4. lipnja 2018.

 1. Odluka o imenovanju ravnateljice Dječjeg vrtića „Sunce“ Zadar
 2. Zaključak o isplati sredstava Vijeću bošnjačke nacionalne manjine Grada Zadra za kupnju računala
 3. Zaključak o odobrenju održavanja manifestacije na prostoru tržnice, Ulici Pod Bedemom 1

5. lipnja 2018.

 1. Zaključak o sklapanju Aneksa Ugovora o uslugama izrade projektne dokumentacije za rekonstrukciju i dogradnju zgrade OŠ Krune Krstića - područne škole Ploče
 2. Zaključak o izmjeni Zaključka o raspisivanju javnog natječaja i dodjeli učeničkih i studentskih stipendija u školskoj/akademskoj godini 2017./2018.
 3. Zaključak o odobrenju izvođenja građevinskih radova na zgradi OŠ Petra Preradovića, tijekom turističke sezone
 4. Zaključak o odobrenju izvođenja građevinskih radova na zgradi Područne škole Kožino, tijekom turističke sezone
 5. Zaključak o odobrenju održavanja glazbenih događanja ispred noćnog kluba „Ledana“
 6. Zaključak o odobrenju održavanja glazbenih događanja na terasi bara „Svarog“

6. lipnja 2018.ocjenjivač

 1. Odluka o izmjeni Odluke o utvrđivanju statusa nekretnina koje čine ulicu Grge Novaka
 2. Zaključak o izvođenju radova na uređenju dijela bivše vojarne u Ulici Stjepana Radića
 3. Zaključak o odobrenju postave reklamne poruke Udruzi „Hrvatski otočni proizvod“
 4. Zaključak o odobrenju korištenja javne površine Turističkoj zajednici Grada Zadra – ljetni kulturno zabavni program turističke sezone 2018.

11. lipnja 2018.

 1. Pravilnik o naknadama za prometovanje prijevoznih sredstava unutar pješačke zone „Poluotok“ u Zadru
 2. Odluka o imenovanju povjerenstva za provedbu nabave radova rekonstrukcije objekta Providurove palače
 3. Obavijest o poništenju postupka nabave usluga sanacije divljih odlagališta na području Grada Zadra u 2018.
 4. Zaključak o utvrđivanju Prijedloga zaključka o donošenju Procjene rizika od velikih nesreća za Grad Zadar
 5. Zaključak o izvođenju radova asfaltiranja postojećih parkirališta u Petrčanima, na čest.zem. dio 1964/1, čest.zem. 2530, 2531 i 2532, sve k.o. Petrčane
 6. Zaključak o odobrenju održavanja glazbenih manifestacija na području grada Zadra tijekom turističke sezone 2018., Turističkoj zajednici Grada Zadra
 7. Zaključak o produženju radnog vremena ugostiteljskim objektima na području grada Zadra tijekom turističke sezone 2018.
 8. Zaključak o odobrenju održavanja manifestacije na Malonogometnom igralištu OŠ Smiljevac
 9. Zaključak o odobrenju održavanja glazbenih događanja u prostoru i na terasama caffe barova „Kult“ i „Dišpet“
 10. Zaključak o odobrenju korištenja javne površine Dalmatinskom kolekcionarskom društvu „Diokles“

12. lipnja 2018.

 1. Zaključak o utvrđivanju Konačnog prijedloga plana III. Izmjena i dopuna Detaljnog plana uređenja turističkog naselja Punta Skala i zone stanovanja

13. lipnja 2018.

 1. Zaključak o utvrđivanju Prijedloga odluke o odobravanju zaključivanja Ugovora o suradnji u strateškim promotivnim kampanjama u 2018. godini za Gradsko vijeće
 2. Zaključak o odabiru ponude društva Konus d.o.o. za nabavu usluga stručnog nadzora tijekom provedbe radova energetske obnove Osnovne škole Smiljevac

14. lipnja 2018.

 1. Zaključak o odabiru ponude društva Inel-projekt d.o.o. za nabavu projektantskog nadzora tijekom provedbe radova energetske obnove Osnovne škole Smiljevac
 2. Zaključak o financiranju pružanja usluge pomoći pri ulasku u more teže pokretnim osobama i osobama s invaliditetom na plaži „Vitrenjak“
 3. Odluka o davanju u zakup jave površine za postavu kioska na lokaciji Silba – lučica Mul, društvu Paprenica j.d.o.o.
 4. Zaključak o odobrenju održavanja glazbenih događanja u prostoru i na terasi caffe barova „Kult“ i „Dišpet“

15. lipnja 2018.

 1. Obavijest o poništenju postupka nabave radova izgradnje vanjskog vježbališta u MO Jazine 2
 2. Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o utvrđivanju statusa nerazvrstane ceste za ulice A. Šenoe i T. Ujevića
 3. Zaključak o sufinanciranju turističkih manifestacija Turističke zajednice Grada Zadra u 2018. godini
 4. Zaključak o upućivanju Gradskom vijeću Izvješća o radu i financijskom poslovanju TD „Inovativni Zadar“ d.o.o. za 2017. godinu
 5. Zaključak o odobrenju održavanja glazbenih događanja na terasi „Svarog“ bara

18. lipnja 2018.

 1. Zaključak o odobrenju održavanja glazbenih događanja ispred noćnog bara „Ledana“

19. lipnja 2018.

 1. Zaključak o odobrenju održavanja glazbenih događanja u prostoru i na terasi caffe barova „Kult“ i „Dišpet“

21. lipnja 2018.

 1. Zaključak o financiranju rada povjerenstva za izlaganje na uvid podataka prikupljenih katastarskom izmjerom za k.o. Bokanjac, Crno i Diklo

26. lipnja 2018.

 1. Odluka o odabiru ponude društva HEP-Opskrba d.o.o. za opskrbu električnom energijom za razdoblje od 1. srpnja 2018. do 30. lipnja 2019. godine
 2. Zaključak o sklapanju Ugovora o uslugama organizacije glazbenog nastupa Svi zajedno Hrvatsko naj s društvom Organizatori bez granica j.d.o.o.
 3. Zaključak o odobrenju izvođenja građevinskih radova unutar objekta Marine Borik, na Obali kneza Domagoja 1, tijekom turističke sezone
 4. Zaključak o odobrenju izvođenja građevinskih radova na sanaciji vanjske kanalizacijske mreže OŠ Krune Krstića, Trg Gospe Loretske, tijekom turističke sezone
 5. Zaključak o odobrenju produženja radnog vremena restorana „Foša“

27. ipnja 2018.

 1. Odluka o započinjanju postupka ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš za izradu IV. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Zadra
 2. Zaključak o odobrenju održavanja glazbenih događanja na terasi „Svarog“ bara
 3. Zaključak o odobrenju korištenja javne površine društvu Yellow ball j.d.o.o. - Vak“an“za 2018.

28. lipnja 2018.

 1. Zaključak o sklapanju Ugovora o uslugama organizacije glazbenog programa „Di bi ja da mi tebe nema“ s Udrugom „Zadar snova“
 2. Zaključak o odobrenju održavanja glazbenih večeri na terasi restorana „Eat me“ i caffe bara „Bizarre“
 3. Zaključak o odobrenju održavanja glazbenih manifestacija ispred noćnog kluba „Ledana“
 4. Zaključak o odobrenju postave reklamne poruke Kazalištu lutaka Zadar
 5. Zaključak o odobrenju korištenja javne površine Udruzi za unapređenje kulture i života Brodarica

29. lipnja 2018.

 1. Zaključak o davanju u zakup javne površine na Obali kralja Petra Krešimira IV, društvu Yellow ball j.d.o.o. – VAK“AN“ZA ZADAR 2018.