1. ožujka 2016.

 1. Zaključak o odobrenju održavanja glazbene manifestacije u caffe baru Factory
 2. Zaključak o odobrenju postave reklamnog transparenta Koncertnom uredu Zadar

2. ožujka 2016.

 1. Odluka o pokretanju postupka javne nabave radova izgradnje prometnica spoja UPU Vidikovac II i ulice Put Bokanjca – faza 1.
 2. Odluka o organiziranju EE info deska radi informiranja građana o mogućnostima uštede energije
 3. Odluka o utvrđivanju statusa nerazvrstane ceste za čest.zem. 1497/1 i 1499/2, obje k.o. Petrčane
 4. Zaključak o osnivanju prava služnosti na teret čest.zem. 2144/236, 2144/285, 2730/126, 2144/237, 2144/232, 4185/1, 2640/1 i 2144/282, sve k.o. Zadar, u korist HEP-a d.d. – trafostanica „Crno 1“ – „Crno 2“
 5. Zaključak o odobrenju održavanja glazbenih večeri u caffe baru Forum

3. ožujka 2016.

 1. Obavijest o odabiru Instituta za turizam, za izvoditelja usluge izrade marketing plana Kneževe palače

4. ožujka 2016.

 1. Odluka o raspodjeli sredstava za sufinanciranje programa i projekata udruga s područja socijalne skrbi, zdravstva, prevencije ovisnosti, udruga proizišlih iz Domovinskog rata i udruga iz II. Svjetskog rata
 2. Zaključak o odobrenju održavanja glazbenih večeri u caffe baru La Bodega
 3. Zaključak o odobrenju održavanja glazbenih večeri u restoranu Gladne oči
 4. Zaključak o odobrenju postave reklamne poruke društvu Konzum d.d.

7. ožujka 2016.

 1. Obavijest o odabiru zajednice ponuditelja: Validus d.o.o. i Partner d.o.o., za izvoditelja usluge procjene tržišne vrijednosti nekretnina
 2. Odluka o utvrđivanju statusa nerazvrstane ceste za ulice: I. B. Mažuranić, B. Vodnika, K. Š. Gjalskog, Velerija de ponte, N. Božidarevića, B. Bušića, A. Petričić i ulice Rogovske opatije
 3. Zaključak o prijenosu sredstava TD „Odvodnja“ d.o.o. za financiranje izgradnje kanalizacijske mreže u ulici Luke Botića
 4. Zaključak o imenovanju člana u Povjerenstvo za provedbu postupka javne nabave radova izgradnje kanalizacijske mreže u ulici Luke Botića
 5. Zaključak o odabiru društva „Donat“ d.o.o. za izradu idejnog, glavnog i izvedbenog projekta spojne ceste između ulica Petrčane, XVIII ulice i Punte Radman u naselju Petrčane
 6. Izmjena Zaključka o raspodjeli studentskih stipendija u školskoj-akademskoj 2015./2016. godini
 7. Zaključak o odobrenju korištenja javne površine na Narodnom trgu, Ligi protiv raka Zadar
 8. Zaključak o odobrenju korištenja javne površine na Narodnom trgu, Udruzi Svjetlo
 9. Zaključak o odobrenju korištenja javne površine na Narodnom trgu, Tvrtki Ross Media Consulting
 10. Zaključak o odobrenju korištenja javne površine u Širokoj ulici, Tvrtki Ross Media Consulting
 11. Zaključak o odobrenju korištenja javne površine na Narodnom trgu, Tvrtki Ross Media Consulting
 12. Zaključak o odobrenju korištenja javne površine na Narodnom trgu, Zavodu za javno zdravstvo Zadar
 13. Zaključak o odobrenju korištenja javne površine na Obali kralja Petra Krešimira IV, Tihomiru Lipoharu, vl. obrta Fotografica

8. ožujka 2016.

 1. Odluka o imenovanju povjerenstva za odabir poduzetnika za subvencionirani zakup prostora u Inovativnom Zadru d.o.o.
 2. Odluka o imenovanju povjerenstva za ocjenjivanje prijava pristiglih na natječaj za financiranje programa ili projekata udruga iz područja zaštite okoliša i prirode na području Grada Zadra za 2016. godinu
 3. Odluka o imenovanju povjerenstva za ocjenjivanje prijava pristiglih na natječaj za financiranje programa ili projekata udruga iz područja održivog razvitka zadarskih otoka za 2016. godinu
 4. Zaključak o poboljšanju vodoopskrbe na području Babinduba
 5. Zaključak o pokroviteljstvu 14. Festivala folklorne koreografije
 6. Zaključak o odobrenju korištenja javne površine na Narodnom trgu, OŠ Bartula Kašića
 7. Zaključak o odobrenju korištenja javne površine na Narodnom trgu, društvu Algebra d.o.o.

9. ožujka 2016.

 1. Zaključak o imenovanju povjerenstva za primopredaju građevine dječjeg vrtića Radost, područni objekt Bokanjac
 2. Zaključak o imenovanju povjerenstva za primopredaju okoliša dječjeg vrtića Radost, područni objekt Bokanjac
 3. Odluka o isplati jednokratnih novčanih pomoći umirovljenicima - „uskrsnica“
 4. Zaključak o odabiru građevinskog obrta Jacić, za izvoditelja radova sanacije puta na otoku Premuda
 5. Zaključak o odabiru Mini gradnje Golem za izvoditelja sanacije puta na Velom Ižu
 6. Zaključak o odobrenju korištenja javne površine na Narodnom trgu, Udruzi Eko Zadar

10. ožujka 2016.

 1. Zaključak o odobrenju korištenja javne površine na Narodnom trgu, Učeničkoj zadruzi „Mocire“

11. ožujka 2016.

 1. Zaključak o preraspodjeli sredstava planiranih u Proračunu Grada Zadar za 2016. godinu
 2. Odluka o odabiru društva IN-GRAD d.o.o. za dobavljača opreme za Kneževu palaču
 3. Zaključak o davanju na posudbu stana u ulici R. K. Jeretova 7a, Javnoj ustanovi Dom za odgoj djece i mladeži Zadar
 4. Zaključak o odobrenju postave reklamnih transparenata društvu Bodysense j.d.o.o.
 5. Zaključak o odobrenju korištenja javnih površina na Poluotoku, produkcijskoj kući Mirta produkcija d.o.o.

15. ožujka 2016.

 1. Odluka o pokretanju postupka javne nabave radova sanacije Morskih orgulja u Zadru
 2. Obavijest o odabiru društva Zeljko informatika d.o.o. za izvoditelja usluge projektiranja modula „Odvodnja“ - nadogradnja na WEB-GIS portal grada Zadra
 3. Zaključak o odabiru obrta Ključ u ruke D&A za izvoditelja građevinskih radova na saniranju ravnog krova iznad poslovnog prostora u Zrinsko Frankopanskoj 5-7
 4. Zaključak o odobrenju isplate kapitalne pomoći društvu Inovativni Zadar d.o.o.
 5. Zaključak o odobrenju korištenja javne površine na Narodnom trgu, Udruzi za down sindrom Zadarske županije
 6. Zaključak o odobrenju korištenja javne površine u parku Perivoj kraljice Jelene

16. ožujka 2016.

 1. Zaključak o odabiru društva „Stipčević“ d.o.o., za izvoditelja radova sanacije puta u Zapuntelu
 2. Zaključak o odabiru društva „Stipčević“ d.o.o., za izvoditelja radova sanacije puta u Brgulju
 3. Zaključak o odabiru Mini gradnje „Golem“ za izvoditelja radova sanacije puta u malom Ižu - Porovac
 4. Zaključak o odobrenju postave reklamnog panoa, Turističkoj zajednici Grada Zadra
 5. Zaključak o odobrenju korištenja javne površine na Narodnom trgu, Učeničkoj zadruzi Mocire
 6. Zaključak o odobrenju korištenja javne površine na Narodnom trgu, Forumu Europa Donna – Sekcija Zadar

17. ožujka 2016.

 1. Odluka o imenovanju Povjerenstva za primopredaju Sportsko rekreacijskog centra Višnjik, u korist TD „Športski centar Višnjik“ d.o.o.
 2. Odluka o raspisivanju javnog natječaja za prodaju nekretnina označenih kao dio čest.zem. 4401/1 i 4422/42 te čest.zem. 4401/4 i 4401/5, sve k.o. Zadar
 3. Zaključak o odobrenju korištenja javne površine na Narodnom trgu, društvu ROSS d.o.o.
 4. Zaključak o odobrenju korištenja javne površine na Istarskoj obali i Poljani pape Ivana Pavla II, KUD-u Sveti Donat Zadar

18. ožujka 2016.

 1. Odluka o pokretanju postupka javne nabave poštanskih usluga za razdoblje od dvije godine
 2. Zaključak o odabiru graditeljskog obrta „Ključ u ruke D&A“, za izvoditelja radova sanacije zgrade u Istu
 3. Zaključak o odobrenju korištenja javne površine na Narodnom trgu, Sveučilištu u Zadru
 4. Zaključak o odobrenju korištenja javne površine na Trgu Petra Zoranića i Ulici Š. K. Benje, Sveučilištu u Zadru

21. ožujka 2016.

 1. Zaključak o pokroviteljstvu znanstveno stručnog skupa „Održivi razvoj i odgojno – obrazovnu sustav Hrvatske“
 2. Zaključak o odobrenju korištenja javne površine na Narodnom trgu, Udruzi za autizam Zadar

22. ožujka 2016.

 1. Zaključak o sudjelovanju Grada Zadra u kampanji Zelena čistka 2016.
 2. Zaključak o odobrenju postave reklamnog transparenta Zadarskoj županiji – Uredu župana
 3. Zaključak o odobrenju postave reklamnog transparenta, Triatlon klubu Zadar

24. ožujka 2016.

 1. Zaključak o prijenosu sredstava TD „Odvodnja“ d.o.o. za financiranje izrade projektne dokumentacije za zaštitu vodocrpilišta Bokanjac
 2. Zaključak o odabiru društva „Bino commerce“ d.o.o., za izvoditelja radova obnove Komunjskog magazina na Premudi
 3. Zaključak o osnivanju prava služnosti na teret čest.zem. 10557, 10774, 10565, 10745, 10483 i 10556 k.o. Zadar, u korist HEP-a d.d. – trafostanica „Voštarnica 1“
 4. Zaključak o uplati članarine za 2016. godinu za članstvo Grada Zadra u međunarodnom udruženju Energetski gradovi
 5. Zaključak o pokroviteljstvu utrke Zadar night run 2016.
 6. Zaključak o odobrenju korištenja javne površine na Narodnom trgu, Širokoj ulici, Ulici Š. K. Benje i na Forumu, Prirodoslovno grafičkoj školi
 7. Zaključak o odobrenju korištenja javne površine za revijalnu vožnju biciklima Poluotokom, Prirodoslovno grafičkoj školi

30. ožujka 2016.

 1. Zaključak o primanju na znanje Izvješća o izvršenju Plana gospodarenja otpadom Grada Zadra za 2015. godinu
 2. Odluka o imenovanju člana Koordinacije za promicanje prava male djece u razvoju i njihovih obitelji na području Zadarske županije
 3. Odluka o utvrđivanju statusa nerazvrstane ceste za nekretnine koje čine ulicu Dr. F. Tuđmana, J. Šižgorića, Lastovsku ulicu i ulicu M. Getaldića
 4. Zaključak o pokroviteljstvu koncerta „Zadar u srcu“
 5. Zaključak o odobrenju ulaza i prometovanja teretnim vozilima unutar pješačke zone Poluotok, društvu Krekić Avangard d.o.o.
 6. Zaključak o davanju u zakup javne površine na Obali kralja Petra Krešimira IV, društvu Novitet d.o.o.
 7. Zaključak o odobrenju korištenja javne površine na Forumu i pješačkom mostu u uvali Jazine, Produkcijskoj kući „Kabinet“ d.o.o.
 8. Zaključak o odobrenju korištenja javne površine u Ulici bana Josipa Jelačića, Dječjem vrtiću „Radost“
 9. Zaključak o odobrenju održavanja manifestacije „Đir po Varoši“ na terasama caffe barova „Kult“, „Dišpet“, „Arkada“ i „Teatro“

31. ožujka 2016.

 1. Odluka o imenovanju člana Upravnog vijeća Lučke uprave Zadar
 2. Obavijest o odabiru društva Aurora consulting j.d.o.o., za konzultantske usluge pri pripremi i oblikovanju projektne aplikacije projekta „Rekonstrukcija i opremanje sportsko – rekreacijskog centra u naselju Crno“
 3. Zaključak o odobrenju održavanja glazbenih večeri u restoranu „Gladne oči“
 4. Zaključak o odobrenju održavanja glazbenih večeri u caffe baru „Forum“