1. lipnja

 1. Obavijest o odabiru ponude ponuditelja Muzeoplan za nabavu konzultantskih usluga interpretacije baštine korištenjem modernih tehnologija
 2. Zaključak o sklapanju Ugovora o zajedničkom financiranju projekta aglomeracije Zadar-Petrčane s TD „Odvodnja“ d.o.o.

2. lipnja

 1. Odluke o razrješenju dosadašnjih i imenovanju novih članova Školskog odbora Osnovne škole Voštarnica
 2. Odluke o razrješenju dosadašnje i imenovanju nove članice Školskog odbora Osnovne škole Zadarski otoci
 3. Odluka o odabiru društva Mediteran security d.o.o. za izvoditelja usluge tjelesne zaštite imovine i osoba Grada Zadra – ponovljeni postupak

3. lipnja

 1. Zaključak o dozvoli izdavanja rješenja TD Odvodnja d.o.o. za izvođenje radova na javnoprometnim površinama radi izgradnje kanalizacijske mreže MO Sinjoretovo

4. lipnja

 1. Odluka o imenovanju povjerenstva za provedbu nabave odražavanja nerazvrstanih cesta
 2. Odluka o imenovanju povjerenstva za provedbu nabave odražavanja nerazvrstanih cesta – hitni radovi

5. lipnja

 1. Zaključak o sklapanju ugovora o donaciji 305. Sinjske alke
 2. Zaključak o odobrenju održavanja glazbenih večeri ispred noćnog kluba Ledana

9. lipnja

 1. Odluka o raspisivanju javnog natječaja za davanje u zakup javnih površina za prezentaciju brodskih izleta i dr.
 2. Zaključak o odabiru ponude društva Diklo gradnja d.o.o. u predmetu rekonstrukcije ogradnih zidova i klupa na pomoćnom igralištu Stanovi
 3. Zaključak o odobrenju postave reklamnog transparenta Udruzi Drama plus
 4. Zaključak o odobrenju postave reklamnog transparenta Društvu Propela Zadar

10. lipnja

 1. Zaključak o davanju u zakup javne površine na Obali kralja Petra Krešimira IV društvu Novitet
 2. Zaključak o odobrenju održavanja glazbenih večeri na terasi Svarog bara
 3. Zaključak o odobrenju održavanja koncerta na terasi i unutar caffe barova Kult i Dišpet

12. lipnja

 1. Zaključak o odobrenju korištenja javne površine Udruzi Nada
 2. Zaključak o odobrenju korištenja javne površine HGPD Zoranić

15. lipnja

 1. Odluka o isplati jednokratnih novčanih pomoći – „uskrsnica“ umirovljenicima čija mirovina ne prelazi iznos od 2.000,00 kuna
 2. Zaključak o odabiru ponude društva Šangulin tours d.o.o. za nabavu usluga održavanja izvanredne trajektne linije na relaciji Zadar (Gaženica) – Silba (Žalić) u 2020. godini
 3. Zaključak o isplati sredstava Općoj bolnici Zadar za kupnju slike na humanitarnoj izložbi „Umjetnici bolnici ZaDar“
 4. Zaključak o odobrenju financijske pomoći Udruzi Krešimir Ćosić za obnovu pročelja i spomen koša u ulici Frane Alfirevića

16. lipnja

 1. Odluka o raspisivanju javnog natječaja za dodjelu poslovnih prostora u zakup
 2. Odluka o raspisivanju javnog natječaja za prodaju nekretnine oznake čest.zem. 2144/221 k.o. Crno
 3. Zaključak o odobrenju postave reklamnih transparenata Koncertnom uredu Zadar
 4. Zaključak o odobrenju održavanja manifestacije Udruzi mladih Arbanasi
 5. Zaključak o odobrenju održavanja manifestacije – ljetnog kina Zajednici udruga Centar nezavisne kulture
 6. Zaključak o odobrenju održavanja manifestacije Udruzi mladih Ploče i Dračevca
 7. Zaključak o odobrenju održavanja koncerta u caffe baru Điran

17. lipnja

 1. Odluka o odabiru ponude društva Ceste zadarske županije d.o.o. za održavanje nerazvrstanih cesta
 2. Odluka o odabiru ponude društva HEP-Opskrba d.o.o. za opskrbu električnom energijom za razdoblje od 01. 07. 2020. do 30. 06. 2021.
 3. Zaključak o odabiru ponude društva Optima d.o.o. za nabavu projekta opremanja Centra Mocire – škola
 4. Zaključak o odobrenju održavanja glazbenih manifestacija – feštica petkom
 5. Zaključak o produženju radnog vremena tijekom održavanja glazbenih manifestacija – feštica petkom
 6. Zaključak o odobrenju održavanja koncerata na parkingu Športskog centra Višnjik
 7. Zaključak o odobrenju održavanja manifestacija na terasi UO Kamen
 8. Zaključak o odobrenju održavanja glazbenih događanja na terasi Svarog bara
 9. Zaključak o odobrenju održavanja manifestacije Vaicanto festival u Kneževoj palači i na Forumu

18. lipnja

 1. Odluka o odabiru ponude društva HP - Hrvatska pošta d.d. za nabavu poštanskih usluga za razdoblje od 18. 07. 2020. do 18. 07. 2021.
 2. Zaključak o odobrenju održavanja glazbenih večeri u prostoru i na terasi caffe barova Kult i Dišpet

19. lipnja

 1. Obavijest o odabiru ponude društva Sustav javnih bicikala d.o.o. za održavanje sustava javnih gradskih bicikala u trajanju od 12 mjeseci
 2. Zaključak o utvrđivanju Nacrta prijedloga Odluke o izmjeni Odluke o prekopavanju javnih površina i nerazvrstanih cesta na području Grada Zadra za savjetovanje s javnošću
 3. Zaključak o odobrenju korištenja javne površine Turističkoj zajednici Grada Zadra

23. lipnja

 1. Zaključak o prihvaćanju ponude društva Dyvolve d.o.o.za nabavu usluga izrade Strategije razvoja prometa u mirovanju na području grada Zadra

26. lipnja

 1. Obavijest o odabiru ponude društva Premium plus d.o.o. za nabavu tonera

29. lipnja

 1. Odluka o imenovanju povjerenstva za provedbu nabave uredskih otrepština
 2. Zaključak o odabiru ponude društva Eurokod Pisačić d.o.o. za nabavu uređaja za kuvertiranje