1. listopada 2015.

 1. Odluka o dodjeli poslovnog prostora na Olibu i Premudi u zakup društvu Hrvatska pošta d.d.
 2. Zaključak o prihvaćanju ponude društva GiN Company d.o.o. za uslugu nadzora nad izgradnjom i rekonstrukcijom Splitske ulice
 3. Zaključak o odobrenju održavanja glazbenog programa ispred bara – noćnog kluba Ledana

 5. listopada 2015.

 1. Zaključak o prijenosu sredstava OTP banci d.d., za subvenciju kamate temeljem odobrenih kredita poduzetništvu
 2. Zaključak o odobrenju korištenja javne površine u Ulici Šimuna Kožičića Benje, Turističkoj zajednici Grada Zadra

6. listopada 2015.

 1. Zaključak o utvrđivanju za ponovnu javnu raspravu prijedloga Urbanističkog plana uređenja stambene zone Karma
 2. Zaključak o odobrenju korištenja javne površine u ulici J. Barakovića i H.V. Hrvatinića, radi postave građevinske skele za potrebe izgradnje i rekonstrukcije palače Cedulin

7. listopada 2015.

 1. Obavijest o odabiru ponude društva Zeljko informatika d.o.o. za projektiranje sustava strateškog upravljanja cestama Grada Zadra

9. listopada 2015.

 1. Zaključak o primanju na znanje Izvješća o provedbi Europskog tjedna kretanja 2015.
 2. Zaključak o prijenosu sredstava TD “Odvodnja” d.o.o. za financiranje građenja kolektora za rasterećenje crpne postaje Jazine
 3. Zaključak o odobrenju postave reklamnih transparenata UO za prostorno uređenje i graditeljstvo Grada Zadra

12. listopada 2015.

 1. Odluka o osnivanju, sastavu, djelokrugu i načinu rada tijela za pripremu i provedbu Strategije razvoja Urbanog područja Zadar
 2. Odluka o odabiru ponude društva Colas Hrvatska d.d. za radove izgradnje i rekonstrukcije dijela Splitske ulice
 3. Zaključak o primanju na znanje Godišnjeg izvješća o tijeku aktivnosti na uspostavi centra za gospodarenje otpadom “Biljane Donje”
 4. Zaključak o prijenosu sredstava TD “Odvodnja” d.o.o. za financiranje građenja C.P. Maestral s pripadajućim kolektorima i tlačnim cjevovodima – druga faza izgradnje – oborinska odvodnja

14. listopada 2015.

 1. Zaključak o isplati sredstava Vatrogasnoj zajednici Grada Zadra za financiranje redovne djelatnosti
 2. Zaključak o isplati sredstava Vatrogasnoj zajednici Grada Zadra za provedbu aktivnosti iz Plana čuvanja, motrenja, ophodnje i dojave u svezi sprječavanja i otklanjanja opasnosti od požara za 2015. godinu
 3. Zaključak o odabiru ponude Pučkog otvorenog učilišta Zadar, za uslugu organizacije i izvođenja programa uvođenja u rad pomoćnika u nastavi
 4. Zaključak o odobrenju korištenja javne površine na Trgu pet bunara, tvrtki Ross Media Consulting
 5. Zaključak o odobrenju korištenja javne površine na Narodnom trgu, Plesnom klubu Zara

15. listopada 2015.

 1. Zaključak o isplati sredstava TD “Liburnija” d.o.o. za subvenciju cijene karte
 2. Zaključak o davanju u zakup dijela kioska na trajektnim pristaništima na Istu, Malom Ižu i Premudi, tvrtki Jadrolinija Rijeka
 3. Zaključak o odobrenju korištenja javne površine na Narodnom trgu, Hrvatskom društvu za reanimatologiju
 4. Zaključak o odobrenju korištenja javne površine na Narodnom trgu, Osnovnoj školi Bartula Kašića
 5. Zaključak o odobrenju korištenja javne površine na Narodnom trgu i Obali kralja P. Krešimira IV, Hrvatskom društvu za reanimatologiju, Udruzi za osteoporozu

16. listopada 2015.

 1. Zaključak o prijenosu sredstava TD “Odvodnja” d.o.o. za financiranje građenja sekundarne kanalizacijske mreže na području MO Ričina – druga faza
 2. Zaključak o odobrenju nastavka korištenja parkirališta dvorane Krešimira Ćosića Hrvatskom autoklubu – Autoklubu Zadar i autoškolama Grada Zadra, za provedbu ispita i obuke kandidata za upravljanje vozilom

19. listopada 2015.

 1. Zaključak o odobrenju korištenja javne površine na Narodnom trgu, Poljoprivrednoj, prehrambenoj i veterinarskoj školi Stanka Ožanića

20. listopada 2015.

 1. Zaključak o uplati godišnje članarine za članstvo Grada Zadra u ACR+, Udruženju gradova i regija za recikliranje i održivo gospodarenje resursima

22. listopada 2015.

 1. Odluka o pokretanju postupka javne nabave usluga tjelesne zaštite imovine i osoba Grada Zadra u 2016. i 2017. godini
 2. Obavijest o odabiru ponude društva Ploter d.o.o. za radove sanacije kule na Dračevcu
 3. Zaključak o promjeni naziva trvtke u Pravilniku o utvrđivanju kriterija i postupaka za dodjelu u zakup prostora Poduzetničkog inkubatora d.o.o.
 4. Zaključak o promjeni naziva trvtke u Odluci o imenovanju Povjerenstva za odabir poduzetnika za subvencionirani zakup prostora u Poduzetničkom inkubatoru d.o.o.
 5. Zaključak o isplati sredstava za rad nacionalnih manjina Grada Zadra za razdoblje od lipnja do prosinca 2015. godine
 6. Zaključak o odobrenju korištenja javne površine na Narodnom trgu, Obali kneza Branimira i Trgu Petra Zoranića, Hrvatskoj gospodarskoj komori, Županijskoj komori Zadar
 7. Zaključak o odobrenju korištenja javne površine na Trgu Petra Zoranića, Hrvatskoj gospodarskoj komori, Županijskoj komori Zadar

27. listopada 2015.

 1. Odluka o imenovanju povjerenice i zamjenice povjerenice za otpad
 2. Zaključak o pokroviteljstvu i sufinanciranju Međunarodnog znanstvenog skupa “Formalizam, ograničenje i ludično u književnosti: OULIPO i onkraj”
 3. Zaključak o odobrenju održavanja glazbene večeri u caffe baru La Bodega

28. listopada 2015.

 1. Zaključak o odobrenju postave reklamnih transparenata Košarkaškom klubu Zadar

29. listopada 2015.

 1. Zaključak o odobrenju subvencije društvu EKO d.o.o., za financiranje dodatne aktivnosti

30. listopada 2015.

 1. Zaključak o isplati sredstava Javnoj ustanovi Agencija za razvoj Zadarske županije Zadra Nova