1. listopada

 1. Zaključak o utvrđivanju Nacrta prijedloga odluke o odvodnji otpadnih voda na području aglomeracije Zadar

2. listopada

 1. Odluka o prihvaćanju darovanja tvrtke Stargazer LTD opreme (naprava) za dječje igralište u naselju Molat na otoku Molatu
 2. Zaključak o sklapanju II. Izmjene Ugovora o javnim radovima na energetskoj obnovi OŠ Smiljevac s društvom Emplastrum d.o.o.
 3. Zaključak o utvrđivanju Prijedloga zaključka o usvajanju Izvješća o provedbi Programa zaštite zraka, ozonskog sloja, ublažavanja klimatskih promjena i prilagodbe klimatskim promjenama za područje Grada Zadra (2015.-2019.)

5. listopada

 1. Izmjene i dopune Programa korištenja sredstava namijenjenih poticanju turističkih manifestacija i promidžbi u 2020. godini
 2. Zaključak o odobrenju održavanja manifestacije na Puntamici, Beach baru Bamboo
 3. Zaključak o odobrenju održavanja događanja u prostoru i na terasi caffe barova “Kult” i “Dišpet”

6. listopada

 1. Odluka o poništenju postupka javne nabave opremanja Centra Mocire, Grupa 4: Škola – inventar i aparati
 2. Odluka o poništenju postupka javne nabave opremanja Centra Mocire, Grupa 7: Vrtić – dječji namještaj i oprema
 3. Obavijest o odabiru ponude društva Kvinar d.o.o. za nabavu restauratorskih radova na zidnim slikama i povijesnoj žbuci na 1. katu Providurove palače (1. faza)
 4. Zaključak o utvrđivanju Prijedloga odluke o donošenju Programa zaštite zraka, ozonskog sloja, ublažavanja klimatskih promjena i prilagodbe klimatskim promjenama za područje Grada Zadra (2020.-2024.)

7. listopada

 1. Odluka o odabiru ponude društva NEROline d.o.o. za nabavu i ugradnju fiksnih uređaja za mjerenje brzine kretanja vozila
 2. Zaključak o sklapanju Aneksa I. Ugovora o javnim radovima za građevinu “Izgradnja parkirališta i pristupne ceste u Petrčanima – 1. faza” s društvom Stipčević d.o.o.
 3. Zaključak o odobrenju korištenja javne površine Inicijativi “Roditelj od 0 do 24”

8. listopada

 1. Odluka o raspisivanju javnog natječaja za prodaju nekretnine označene kao čest.zem. 762/5 k.o. Zadar
 2. Zaključak o davanju u zakup javne površine – 3 parkirna mjesta u Ulici Pravdonoše društvu DELL INVEST d.o.o.

9. listopada

 1. Odluka o imenovanju povjerenstva za provedbu navabe usluga projektantskog nadzora nad rekonstrukcijom Centra za mlade
 2. Zaključak o utvrđivanju Konačnog prijedloga III. Izmjena i dopuna Provedbenog urbanističkog plana stambene zone Smiljevac

12. listopada 2020

 1. Zaključak o odabiru ponude obrta Distilerija dobrih ideja za nabavu usluga izrade Komunikacijskog plana – projekt ZadrugArt – ponovljeni postupak

13. listopada

 1. Obavijest o odabiru ponude Sveučilišta u Zadru za nabavu savjetodavnih usluga vanjskog stručnjaka za pomoć pri pripremi i provedbi testne faze projekta SUSTOURISMO
 2. Zaključak o sklapanju Izmjene Ugovora o povjeravanju komunalne djelatnosti održavanja nerazvrstanih cesta – hitne intervencije s društvom Ceste zadarske županije d.o.o.
 3. Zaključak o odobrenju postave reklamnih poruka Upravnom odjelu za EU fondove Grada Zadra

14. listopada

 1. Natječaj za financiranje programa i projekata iz područja zaštite potrošača u 2020. godini
 2. Obavijest o odabiru ponude društva SKT revizija d.o.o. za uslugu vanjske revizije – Projekta centar za mlade
 3. Javni poziv u postupku evidentiranja nerazvrstane ceste – ulice Vlatka Mačeka i Šestanskog prolaza
 4. Zaključak o odabiru ponude Turističke agencije Servus za usluge pripreme i održavanja radionica za turističke vodiče – projekta Zadar baštini
 5. Zaključak o izmjeni Zaključka o odobrenju održavanja proslava vjenčanja u Ugostiteljskom obrtu Kamen od 21. rujna 2020. godine

15. listopada

 1. Zaključak o utvrđivanju Nacrta prijedloga odluke o visini turističke pristojbe za brodove na kružnom putovanju u međunarodnom pomorskom prometu kada se brod nalazi na vezu u luci ili sidrištvu na području Grada Zadra za 2022. godinu za savjetovanje s javnošću
 2. Javni poziv u postupku evidentiranja nerazvrstane ceste – Ninske ulice
 3. Zaključak o odabiru ponude društva Miravel j.d.o.o. za usluge pripreme i održavanja radionica – izrade novih kulturno turističkih proizvoda projekta Zadar baštini
 4. Zaključak o odabiru ponude društva Optima d.o.o. za nabavu Etažnog elaborata centra za odgoj, obrazovanje, rehabilitaciju i smještaj osoba s posebnim potrebama Mocire
 5. Zaključak o utvrđivanju Prijedloga drugih izmjena i dopuna Programa građenja komunalne infrastrukture Grada Zadra za 2020. godinu
 6. Zaključak o utvrđivanju Prijedloga drugih izmjena i dopuna Programa održavanja komunalne infrastrukture Grada Zadra za 2020. godinu
 7. Zaključak o utvrđivanju Prijedloga drugih izmjena i dopuna Programa javnih potreba u predškolskom odgoju i školstvu Grada Zadra za 2020. godinu
 8. Zaključak o utvrđivanju Prijedloga drugih izmjena i dopuna Programa potreba za socijalnu skrb i zdravstvo Grada Zadra za 2020. godinu
 9. Zaključak o utvrđivanju Prijedloga drugih izmjena i dopuna Proračuna Grada Zadra za 2020. godinu i projekcija za 2021. i 2022. godinu
 10. Zaključak o utvrđivanju Prijedloga odluke o drugoj izmjeni i dopuni Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Zadra za 2020. godinu
 11. Zaključak o utvrđivanju Prijedloga odluke o privremenoj zabrani izvođenja građevinskih radova na području Grada Zadra za 2021. godinu
 12. Zaključak o utvrđivanju Prijedloga odluke o prihvaćanju sklapanja Dodatka 2. Sporazuma provedbi integriranih teritorijalnih ulaganja u okviru Operativnog programa „Konkurentnost i kohezija“ u financijskom razdoblju 2014.-2020.“
 13. Zaključak o utvrđivanju Prijedloga odluke o dopuni Odluke o provedbi posebnih mjera sprječavanja i odbacivanja otpada na području Grada Zadra u 2020. godini

16. listopada

 1. Zaključak o odabiru ponude Ureda ovlaštenog inženjera građevinarstva Silvana Mihaljević za izradu projektne dokumentacije glasvnog projekta uređenja parka Vruljica (kišni vrtovi)
 2. Zaključak o utvrđivanju Prijedloga drugih izmjena i dopuna Programa javnih potreba u sportu Grada Zadra za 2020. godinu
 3. Zaključak o utvrđivanju Prijedloga drugih izmjena i dopuna Programa javnih potreba u kulturi Grada Zadra za 2020. godinu
 4. Zaključak o utvrđivanju Prijedloga odluke o raspisivanju javnog natječaja za postupak prodaje nekretnina u vlasništvu Grada Zadra oznake k.č. 1698/814, 1698/815, 1698/816, 1698/817, 1698/818, 1698/658 i 1698/724 sve k.o. Crno

19. listopada

 1. Odluka o odabiru ponude zajednice ponuditelja Prvi treptač d.o.o. i Filius d.o.o. za održavanje nerazvrstanih cesta
 2. Zaključak o sufinanciranju turističkih manifestacija Turističke zajednice Grada Zadra
 3. Zaključak o utvrđivanju Prijedloga odluke o raspisivanju javnog natječaja za postupak prodaje pet poslovnih prostora u vlasništvu Grada Zadra na nekretnini oznake k.č. 5895/2 k.o. Zadar

20. listopada

 1. Zaključak o sklapanju Ugovora o financiranju izrade Izmjena i dopuna DPU-a stambeno-poslovnog naselja uz Murvičku cestu
 2. Zaključak o isplati sredstava Ligi protiv raka Zadar za kupnju slika Dimitrija Popovića na Humanitarnoj izložbi

21. listopada

 1. Obavijest o odabiru ponude društva Arhitektura Square d.o.o. za uslugu izrade projektne dokumentacije uređenja interijera/opremanja i projektne dokumentacije parternog uređenja okoliša budućeg Centra za mlade
 2. Zaključak o utvrđivanju Prijedloga odluke o izradi izmjena i dopuna Detaljnog plana uređenja stambeno-poslovnog naselja uz Murvičku cestu

22. listopada

 1. Odluka o raspisivanju Javnog natječaja za dodjelu poslovnih prostora u zakup
 2. Odluka o isplati potpora malom gospodarstvu za jačanje konkurentnosti i održivog poslovanja za 2020. godinu
 3. Zaključak o utvrđivanju za javnu raspravu Prijedloga Urbanističkog plana uređenja zone mješovite namjene Vitrenjak I (istok)

27. listopada 2020

 1. Izmjena i dopuna Plana prijma u službu u upravna tijela Grada Zadra za 2020. godinu
 2. Obavijest o odabiru ponude društva AD CON d.o.o. za usluge voditelja projekta građenja – projekt Centar za mlade

28. listopada 2020

 1. Odluka o odabiru ponude društva Atrij d.o.o. za uslugu projektantskog nadzora nad rekonstrukcijom Centra za mlade

29. listopada 2020

 1. Odluka o isplati polovice ukupnog iznosa cijene grobnice namijenjene za ukop preminulih hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata po službenoj dužnosti
 2. Zaključak o odabiru ponude društva Morovnik d.o.o. za sanaciju mjesnih putova na Olibu
 3. Zaključak o odabiru ponude Mini gradnje Golem za sanaciju dijela puta u Malom Ižu

30. listopada 2020

 1. Odluka o dodjeli potpora poljoprivredi i ruralnom razvoju na području Grada Zadra za 2020. godinu