2. ožujka 2015.

1. Odluka o utvrđivanju statusa nerazvrstane ceste za nekretnine oznake čest.zem.: 1040, 1053, 1318,…………… 1422, 1426 i 1433 sve k.o. Petrčane

2. Zaključak o sufinanciranju koncerta “Večer sjećanja na zadarskog berekina” u spomen na Vedrana Ivčića

3. Zaključak o odobrenju održavanja glazbenih večeri u caffe baru “Forum”

4. Zaključak o odobrenju korištenja javne površine na Istarskoj obali, Trgu sv. Stošije i Trgu tri bunara društvu BMW AG Munchen

3. ožujka 2015.

1. Odluka o utvrđivanju statusa nerazvrstane ceste za nekretnine oznake čest.zem.: 412/101 i 412/103 obje k.o. Diklo

4. ujka 2015.

1. Odluka o imenovanju Povjerenstva za evidenciju i izradu jedinstvene baze podataka nerazvrstanih cesta na području Grada Zadra

5. ožujka 2015.

1. Zaključak o standardizaciji i tipizaciji ugostiteljskog mobilijara na javnim površinama na području MO Poluotok

2. Pravilnik o korištenju službenih automobile i skutera

3. Zaključak o odobrenju korištenja javne površine na Narodnom trgu, Hrvatsko socijalno liberalnoj stranci

4. Zaključak o odobrenju korištenja javne površine na Narodnom trgu, Plesnom klubu Zara

6. ožujka 2015.

1. Zaključak o utvrđivanju za ponovnu javnu raspravu Prijedloga UPU-a zone mješovite namjene Vidikovac

2. Odluka o raspisivanju javnog natječaja za davanje u zakup javnih površina za postavu štandova

3. Odluka o dodjeli poslovnog prostora na Velom Ižu u zakup DVD-u “Rutnjak”

4. Odluka o davanju u zakup javne površine za postavu kioska u Ulici domovinskog rata društvu RTD d.o.o.

5. Odluka o prihvaćanju ostavke Ane Lovrin na dužnost savjetnice gradonačelnika za pravna pitanja

6. Zaključak o odobrenju korištenja javne površine na Narodnom trgu, Zavodu za javno zdravstvo Zadar

9. ožujka 2015.

1. Zaključak o davanju na posudbu poslovnog prostora na Trgu Petra Zoranića 1, Udruzi ART STUDIO

10. ožujka 2015.

1. Zaključak o pokroviteljstvu nad organizacijom sportsko-rekreativne utrke “Night Run Zadar”

2. Zaključak o odobrenju korištenja javne površine na Narodnom trgu, Udruzi za down sindrom Zadarske županije

11. ožujka 2015

1. Odluka o određivanju operativnih snaga zaštite i spašavanja i pravnih osoba od interesa za zaštitu i spašavanje na području Grada Zadra

2. Zaključak o osnivanju prava služnosti za potrebe ugradnje, upravljanja i održavanja podzemnog kabela u korist HEP-a d.d., čest.zem. 3741/1 k.o. Zadar

12. ožujka 2015.

1. Odluka o razrješenju člana Upravnog vijeća Gradske knjižnice Zadar

2. Odluka o imenovanju člana Upravnog vijeća Gradske knjižnice Zadar

3. Zaključak o odobrenju korištenja javne površine na Obali kralja Petra Krešimira IV, Udruzi “Svjetlo”

13. ožujka 2015.

1. Zaključak o isplati jednokratnih novčanih pomoći – „uskrsnica“ umirovljenicima

2. Odluka o raspisivanju Javnog natječaja za dodjelu u zakup poslovnih prostora u vlasništvu Grada Zadra

3. Odluka o kriterijima i mjerilima za financiranje javnih potreba – decentraliziranih funkcija osnovnog školstva u Gradu Zadru za 2015. godinu

4. Plan rashoda za nabavu proizvedene dugotrajne imovine i dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini u 2015. godini - decentralizirane funkcije osnovnog školstva u Gradu Zadru za 2015. godinu

5. Plan rashoda za nabavu materijala, dijelova i usluga tekućeg i investicijskog održavanja u 2015. godini - decentralizirane funkcije osnovnog školstva u Gradu Zadru za 2015. godinu

6. Odluka o osnivanju Savjeta za turizam

7. Odluka o utvrđivanju statusa nerazvrtane ceste za nekretninu oznake čest.zem. 1377 k.o. Zadar

16. ožujka 2015.

1. Odluka o davanju suglasnosti županijskoj lučkoj upravi Zadar za izdavanje građevinske dozvole za uređenje obale kod ŠRD Zubatac

2. Zaključak o odobrenju korištenja javne površine na Narodnom trgu, Domu za odgoj djece i mladeži Zadar

17. ožujka 2015.

1. Zaključak o odobrenju korištenja javne površine na Narodnom trgu, društvu ROSS d.o.o.

2. Zaključak o odobrenju postave reklamnog transparenta Atletskom športskom klubu Zadar

18. ožujka 2015.

1. Zaključak o odobrenju korištenja javne površine u Ulici Šimuna Kožičića Benje i Forumu, društvu Loptica

19. ožujka 2015.

1. Zaključak o pokroviteljstvu i financijskoj potpori 1. Sajma cvijeća u organizaciji TD “Nasadi” d.o.o.

2. Zaključak o odobrenju korištenja javne površine na Narodnom trgu, Hrvatskom Forumu Europa Donna – Sekciji Zadar

3. Zaključak o odobrenju korištenja javne površine na Trgu pet bunara, Poljani pape Ivana Pavla II i Naroddnom trgu, Udruženju SPORT EVENT ROHDE SVJETSKA LIGA ZADAR 2015

4. Zaključak o odobrenju korištenja javne površine na Narodnom trgu, Udruzi prehrambenih tehnologa, biotehnologa i nutricionista Zadarske županije

5. Zaključak o odobrenju korištenja javne površine na Narodnom trgu, Udruzi EKO-ZADAR

23. ožujka 2015.

1. Zaključak o pokroviteljstvu manifestacije 8. Dani inženjera elektrotehnike

2. Zaključak o davanju na posudbu poslovnog prostora u Ulici don I. Prodana 6, Ogranku Matice Hrvatske u Zadru

3. Zaključak o odobrenju korištenja javne površine na Narodnom trgu, Udruzi “Svjetlo”

4. Zaključak o odobrenju korištenja javne površine na Narodnom trgu, Ligi protiv raka Zadar

24. ožujka 2015.

1. Odluka o davanju suglasnosti društvu LIDL HRVATSKA d.o.o.k.d. za izdavanje građevinske dozvole za zahvat u prostoru

2. Zaključak o odobrenju korištenja javne površine na Narodnom trgu, Socijaldemokratskom forumu žena SDP-a Grada Zadra

3. Zaključak o odobrenju korištenja javne površine na Poljani pape Ivana Pavla II, PR Agenciji Futura

4. Zaključak o odobrenju postave reklamnih transparenata trvtki SPORT EVENT d.o.o.

5. Zaključak o odobrenju postave reklamnog transparenta Sandri Profaca, vlasnici obrta Osmjeh za dar

25. ožujka 2015.

1. Zaključak o odobrenju korištenja javne površine na Narodnom trgu, Osnovnoj školi Voštarnica Zadar

26. ožujka 2015.

1. Zaključak o osvjetljivanju crkve sv. Donata plavim svjetlom povodom obilježavanja Svjetskog dana o autizmu

2. Zaključak o davanju na posudbu prostora - atomskog skloništa u ulici Put Pudarice 15g, Kickboxing klubu CROATIA

27. ožujka 2015.

1. Odluka o imenovanju povjerenstva za procjenu programa i/ili projekata prijavljenih na javni natječaj iz područja održivog razvitka zadarskih otoka za 2015. godinu

2. Odluka o imenovanju povjerenstva za procjenu programa i/ili projekata prijavljenih na javni natječaj iz područja zaštite okoliša i prirode za 2015. godinu

3. Zaključak o odobrenju korištenja javne površine na Poluotoku, Zavodu za hitnu medicine Zadarske županije

30. ožujka 2015.

1. Pravilnik o načinu dodjele potpora za promicanje “Hrvatskog otočnog proizvoda” s područja Zadarskih otoka za 2015. godinu

2. Zaključak o odobrenju korištenja javne površine na Narodnom trgu, Udruzi za autizam Zadar

3. Zaključak o odobrenju postave reklamnog transparenta društvu ROSS MEDIA CONSULTING

31. ožujka 2015.

1. Zaključak o davanju na posudbu prostora u naravi atomskog skloništa na Putu Pudarice, Boksačkom klubu “Zlatna rukavica”