2. listopada 2014.

1. Zaključak o odobrenju održavanja glazbenog programa u caffe barovima Dišpet i Kult

2. Zaključak o odobrenju korištenja javne površine na Narodnom trgu, Udruzi socijalnih radnika Zadar i volonterskom centru Zadar

6. listopada 2014.

1. Zaključak o odobrenju korištenja javnih površina društvu Nasadi d.o.o. radi organiziranja prigodne prodaje cvijeća i svijeća povodom Dana mrtvih

9. listopada 2014.

1. Zaključak o isplati sredstava Vatrogasnoj zajednici Grada Zadra, za provedbu aktivnosti vezanih za zaštitu od požara

2. Zaključak o isplati sredstava OŠ Stanovi za prijevoz učenika koji nisu obuhvaćeni javnim prijevozom

3. Zaključak o isplati sredstava OŠ Krune Krstića za prijevoz učenika koji nisu obuhvaćeni javnim prijevozom

4. Zaključak o davanju na posudbu poslovnog prostora u prizemlju zgrade u ulici bana Josipa Jelačića 6, Psihijatrijskoj bolnici Ugljan

5. Zaključak o odobrenju održavanja glazbenog programa u noćnom klubu Ledana

6. Zaključak o odobrenju održavanja glazbenih večeri caffe baru Forum

7. Zaključak o odobrenju korištenja javne površine na Narodnom trgu, Udruzi Eko Zadar

8. Zaključak o odobrenju korištenja javne površine na Narodnom trgu, Plesnom klubu Zara

9. Zaključak o odobrenju korištenja javne površine na Narodnom trgu, Udruženju barmena Istarske županije

10. Zaključak o odobrenju korištenja javne površine na Trgu pet bunara, Agenciji RMC – Ross Media Consulting

11. Zaključak o odobrenju korištenja javne površine na Narodnom trgu, Zavodu za javno zdravstvo Zadar

10. listopada 2014.

1. Zaključak o odobrenju održavanja koncerta u caffe barovima Dišpet i Kult

13. listopada 2014.

1. Zaključak o utvrđivanju za javnu raspravu prijedloga Detaljnog plana uređenja novog gradskog groblja u Zadru

2. Zaključak o odobrenju isplate sredstava Hrvatskoj gorskoj službi spašavanja, za nabavu specijalističke opreme

14. listopada 2014.

1. Odluka o raspisivanju javnog natječaja za davanje u zakup javne površine na gornjem dijelu parkinga kod crkve sv. Marije – u šatoru

15. listopada 2014.

1. Zaključak o odobrenju korištenja javne površine na Istarskoj obali, Agenciji Daddy creative communications GmbH  

2. Zaključak o odobrenju korištenja javne površine na Narodnom trgu, Osnovnoj školi Bartula Kašića

3. Zaključak o odobrenju korištenja javne površine na Narodnom trgu, Udruzi za osteoporozu Zadar

4. Zaključak o odobrenju korištenja javne površine na Narodnom trgu, Udruzi socijalnih radnika Zadar i volonterskom centru Zadar

16. listopada 2014.

1. Odluka o imenovanju povjerenstva za izradu prijedloga rješenja – projekta javne rasvjete od Poljane Šime Budinića do crkve Gospe od zdravlja, Narodnog trga i ulice Jurja Barakovića

2. Odluka o imenovanju povjerenstva za izradu prijedloga rješenja za standardizaciju i tipizaciju ugostiteljskog mobilijara na javnim površinama na području MO Poluotok

3. Zaključak o isplati sredstava TD Liburnija d.o.o. za kapitalnu pomoć

4. Zaključak o sufinanciranju troškova organizacije Sajma poslova u Zadru

5. Odluka o utvrđivanju statusa “nerazvrstana cesta – javno dobro” za nekretninu oznake čest.zem. 1496 k.o. Zadar

6. Odluka o utvrđivanju statusa “nerazvrstana cesta – javno dobro” za nekretninu oznake čest.zem. 1141/3 k.o. Diklo

7. Odluka o utvrđivanju statusa “nerazvrstana cesta – javno dobro” za nekretnine oznake čest.zem. 1704/2, 3572/15, 3582/15, 3596/1 i 3647/21 sve k.o. Crno

8. Zaključak o odobrenju održavanja manifestacija ispred noćnog kluba Ledana

9. Zaključak o odobrenju korištenja javne površine na Narodnom trgu Banci Splitsko-dalmatinskoj d.d.

17. listopada 2014.

1. Dopuna Plana prijma u službu u upravna tijela Grada Zadra za 2014. godinu

20. listopada 2014.

1. Zaključak o imenovanju stručne osobe u provedbi projekta Dio sustava odvodnje Borik u gradu Zadru – izgradnja crpne postaje Park s pripadajućim gravitacijskim kolektorima i tlačnim cjevovodom, 1. Faza

2. Zaključak o osnivanju stvarne služnosti za potrebe ugradnje kabela za trafostanicu “Mika2-nova” na teret čest.zem. 1563, 1582 i 9314

3. Zaključak o odobrenju korištenja javne površine na Narodnom trgu, Mladeži HDZ-a grada Zadra

21. listopada 2014.

1. Zaključak o odobrenju korištenja javne površine na Narodnom trgu, Poljoprivrednoj prehrambenoj i veterinarskoj školi Stanka Ožanića

22. listopada 2014.

1. Odluka o utvrđivanju statusa “nerazvrstana cesta – javno dobro” za ulicu Benedikta Mihaljevića, koju čine čest.zem. oznake 7256/3, 7255, 7254/1 i 7253/1 sve k.o. Zadar

2. Odluka o utvrđivanju statusa “nerazvrstana cesta – javno dobro” za Uskočku ulicu, koju čine dijelovi čest.zem. oznake 5433/9, 5434/5, 5434/9, 5434/17, 5435/3, 5440/3, 5439/2 i  čest.zem. 5435/6, 5434/7 i 5434/3 za cijelo, sve k.o. Zadar

3. Odluka o utvrđivanju statusa “nerazvrstana cesta – javno dobro” za ulicu Romansa, koju čine dio čest.zem. oznake 1157/14 k.o. Diklo i dijelovi čest.zem. oznake 671/1, 671/2, 671/3, 671/4, 671/7 i 672/2 sve k.o. Zadar

24. listopada 2014.

1. Zaključak o pokroviteljstvu konferencije Zadar digit

27. listopada 2014.

1. Odluka o sudjelovanju Grada Zadra na Međunarodnom sajmu investicijskih projekata za jadransku regiju – REXPO ADRIATIC u Zagrebu

2. Zaključak o imenovanju stručne osobe za praćenje izgradnje građevine “Crpna stanica Centar I i Centar II s pripadajućim gravitacijskim kolektorima za odvodnju fekalnih otpadnih voda s pripadajućeg područja”

3. Zaključak o sporazumnom rješavanju imovinsko - pravnih odnosa radi izgradnje spojne prometnice iz ulice Grge Novaka u ulicu R. F. Mihanovića

28. listopada 2014.

1. Zaključak o odobrenju održavanja nastupa mladih neafirmiranih grupa u caffe baru “Red light”

29. listopada 2014.

1. Zaključak o financiranju troškova za izradu idejnog, glavnih i izvedbenih projekata za izgradnju crpne postaje Diklo s pripadajućim tlačnim cjevovodom i gravitacijskim kolektorima u gradu Zadru

2. Zaključak o financiranju troškova arheološkog nadzora tijekom izgradnje sekundarne kanalizacijske mreže na području MO Ričina – I. faza,

3. Zaključak o financiranju troškova arheološkog nadzora tijekom izgradnje sekundarne kanalizacijske mreže gradskog područja Arbanasi

4. Zaključak o financijskoj potpori Općini Novigrad za izradu spomenika poginulom branitelju Sveti Denoni

5. Zaključak o sufinanciranju djelatnosti barkarijola naknadom troškova mirovinskog i zdravstvenog osiguranja, te doprinosa

30. listopada 2014.

1. Zaključak o utvrđivanju za ponovnu javnu raspravu prijedloga UPU-a zone mješovite namjene Vitrenjak II

2. Zaključak o odobrenju korištenja javne površine na Obali kneza Branimira, Agenciji za ruralni razvoj Zadarske županije