3. listopada 2016.

 1. Odluka o raspisivanju javnog natječaja za davanje u zakup javnih površina
 2. Zaključak o odobrenju održavanja glazbenih večeri u restoranu „Gladne oči“

4. listopada 2016.

 1. Zaključak o odabiru obrta Sitotisak Mateka za izvoditelja usluge izrade promotivnih materijala u okviru projekta „Škola puna mogućnosti 3“
 2. Zaključak o odabiru obrta Ključ u ruke D&A za izvoditelja radova na sanaciji puta u Molatu
 3. Zaključak o odabiru društva „Vodoinstalacija“ d.o.o. za izvoditelja radova izgradnje dijela ulice Gospe Maslinske
 4. Zaključak o odobrenju prometovanja pješačkom zonom Poluotok društvu ING-GRAD d.o.o.
 5. Zaključak o odobrenju postave reklamnog transparenta društvu „INFO TOURIST“

5. listopada 2016.

 1. Zaključak o sklapanju Prvog aneksa Ugovora o dodjeli financijskih sredstava, sa Zakladom „Hrvatska za djecu“ u projektu Prehrana djece u osnovnim školama
 2. Prijedlog javnog poziva za dodjelu potpora tradicijskim i umjetničkim obrtima za 2016. godinu
 3. Odluka o raspisivanju Javnog natječaja za dodjelu poslovnih prostora u zakup
 4. Zaključak o isplati sredstava TD „Inovativni Zadar“ d.o.o. za radove na izgradnji SVK mreže Grada Zadra
 5. Zaključak o subvenciji kamatne stope temeljem odobrenih kredita OTP banci d.d.
 6. Zaključak o pokroviteljstvu sportskog događaja „Zadar city run 2016“
 7. Zaključak o odobrenju korištenja javne površine na Obali kneza Branimira, Lokalnoj akcijskoj grupi Mareta
 8. Zaključak o odobrenju održavanja glazbene manifestacije u caffe baru „Down town“

6. listopada 2016.

 1. Odluka o imenovanju Povjerenstva za provjeru znanja kandidata za vozače koji obavljaju autotaksi prijevoz osoba
 2. Zaključak o odobrenju postave reklamnog transparenta društvu „Zadar outdoor“ d.o.o.
 3. Zaključak o odobrenju korištenja javne površine na Istarskoj obali, društvu Pillow tree j.d.o.o.
 4. Zaključak o odobrenju korištenja javne površine na Narodnom trgu, Općoj bolnici Zadar, Odjelu za psihijatriju
 5. Zaključak o odobrenju korištenja javne površine na Trgu pet bunara, HGK – Županijskoj komori Zadar

7. listopada 2016.

 1. Zaključak o odabiru društva Terra travel d.o.o. za uslugu najma autobusa za studijsko putovanje u sklopu projekta CB-GREEN

10. listopada 2016.

 1. Zaključak o subvenciji kamatne stope temeljem odobrenih kredita OTP banci d.d.

12. listopada 2016.

 1. Zaključak o prijenosu sredstava TD „Odvodnja“ d.o.o. za financiranje dogrdnje mješovitog sustava odvodnje u Ulici Mihovila Pavlinovića
 2. Zaključak o odobrenju korištenja javne površine na Narodnom trgu, Udruzi EKO -ZADAR

13. listopada 2016.

 1. Zaključak o primanju na znanje Izvješća o provedbi Europskog tjedna mobilnosti 2016.
 2. Obavijest o odabiru UOIG Damir Mandra za izrađivača glavnog i izvedbenog projekta Ulice Nikole Tesle od Ulice Jakova Šubića do Ulice Put Plovanije
 3. Obavijest o odabiru društva HART PEROVIĆ za izrađivača projekta optimizacije iskoristivosti lokacije bivših vojarni na otocima Molatu, Istu i Premudi – 2. i 3. Faza
 4. Zaključak o pokroviteljstvu projekta „XVI. Tjedan talijanskog jezika u svijetu“
 5. Zaključak o odobrenju korištenja javne površine na Narodnom trgu i Obali kralja Petra Krešimira IV, Udruzi za osteoporozu Zadar

17. listopada 2016.

 1. Zaključak o odobrenju financijske pomoći Udruzi za uzgoj i zaštitu ptica „Zadar“
 2. Zaključak o odobrenju korištenja javne površine na Trgu Petra Zoranića, društvu Ambasada film d.o.o.
 3. Zaključak o odobrenju korištenja javne površine na Trgu pet bunara, tvrtki Ross Media Consulting

18. listopada 2016.

 1. Obavijest o odabiru društva Donat d.o.o. Zadar za izrađivača projektne dokumentacije šetnica u naseljima Kožino i Diklo
 2. Zaključak o isplati sredstava javnoj ustanovi Agencija za razvoj Zadarske županije ZADRA NOVA
 3. Zaključak o odobrenju korištenja javne površine na Obali kralja Petra Krešimira IV, društvu Ambasada film d.o.o.
 4. Zaključak o odobrenju korištenja javne površine na Narodnom trgu, Školi Stanka Ožanića
 5. Zaključak o odobrenju korištenja javne površine na Poljani pape Ivana Pavla II, Muzeju iluzija Zadar

20. listopada 2016.

 1. Zaključak o odobrenju korištenja javne površine u ulici Jurja Barakovića, Poljani pape Aleksandra III, Vratima sv. Roka i Širokoj ulici, društvu Ambasada film d.o.o.

21. listopada 2016.

 1. Odluka o raspisivanju javnog natječaja za davanje u zakup javnih površina
 2. Odluka o utvrđivanju statusa nerazvrstane ceste za nekretnine koje čine ulice Đ. Basaričeka, Poličnički put, V. Vide, Pašmanski prilaz, Ravsku i Virsku ulicu
 3. Zaključak o ovlašćivanju TD Inovativni Zadar d.o.o. za obavljanje poslova rekonstrukcije, održavanja i upravljanja instalacijom Pozdrav suncu
 4. Zaključak o odobrenju održavanja glazbene večeri u restoranu „Gladne oči“
 5. Zaključak o odobrenju korištenja javne površine na Poljani pape Ivana Pavla II, Hrvatskom uredu za osiguranje

24. listopada 2016.

 1. Odluka o pokretanju postupka javne nabave usluga izrade glavnog i izvedbenog projekta za izgradnju Novog gradskog groblja
 2. Zaključak o uporabi Grba Grada Zadra društvu Večernji list d.o.o.

26. listopada 2016.

 1. Odluka o imenovanju Povjerenstva za dodjelu potpora poljoprivredi i ruralnom razvoju na području Grada Zadra
 2. Zaključak o odabiru Pučkog otvorenog učilišta Zadar za izvoditelja usluge organizacije i izvođenja programa uvođenja u rad pomoćnika u okviru projekta „Škola PUNa mogućnosti 3“
 3. Zaključak o isplati sredstava Hrvatskoj gorskoj službi spašavanja, Stanici Zadar
 4. Zaključak o isplati financijske pomoći Mjesnom odboru Ploča
 5. Zaključak o isplati financijske pomoći Udruzi Zadarskih studenata u Splitu

27. listopada 2016.

 1. Zaključak o odobrenju produženja radnog vremena restorana „Zlatni vrtić“

28. listopada 2016.

 1. Obavijest o odabiru Umjetničke radionice Atelier D za izraditelja umjetničke instalacije u tekstilu u koncertnoj dvorani Kneževe palače
 2. Odluka o sklapanju novog ugovora o zakupu poslovnog prostora s dosadašnjim zakupcem kojem ističe ugovor: Hrvatske ceste d.o.o.

31. listopada 2016.

 1. Zaključak o odobrenju održavanja glazbenih večeri u caffe baru „Forum“