1. listopada 2018.

 1. Zaključak o utvrđivanju Prijedloga zaključka o davanju suglasnosti na Statutarnu odluku o izmjenama Statuta javne ustanove Agencije za razvoj Zadarske županije ZADRA NOVA 

2. listopada 2018.

 1. Odluka o imenovanju povjerenstva za provedbu postupka nabave radova izgradnje zgrade višenamjenske dvorane s popratnim sadržajem
 2. Obavijest o odabiru ponude društva Pronova d.o.o. za usluge organizacije i izvođenja edukacija – Projekt “VR LAB”
 3. Zaključak o izmjenama i dopunama Plana rashoda za nabavu proizvedene dugotrajne imovine i dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini u osnovnom školstvu Grada Zadra u 2018. godini
 4. Zaključak o izmjenama i dopunama Plana rashoda za nabavu manterijala, dijelova i usluga tekućeg i investicijskog održavanja u 2018. godini
 5. Zaključak o subvenciji kamate OTP banci temeljem odobrenih kredita malom poduzetništvu
 6. Zaključak o odobrenju održavanja glazbenih večeri u restoranu Gladne oči
 7. Zaključak o odobrenju korištenja javne površine društvu Diokles
 8. Zaključak o odobrenju korištenja javne površine Uredu za Pastoral Zadarske nadbiskupije

3. listopada 2018.

 1. Javni poziv za dodjelu potpora tradicijskim i umjetničkim obrtima za 2018. godinu
 2. Zaključak o utvrđivanju Prijedloga odluke o povjeravanju poslova upravljanja i održavanja javne rasvjete u Gradu Zadru – Zona II
 3. Zaključak o utvrđivanju Nacrta prijedloga odluke o vrijednosti boda komunalne naknade – za savjetovanje sa zainteresiranom javnošću
 4. Zaključak o odabiru ponude društva EMDA d.o.o. za konzultantske usluge pri provedbi Programa izobrazno informativnih aktivnosti o održivom gospodarenju otpadom na području grada Zadra
 5. Zaključak o odobrenju korištenja javne površine TD “Nasadi” d.o.o.

4. listopada 2018.

 1. Odluka o prijedlogu imenovanja Ivice Katića za člana Nadzornog odbora TD EKO d.o.o.

5. listopada 2018.

 1. Zaključak o sklapanju Ugovora o dodjeli financijskih sredstava Međunarodnom centru za podvodnu arheologiju
 2. Zaključak o odabiru ponude društva AB Forum d.o.o. za izradu studije zatečenog stanja te usporedbe s povijesnim nacrtima Trga tri bunara
 3. Zaključak o odobrenju postave reklamne poruke Upravnom odjelu za EU fondove
 4. Zaključak o odobrenju korištenja javne površine Turističkoj zajednici Grada Zadra

9. listopada 2018.

 1. Zaključak o odabiru ponude društva Donat d.o.o. za izradu projektne dokumentacije za izgradnju vodoopskrbnog cjevovoda u naselju Crno
 2. Zaključak o odobrenju održavanja manifestacije u crkvi sv. Dominika i prostoru ispred Kazališta lutaka Zadar, Upravnom odjelu za EU fondove

10. listopada 2018.

 1. Zaključak o imenovanju predstavnika Grada Zadra u Povjerenstvo za osnivanje Hrvatskog muzeja maritimne kulture u Zadru
 2. Zaključak o pokroviteljstvu predstavljanja knjige Leksikon zadarskih laureata

11. listopada 2018.

 1. Zaključak o utvrđivanju za javnu raspravu Prijedloga Urbanističkog plana uređenja Petrčane
 2. Zaključak o utvrđivanju Prijedloga odluke o vrijednosti boda komunalne naknade

12. listopada 2018.

 1. Zaključak o odobrenju održavanja glazbene manifestacije ispred bara “Ledana”

15. listopada 2018.

 1. Obavijest o odabiru društva “Nasadi” d.o.o. za uslugu mapiranja zelenih površina i obradu podataka u svrhu izrade katastra zelenila područja Arbanasi – projekt Grow Green
 2. Zaključak o odabiru ponude Mini gradnje “Golem” za sanaciju poljskog puta u Malom Ižu
 3. Zaključak o davanju u zakup javne površine – 3 parkirna mjesta u Ulici Pravdonoše društvu Dell Invest d.o.o.
 4. Zaključak o odobrenju korištenja javne površine Udruzi za osteoporozu Zadar
 5. Zaključak o odobrenju korištenja javne površine Udruzi “Eko – Zadar”

16. listopada 2018.

 1. Izmjene i dopune Programa potpora poljoprivredi i ruralnom razvoju na području Grada Zadra (2016.-2020.)
 2. Odluka o raspisivanju Javnog natječaja za dodjelu poslovnih prostora u zakup
 3. Zaključak o odobrenju održavanja manifestacije na terasi caffe barova “Kult” i “Dišpet”
 4. Zaključak o odobrenju održavanja koncerta na terasi caffe barova “Kult” i “Dišpet”

17. listopada 2018.

 1. Odluka o načinu raspodjele sredstava za finaniranje programa i projekata iz područja zaštite potrošača u 2018. godini
 2. Natječaj za financiranje programa i projekata udruga iz područja zaštite potrošača u 2018. godini
 3. Poziv za podnošenje prijedloga za dodjelu nagrada u akciji “nasmiješeno sunce” za 2018. godinu
 4. Obavijest o odabiru ponude društva Odlagalište Sirovina d.o.o. za uslugu sanacije divljih odlagališta na području Novog Bokanjca
 5. Odluka o imenovanju povjerenstva za provedbu nabave radova rekonstrukcije O.Š. K. Krstića
 6. Zaključak o financijskoj pomoći emitiranja emisije Tragom Hrvata Boke, HKD Napredak
 7. Zaključak o odobrenju održavanja manifestacija u caffe baru “Kult”
 8. Zaključak o davanju u zakup javne površine – 1 parkirnog mjesta na Poljani Natka Nodila, HZZO-u, RU Split, Područnoj službi Zadar
 9. Zaključak o odobrenju korištenja javne površine Udruzi “Eko – Zadar”

18. listopada 2018.

 1. Zaključak o odobrenju korištenja javne površine Turističkoj zajednici Grada Zadra

19. listopada 2018.

 1. Zaključak o sufinanciranju turističkih manifestacija u 2018. godini
 2. Zaključak o odobrenju obavljanja djelatnosti vanjske prodaje društvu Kaufland Hrvatska k.d.
 3. Zaključak o odobrenju korištenja javne površine O.Š. Bartula Kašića
 4. Zaključak o odobrenju korištenja javne površine T.D. Tržnica Zadar

22. listopada 2018.

 1. Odluka o imenovanju Saše Miočića za vršitelja dužnosti ravnatelja Javne glazbene kulturne ustanove Koncertni ured Zadar
 2. Zaključak o sklapanju Izmjene ugovora o javnim radovima izgradnje ulice Jurja Šižgorića s društvom TIM d.o.o.
 3. Zaključak o odabiru ponude društva Konus d.o.o. za izradu planske dokumentacije UPU-a predjela Gornji Bilig

23. listopada 2018.

 1. Odluka o imenovanju članova Upravnog vijeća Glazbenih večeri u sv. Donatu
 2. Zaključak o imenovanju povjerenstva za ocjenjivanje i dodjelu nagrada u akciji “Nasmiješeno sunce”
 3. Zaključak o odobrenju korištenja javne površine Udruzi za unapređenje kulture i života Brodarica
 4. Zaključak o odobrenju korištenja javne površine Kulturnoj udruzi Nova akropola

24. listopada 2018.

 1. Zaključak o subvenciji troškova TD “EKO” d.o.o. za nabavu stručnih usluga izrade elaborata analiza tržišta goriva iz otpada iz postrojenja za MBO obradu otpada

25. listopada 2018.

 1. Obavijest o odabiru ponude društva Aniva-inženjering d.o.o. za izradu projektne dokumentacije za izgradnju nove kanalizacijske crpne stanice Jazine
 2. Zaključak o odobrenju korištenja javne površine Povjerenstvu za mandarine Dubrovačko – Neretvanske županije