2. listopada

1. Zaključak o utvrđivanju Nacrta prijedloga odluke o privremenoj zabrani izvođenja građevinskih radova na području Grada Zadra za 2024. godinu za javno savjetovanje

4. listopada

1. Zaključak o sklapanju ugovora s Fondom za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost

2. Zaključak o pokroviteljstvu 145. godišnjice djelovanja Crvenog križa

5. listopada

1. Obavijest o odabiru ponude društva Donat d.o.o. za izradu projektne dokumentacije za rekonstrukciju dijela Ulice Franje Fanceva

2. Obavijest o odabiru ponude društva RADIX-ING d.o.o. za izradu projektne dokumentacije prometnica na području MO Ploče

6. listopada

1. Obavijest o odabiru ponude društva Tim d.o.o. za održavanje gradskih bedema na razdoblje od dvije godine

9. listopada

1. Zaključak o odabiru ponude društva Ambijent SM d.o.o. za izradu idejnog projekta infrastrukturnog uređenja okoliša učionica na otvorenom na k.č. 4149/2 i 4151/1 k.o. Zadar

2. Zaključak o donaciji sredstava Gradskom ogranku Udruge hrvatskih dragovoljaca Domovinskog rata Grada Zadra

3. Zaključak o donaciji sredstava Udruzi veterana 4. Gardijske brigade iz Zadra

11. listopada

1. Odluka o imenovanju povjerenstva za provedbu nabave radova izgradnje prometnice i parkirališta sjeverno od groblja u Diklu

2. Odluka o odabiru ponude društva MPLAN d.o.o. za izradu glavnog projekta energetske obnove zgrade OŠ Šime Budinića prema pasivnom standardu

3. Zaključak o odabiru ponude društva AD CON d.o.o. za nadzor radova na uređenju inkluzivnog igrališta „Bokanjac“ u Zadru – projekt Inclusive Play

4. Zaključak o odabiru ponude društva Donat d.o.o. za stručni nadzor nad izgradnjom infrastrukture na području obuhvata UPU-a zone mješovite namjene Vitrenjak II u Zadru - faze 3,4 i 6

5. Zaključak o sklapanju Ugovora za usluge projektantskog nadzora nad izvođenjem radova uređenja inkluzivnog igrališta Bokanjac - Inclusive Play

6. Zaključak o utvrđivanju Nacrta odluke o načinu pružanja javne usluge sakupljanja komunalnog otpada na području Grada Zadra, za javno savjetovanje

7. Zaključak o utvrđivanju Nacrta prijedloga odluke o izmjenama i dopunama Odluke o zakupu javnih površina, za javno savjetovanje

8. Zaključak o donaciji sredstava Maraton klubu „Festina Lente“ iz Zadra

12. listopada

1. Odluka o odabiru ponude društva Tehnomodeli d.o.o. za nabava STEM opreme za osnovne škole Grada Zadra - Elektronička i multimedijalna oprema

13. listopada

1. Pravilnik o dodjeli nagrada u akciji „NASMIJEŠENO SUNCE“

2. Dopuna Plana savjetovanja s javnošću za 2023. godinu

3. Odluka o odabiru ponude društva Gin Company d.o.o. za usluge stručnog nadzora koordinatora zaštite na radu nad izvođenjem radova niveliranja terena i izgradnje grobnica na NGGGZ, grobna cjelina G1, grobna polja: V, VI i VIII

4. Obavijest o odabiru ponude društva COASTAL ENGINEERING d.o.o. za izradu projektne dokumentacije za ishođenje lokacijske dozvole Luke Kožino - Primorje

5. Zaključak o drugoj preraspodjeli sredstava planiranih u Proračunu Grada Zadra za 2023. godinu i projekciji za 2024. i 2025. godinu

6. Zaključak o utvrđivanju Prijedloga zaključka o davanju suglasnosti Gradonačelniku za donošenje odluke o odabiru gospodarskog subjekta za sklapanje ugovora o javnoj nabavi radova rekonstrukcije i nadogradnje zgrade Mjesnog odbora Puntamika

16. listopada

1. Odluka o odabiru ponude društva ZZ Concept d.o.o. za nabavu opreme za inkluzivno igralište "Bokanjac" u sklopu projekta „Inclusive Play“

2. Odluka o raspisivanju natječaja za prodaju nekretnine oznake č.z. 6844/2 k.o. Bokanjac

3. Zaključak o utvrđivanju za javnu raspravu Prijedloga III. Izmjena i dopuna Detaljnog plana uređenja zone centralnih funkcija “Višnjik”

4. Zaključak o utvrđivanju za javnu raspravu Prijedloga Urbanističkog plana uređenja stambene zone (Sm) zapadno od povijesne jezgre Kožino

17. listopada

1. Zaključak o utvrđivanju Nacrta prijedloga odluke o izmjenama i dopunama Odluke o komunalnim djelatnostima, za javno savjetovanje

2. Zaključak o odabiru ponude društva Donat d.o.o. za stručni nadzor nad izvođenjem radova na rekonstrukciji raskrižja ulica Put Biliga i Put Pudarice

18. listopada

1. Odluka o načinu raspodjele sredstava za financiranje programa i projekata iz područja zaštite potrošača u 2023. godini

19. listopada

1. Odluka o odabiru ponude društva Franja d.o.o. za rekonstrukciju i nadogradnju zgrade Mjesnog odbora Puntamika

2. Zaključak o odabiru ponude društva Elektomehanika-sklad d.o.o. za uređenje sportskih igrališta u MO Maslina i MO Bokanjac

3. Zaključak o sufinanciranju ručka za učenike OŠ Voštarnica, uključene u produženi stručni postupak tijekom 2023. godine

4. Zaključak o donaciji sredstava OŠ Krune Krstića

5. Zaključak o utvrđivanju Nacrta prijedloga odluke o izmjenama i dopunama Odluke o izgledu službene odore i izgledu i sadržaju službene iskaznice komunalnih redara Grada Zadra, za javno savjetovanje

6. Zaključak o utvrđivanju Nacrta prijedloga odluke o izgledu službene odore i izgledu i sadržaju službene iskaznice pomorskih redara Grada Zadra, za javno savjetovanje

23. listopada

1. Odluka o imenovanju povjerenstva za provedbu nabave usluge održavanja građevina, uređaja i predmeta javne namjene na razdoblje od dvije godine

24. listopada

1. Odluka o objavi natječaja za sufinanciranje energetske obnove obiteljskih kuća na administrativnom području Grada Zadra za 2023. godinu

25. listopada

1. Odluka o imenovanju povjerenstva za provedbu nabave radova izgradnje zgrade Mjesnog odbora Crvene kuće

2. Obavijest o odabiru ponude društva Radix-ing d.o.o. za izradu projektne dokumentacije infrastrukture na području UPU Karma

26. listopada

1. Odluka o prijedlogu razrješenja i imenovanja člana Nadzornog odbora TD Liburnija d.o.o.

2. Odluka o odabiru ponude društva Cestogradnja d.o.o. za radove na rekonstrukciji raskrižja ulica Put Biliga i Put Pudarice

3. Odluka o odabiru ponude društva Strabag d.o.o. za izgradnju spojne ceste Ulice Miroslava Krleže s Obalom kneza Trpimira – nova javna prometnica

4. Obavijest o odabiru ponude društva Bino commerce d.o.o. za radove na sanaciji crkve sv. Stošije na Puntamici

5. Obavijest o odabiru ponude društva IN Stria d.o.o. za usluge voditelja projekta na radovima niveliranja terena i izgradnje grobnica na NGGGZ, grobna cjelina G1, grobna polja: V, VI i VIII

6. Zaključak o utvrđivanju Nacrta prijedloga odluke o izmjenama i dopunama Odluke o određivanju i uređenju prometa na području pješačke zone „Poluotok“, za javno savjetovanje

7. Zaključak o utvrđivanju Nacrta prijedloga odluke o redu na pomorskom dobru, za javno savjetovanje

8. Zaključak o utvrđivanju Nacrta prijedloga Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o organizaciji i načinu naplate parkiranja u Gradu Zadru, za javno savjetovanje

27. listopada

1. Zaključak o utvrđivanju Nacrta prijedloga Plana djelovanja u području prirodnih nepogoda za 2024. godinu za Grad Zadar, za javno savjetovanje

30. listopada

1. Objava natječaja za financiranje programa i projekata udruga iz područja zaštite potrošača u 2023. godini

2. Odluka o isplati potpora malom gospodarstvu za jačanje konkurentnosti i održivog poslovanja za 2023. godinu

31. listopada

1. Odluka o raspisivanju natječaja za prodaju stana u ulici Stomorica 14