „Odvodnja“ d.o.o. za financiranje izrade geodetskih elaborata izvedenog stanja cesta za potrebe evidentiranja čestica u katastru i zemljišnoj knjizi, za ulice po kojima je projektirana trasa odvodnje
 2. Zaključak o odobrenju održavanja glazbenog koncerta na terasama caffe barova Dišpet i Kult
 3. Zaključak o odobrenju korištenja javne površine na Narodnom trgu, društvu Nogometni klub Zadar s.d.d.

13. ožujka 2017.

 1. Odluka o davanju u zakup neposrednom dodjelom, javne površine za postavu kioska u kojem se prodaju neprehrambeni proizvodi
 2. Zaključak o donaciji sredstava Sveučilištu u Zadru, za održavanje Međunarodnog znanstvenog skupa „Frankofonski susreti u Zadru: Belgija – književnost, kultura, jezik“

14. ožujka 2017.

 1. Zaključak o sklapanju sporazuma s Udrugom Lijepa naša o nastavku suradnje na provođenju međunarodnog programa Ekoškole u 2017. godini
 2. Izmjena Plana prijma u službu u upravna rijela Grada Zadra za 2017. godinu
 3. Zaključak o odabiru društva TIM d.o.o. za izvoditelja radova rekonstrukcije kanalizacijskog priključka stambenih objekata u Ulici Bože Peričića
 4. Zaključak o odabiru društva RAO d.o.o. za izvoditelja usluge korištenja i održavanja sustava za rad i praćenje poslovanja službe prometnog redarstva
 5. Zaključak o odabiru Braniteljske udruge Maslenica 93 za izvoditelja radova sanacije nastale štete u svlačionicama i terenima Š.R.C. Bregdetti
 6. Zaključak o odobrenju održavanja glazbenih večeri u Caffe baru „Callegro“
 7. Zaključak o odobrenju korištenja javne površine na Narodnom trgu, Udruzi za down sindrom Zadarske županije
 8. Zaključak o odobrenju korištenja javne površine na Narodnom trgu, Zavodu za javno zdravstvo
 9. Zaključak o odobrenju korištenja javne površine na Poljani pape Ivana Pavla II, Hrvatskom uredu za osiguranje
 10. Zaključak o odobrenju korištenja javne površine na Narodnom trgu, Udruzi „Svjetlo“ Zadar
 11. Zaključak o odobrenju korištenja javne površine na Narodnom trgu, Domu za odgoj djece i mladeži Zadar

15. ožujka 2017.

 1. Odluka o odabiru zajednice gospodarskih subjekata Teodolit d.o.o. i Geocad d.o.o. za izvoditelja geodetskih usluga za potrebe Grada Zadra u 2017. i 2018. godini
 2. Zaključak o odobrenju postave oslikane reklamne poruke, društvu „Konzum“ d.d.

16. ožujka 2017.

 1. Odluka o imenovanju članova Školskog odbora Osnovne škole Voštarnica
 2. Zaključak o potvrdi imenovanja Miljka Pljakića zapovjednikom postrojbe DVD-a „IST“
 3. Zaključak o odobrenju korištenja javne površine na Obali kralja Petra Krešimira IV, Glavnom stožeru OS RH HRZ i PZO 93. Zrakoplovne baze Zemunik

20. ožujka 2017.

 1. Odluka o imenovanju članova Školskog odbora Osnovne škole Šime Budinića
 2. Odluka o imenovanju članova Školskog odbora Osnovne škole Smiljevac
 3. Zaključak o potvrdi imenovanja Vojmira Marasa zapovjednikom postrojbe DVD-a „Otoka Molata“
 4. Zaključak o imenovanju Povjerenstva za rješavanje imovinsko pravnih odnosa u obuhvatu izgradnje pretovarnih stanica
 5. Zaključak o isplati sredstava društvu EKO d.o.o. za financiranje dodatnih aktivnosti
 6. Zaključak o odobrenju korištenja javne površine na Narodnom trgu, društvu ROSS d.o.o.
 7. Zaključak o odobrenju korištenja javne površine na Narodnom trgu, Udruzi za autizam Zadar
 8. Zaključak o odobrenju korištenja javne površine na Narodnom trgu, humanitarnoj udruzi PUT

21. ožujka 2017.

 1. Odluka o davanju u zakup neposrednom dodjelom javne površine za postavu kioska društvu RTD d.o.o.
 2. Zaključak o otvaranju podračuna za projekt Izrada prometnog masterplana funkcionalne regije Sjeverna Dalmacija
 3. Zaključak o odabiru obrta Ključ u ruke D&A za izvoditelja radova adaptacije prizemlja MO Bokanjac
 4. Zaključak o davanju u zakup javne površine za postavu štanda na Obali kralja Petra Krešimira IV, Udruzi Svjetlo
 5. Zaključak o davanju u zakup javne površine za postavu štanda na Obali kralja Petra Krešimira IV, društvu Zabavica j.d.o.o.
 6. Zaključak o odobrenju postave reklamnih transparenata Prirodoslovno-grafičkoj školi
 7. Zaključak o odobrenju postave reklamnih transparenata Koncertnom uredu Zadar
 8. Zaključak o odobrenju korištenja javne površine na Narodnom trgu, Širokoj ulici i Forumu, Prirodoslovno-grafičkoj školi
 9. Zaključak o odobrenju korištenja javne površine na Obali kralja Petra Krešimira IV, Tihomiru Lipoharu

22. ožujka 2017.

 1. Program korištenja sredstava namijenjenih poticanju turističkih manifestacija i promidžbi u 2017. godini
 2. Zaključak o odobrenju održavanja glazbene večeri u caffe baru „Bizarre“

23. ožujka 2017.

 1. Zaključak o prihvaćanju ponude društva Lapidarius d.o.o. za iz izgradnju cjevovoda odvodnje u Ulici Fausta Vrančića
 2. Zaključak o odobrenju korištenja javne površine na Forumu, Glazbenoj udruzi Libreto

24. ožujka 2017.

 1. Odluka o imenovanju članova Školskog odbora Osnovne škole Zadarski otoci
 2. Odluka o imenovanju članova Školskog odbora Osnovne škole Šimuna Kožičića Benje
 3. Odluka o imenovanju članova Školskog odbora Osnovne škole Bartula Kašića
 4. Odluka o raspisivanju javnog natječaja za dodjelu u zakup ulaznog hola Providurove palače
 5. Zaključak o odobrenju postave reklamnog transparenta Zadarskoj županiji, Uredu župana
 6. Zaključak o odobrenju postave reklamnog transparenta društvu Zadar Outdoor d.o.o.
 7. Zaključak o odobrenju korištenja javne površine u Širokoj ulici, Novom Radiju – Zadar d.o.o.

27. ožujka 2017.

 1. Obavijest o odabiru graditeljskog obrta Knežević za izvoditelja radova sanacije puta u Brgulju
 2. Zaključak o isplati sredstava Agenciji za razvoj Zadarske županije ZADRA NOVA

28. ožujka 2017.

 1. Odluka o sklapanju novog ugovora s dosadašnjim zakupcem kojem ističe ugovor: M. Bajlo
 2. Zaključak o odobrenju postave reklamnog transparenta, Upravnom odjlu za EU fondove Grada Zadra
 3. Zaključak o odobrenju korištenja javne površine na Narodnom trgu, Forumu žena GO SDP-a
 4. Zaključak o odobrenju korištenja javne površine na Narodnom trgu, Udruzi EKO - ZADAR
 5. Zaključak o odobrenju korištenja javne površine na Obali kneza Branimira, društvu Čistoća d.o.o.
 6. Zaključak o odobrenju korištenja javne površine na Forumu, Koncertnom uredu Zadar

29. ožujka 2017.

 1. Odluka o imenovanju stručnog povjerenstva za provedbu postupka javne nabave opskrbe električnom energijom za dvije godine
 2. Zaključak o imenovanju predstavnika Grada Zadra za praćenje i realizaciju projekta izgradnje kanalizacijske mreže u Ulici Franka Lisice od Jadranske ceste (D8) do UPOV Centar – 1. Faza
 3. Zaključak o prijenosu sredstava TD „Odvodnja“ d.o.o. za financiranje izgradnje ogranka kanalizacijske mreže u Ulici Augusta Cesarca
 4. Zaključak o prihvaćanju ponude društva Promel projekt d.o.o. za izradu prometno-tehničkog i semaforskog projekta rekonstrukcije raskrižja Ulice Josipa Jurja Strossmayera i Ulice Ivana Mažuranića
 5. Zaključak o odobrenju korištenja javne površine na Obali kralja Petra Krešimira IV i Forumu, Hrvatskom atletskom savezu

30. ožujka 2017.

 1. Zaključak o isplati sredstava Agenciji za razvoj Zadarske županije ZADRA NOVA
 2. Zaključak o odobrenju korištenja javne površine na Narodnom trgu, Županijskoj organizaciji HNS-a-Liberalni demokrati

31. ožujka 2017.

 1. Zaključak o davanju suglasnosti TD „Vodovod“ d.o.o. na stvarnu cijenu isporuke pitke vode kućanstvima na otocima koji administrativno pripadaju Gradu Zadru