1. ožujka 2013.

1. Zaključak o osnivanju Centra izvrsnosti za matematiku

 

6. ožujka 2013.

1. Odluka o odabiru društva Stipčević d.o.o. iz Zadra za izvoditelja radova izgradnje i rekonstrukcije ulice Otočkog bataljuna 

 

7. ožujka 2013.

1. Odluka o odabiru društva Vodoinstalacija d.o.o. iz Zadra za izvoditelja radova izgradnje i rekonstrukcije ulica Petra Skoka i Marina Getaldića s infrastrukturom, po suglasnosti Gradskog vijeća

2. Zaključak o prihvaćanju ponude društva GiN Company d.o.o. Zadar za izradu projektne dokumentacije rekonstrukcije dijela križanja ulica Polačišće i Zrinsko Frankopanske s rekonstrukcijom kružnog toka u ulici Polačišće

3. Zaključak o isplati sredstava T.D. „Športski centar Višnjik“ d.o.o. za pokriće troškova redovnog poslovanja

4. Zaključak o odobrenju korištenja javne površine na Narodnom trgu Hrvatsko socijalno liberalnoj stranci, Ogranku Zadar, Ženskoj organizaciji liberalki Zadar

 

8. ožujka 2013.

1. Odluka o dodjeli poslovnog prostora za subvencionirani zakup u Poduzetničkom inkubatoru

2. Zaključak o zaključivanju Ugovora o priključenju građevine (montažno prenosivi objekt) u trajektnoj luci Bršanj – Mali Iž, na distribucijsku mrežu HEP-ODS-a

3. Odluka o uknjižbi nekretnina oznake čest.zem. 2255/1, 2255/2, 2258/1, 2258/2……..2268/15, 2276/2 i 2276/3, sve k.o. Diklo nerazvrstanom cestom – javnim dobrom u vlasništvu Grada

4. Zaključak o odobrenju korištenja javne površine na Istarskoj obali – kod Pozdrava Suncu Agenciji Select PR iz Zagreba 

 

11. ožujka 2013.

1. Zaključak o potvrdi imenovanja Miljka Pljakića za zapovjednika postrojbe DVD-a Ist

 

12. ožujka 2013.

1. Zaključak o odobrenju korištenja javne površine na Narodnom trgu Domu za odgoj djece i mladeži Zadar 

 

13. ožujka 2013.

1. Zaključak o odobrenju korištenja javne površine na Narodnom trgu Udruzi za down sindrom Zadarske županije 

2. Zaključak o odobrenju korištenja javne površine na Narodnom trgu društvu Loptica

 

14. ožujka 2013.

1. Zaključak o prihvaćanju ponude društva DONAT d.o.o. za provedbu nadzora nad radovima izgradnje i rekonstrukcije ulica Petra Skoka i Marina Getaldića s infrastrukturom 

2. Zaključak o odobrenju korištenja javne površine na Narodnom trgu društvu Ross d.o.o.

 

18. ožujka 2013.

1. Odluka o dopuni Odluke o planu korištenja javnih površina

2. Zaključak o potvrdi imenovanja zapovjednika  postrojbe DVD-a društva „Silba“

3. Zaključak o odobrenju korištenja javne površine na Narodnom trgu Hrvatskoj katoličkoj udruzi medicinskih sestara

 

19. ožujka 2013.

1. Odluka o odabiru ponude društva „Urban design“ d.o.o. za izradu Urbanističkog plana uređenja zone mješovite namjene Vidikovac

2. Odluka o raspisivanju Javnog natječaja za dodjelu poslovnog prostora u zakup

3. Izmjene i dopune Plana prijema na stručno usavršavanje bez zasnivanja radnog odnosa za Grad Zadar za 2013. godinu

4. Zaključak o odobrenju korištenja javne površine na Narodnom trgu Udruzi dijaliziranih i transplatiranih bubrežnih bolesnika Zadar

5. Zaključak o odobrenju korištenja javne površine na Narodnom trgu Novom radiu – Zadar

 

20. ožujka 2013.

1. Odluka o odabiru ponude obrta Ključ u ruke D&A za uređenje okoliša MO Gaženica

 

21. ožujka 2013.

1. Zaključak o davanju Prethodne suglasnosti trgovačkom društvu Nasadi d.o.o. na Cjenik pogrebno – grobljanskih usluga

2. Zaključak o prihvaćanju pokroviteljstva 6. Dana ovlaštenih inženjera elektrotehnike

3. Zaključak o prihvaćanju pokroviteljstva i sufinanciranja humanitarne manifestacije Udruge za down sindrom Zadarske županije

4. Zaključak o odobrenju korištenja javne površine u Širokoj ulici Udruzi za down sindrom Zadarske županije

5. Zaključak o odobrenju korištenja javne površine na Narodnom trgu Hrvatskim laburistima – Stranki rada, Podružnici Zadarske županije

6. Zaključak o odobrenju postave reklamne poruke - transparenta u Širokoj ulici Udruzi prehrambenih tehnologa, biotehnologa i nutricionista Zadarske županije

 

22. ožujka 2013.

1. Zaključak o prihvaćanju ponude društva Nasadi d.o.o. za izvedbu hortikulturnih radova i navodnjavanje zelenih površina u uvali Jazine

2. Zaključak o davanje zamjenskog prostora na korištenje Udruzi invalida rada Grada Zadra, Odbojkaškom savezu Zadarske županije i Udruzi bivših zaposlenika „Solidarnost“ Zadar

3. Zaključak o odobrenju postave reklamne poruke – transparenata u ulici Jurja Barakovića i Širokoj ulici, Prirodoslovno – grafičkoj školi

4. Zaključak o odobrenju korištenja javne površine na Narodnom trgu Hrvatskom forumu protiv raka dojke Europa Donna, Sekcija Zadar

 

25. ožujka 2013.

1. Odluka o načinu ostvarivanja prednosti pri upisu djece u dječje vrtiće Grada Zadra

2. Odluka o odabiru ponude društva Stipčević d.o.o. za nabavu radova izgradnje betonskih tribina na športskom igralištu Crno

3. Zaključak o prihvaćanju ponude društva Donat d.o.o. za izradu projektne dokumentacije za uređenje nogostupa u ulici Bartula Kašića

4. Zaključak o odobrenju korištenja javne površine na Narodnom trgu Vaterpolskom klubu Zadar 1952.

 

26. ožujka 2013.

1. Zaključak o prihvaćanju ponude društva Sigma projekt d.o.o. za uslugu stručnog nadzora radova ugradnje solarnog sustava plinske instalacije u ŠC Višnjik

2. Zaključak o utvrđivanju mjesečnog iznosa cijene zakupa kioska i štandova kojima raspolaže Grad Zadar na lokaciji Gradska tržnica te ostalim javnim površinama na području grada

3. Zaključak o odobrenju korištenja javne površine na Poljani pape Ivana Pavla II, Društvu športske rekreacije „Dite zadarsko“

4. Zaključak o odobrenju korištenja javne površine na Narodnom trgu, Udruzi prehrambenih tehnologa, biotehnologa i nutricionista Zadarske županije


27. ožujka 2013.

1. Zaključak o utvrđivanju Prijedloga II. Izmjena i douna Detaljnog lana uređenja lučice „Vitrenjak“

2. Zaključak o odobrenju održavanja glazbenih manifestacija u Perivoju kraljice Jelene Madijevke, društvu Riva Liburna d.o.o.

3. Zaključak o odobrenju korištenja javne površine na Narodnom trgu, Udruzi Eko-Zadar

4. Zaključak o odobrenju korištenja javne površine na Obali Petra Krešimira IV, društvu Jadroagent d.d. Rijeka

 

28. ožujka 2013.

1. Odluka o imenovanju Povjerenstva za izradu jedinstvene baze podataka nerazvrstanih cesta na području Grada Zadra

 

29. ožujka 2013.

1. Zaključak o osnivanju Radne skupine za prilagodbu klimatskim promjenama

2. Odluka o odabiru ponude društva Cesta Varaždin d.d. za asfaltiranje podloge športskog igrališta Kožino

3. Zaključak o odobravanju financiranja održavanja stručnog predavanja „Sustavi korištenja Sunčeve energije“

4. Zaključak o odobrenju korištenja javne površine na Narodnom trgu, Hrvatskoj stranci prava dr. Ante Starčević