1. lipnja 2017.

 1. Zaključak o odobrenju postave reklamnog transparenta Narodnom muzeju Zadar
 2. Zaključak o odobrenju postave reklamnog transparenta Turističkoj zajednici Grada Nina

2. lipnja 2017.

 1. Obavijest o odabiru Zajednice ponuditelja Memex SRL i Regionalne energetske agencije Sjever za konzultantske usluge za izradu Studije održive urbane logistike Poluotoka
 2. Zaključak o odobrenju uporabe grba Grada Zadra Filmskom uredu Zadar i produkcijskoj kući Blenda d.o.o.
 3. Zaključak o odobrenju održavanja glazbene manifestacije ispred noćnog kluba Ledana
 4. Zaključak o odobrenju održavanja manifestacije Etno dani na Narodnom trgu i Trgu Petra Zoranića
 5. Zaključak o odobrenju održavanja glazbene manifestacije u caffe baru “Pod bedemom”

5. lipnja 2017.

 1. Odluka o imenovanju Kulturnog vijeća Grada Zadra
 2. Zaključak o odobrenju postave reklamnog transparenta, društvu “Satoro”
 3. Zaključak o odobrenju korištenja javne površine na Narodnom trgu, Plesnom klubu Tango
 4. Zaključak o odobrenju korištenja javne površine na Obali kralja Petra Krešimira IV, Udruzi Greenpeace

6. lipnja 2017.

 1. Odluka o raspisivanju Javnog natječaja za dodjelu poslovnih prostora u zakup
 2. Zaključak o odabiru društva Morovnik d.o.o. za izvoditelja radova sanacije puteva u Olibu
 3. Zaključak o odabiru Arhitektonskog fakulteta, Zavoda za arhitekturu za izrade analize i projektnog zadatka za izmjenu energetskih karakteristika zgrada dviju škola u Zadru (OŠ Novi Bokanjac i OŠ Crvene kuće)
 4. Zaključak o odabiru Arhitektonskog fakulteta, Zavoda za arhitekturu za izradu izmjene i dopune glavnog projekta vrtića u naselju Višnjik
 5. Zaključak o odabiru društva “Filius” d.o.o. za izvoditelja radova izgradnje kolnika prilaznoj ulici Matije Gupca
 6. Zaključak o odabiru Koncertnog ureda Zadar za usluge najma opreme potrebne za projekt Living streets
 7. Zaključak o odobrenju izvođenja građevinskih radova u kompleksu bivše crkve i samostana Sv. Nikole u Ulici B. Petranovića, za trajanja turističke sezone 2017., Međunarodnom centru za podvodnu arheologiju
 8. Zaključak o odobrenju održavanja koncerata u sklopu projekta VAK”AN”ZA, na Obali kralja Petra Krešimira IV

7. lipnja 2017.

 1. Zaključak o odobrenju korištenja javne površine na više lokacija povijesne jezgre grada radi održavanja ljetnog kulturno zabavnog programa, Turističkoj zajednici Grada Zadra
 2. Zaključak o odobrenju korištenja javne površine na Narodnom trgu, društvu ROSS d.o.o.

8. lipnja 2017.

 1. Zaključak o odobrenju održavanja glazbenih manifestacija na području grada Zadra tijekom turističke sezone 2017., Turističkoj zajednici Grada Zadra i ugostiteljskim objektima
 2. Zaključak o produženju radnog vremena ugostiteljskim objektima na području grada Zadra tijekom turističke sezone 2017.
 3. Zaključak o odobrenju održavanja glazbeno zabavne manifestacije ispred bara ”Ledana”
 4. Zaključak o odobrenju održavanja glazbeno scenskih događanja na terasi Svarog bara

9. lipnja 2017.

 1. Zaključak o utvrđivanju nacrta Pravilnika o provedbi postupka javne nabave i objave na web stranici Grada Zadra radi savjetovanja sa zainteresiranom javnošću
 2. Zaključak o odobrenju održavanja glazbenih večeri u noćnom klubu “Mango”
 3. Zaključak o odobrenju održavanja glazbenih večeri u caffe baru “Teatro”

12. lipnja 2017.

 1. Odluka o imenovanju Poverenstva za provedbu javnih nadmetanja za prodaju nekretnina u vlasništvu Grada Zadra
 2. Odluka o imenovanju predstavnika Grada u tijela za provedbu ITU mehanizma
 3. Odluka o utvrđivanju jediničnih cijena dopune Troškovnika radova upravljanja i održavanja javne rasvjete u Gradu Zadru
 4. Odluka o utvrđivanju statusa nerazvrstane ceste – javnog dobra za nekretnine koje čine ulice: A. Reljkovića, Poličnički put, dio ulice Gospe Maslinske, Put gaja, dio ulice Put Gumlina i Put Guvna
 5. Zaključak o financiranju radova izgradnje kanalizacijske mreže u Ulici Franka Lisice od D8 do OPOV-a – 1. faza

13. lipnja 2017.

 1. Odluka o sklapanju novog ugovora o zakupu prozorskog okna za postavu bankomata društvu “SBERBANK” d.d.
 2. Obavijest o poništenju postupka nabave konzultantskih usluga izrade Plana niskougljičnog transporta grada Zadra – projekt LOCATIONS
 3. Zaključak o davanju na privremeno korištenje prostora u u ulici A. Medulića 2 HPGD “Zoranić”
 4. Odluka o utvrđivanju statusa nerazvrstane ceste – javnog dobra za nekretnine na kojima je sagrađena ulica Put Jadra
 5. Zaključak o odobrenju ulaza i prometovanja teretnim vozilima unutar pješačke zone “Poluotok”, društvu Krekić avangard d.o.o. i Bino commerce d.o.o., za gradilište palače “Cedulin”
 6. Zaključak o odobrenju korištenja javne površine društvu Propela Zadar na Narodnom trgu i Obali kralja Petra Krešimira IV – dm Millenimum jump Zadar 2017
 7. Zaključak o odobrenju korištenja javne površine društvu Propela Zadar na Obali kralja Petra Krešimira IV – Noć punog miseca 2017

14. lipnja 2017.

 1. Zaključak o financiranju usluga pružanja pomoći prilikom ulaska u more teže pokretnim osobama na plaži “Vitrenjak”
 2. Zaključak o odobrenju održavanja glazbeno zabavne manifestacije ispred bara ”Ledana”
 3. Zaključak o odobrenju održavanja glazbenih večeri na terasi caffe bara “Pax”

16. lipnja 2017.

 1. Odluka o raspisivanju javnog natječaja za prodaju nekretnine označene kao kat.čest. 782/1239 k.o. Bokanjac
 2. Zaključak o izvođenju radova na rekonstrukciji vodovodne mreže na križanju ulica Put Bokanjca i Don Bože Milanovića
 3. Zaključak o odabiru društva Radna odjeća i obuća j.d.o.o. za dobavljača službene radne odjeće i obuće za Prometnu jedinicu mladeži
 4. Zaključak o odobrenju održavanja koncerta za trajanja KvartArt festivala, na Vošratnici, na prostoru oko Gradske knjižnice u ulici Stjepana Radića

20. lipnja 2017.

 1. Zaključak o odobrenju održavanja glazbeno zabavne manifestacije ispred bara ”Ledana”
 2. Zaključak o odobrenju korištenja javne površine na Obali kralja Petra Krešimira IV, Udruzi EKO - ZADAR

21. lipnja 2017.

 1. Obavijest o odabiru društva IPZ Uniprojekt MCF d.o.o. za izvoditelja usluge izrade plana gospodarenja otpadom Grada Zadra

23. lipnja 2017.

 1. Obavijest o odabiru društva Promel Projekt d.o.o. za izrađivača projekta brojanja i anketa ulazno-izlaznog i tranzitnog prometa grada Zadra
 2. Zaključak o odobrenju korištenja javne površine na Trgu Petra Zoranića, Zavodu za javno zdravstvo Zadar
 3. Zaključak o odobrenju korištenja javne površine na Narodnom trgu, Udruzi Nada Zadar

26. lipnja 2017.

 1. Zaključak o imenovanju predsjednika Turističke zajednice mjesta Silba
 2. Zaključak o odabiru društva DQS d.o.o. za usluge recertifikacije prema ISO 9001:2015 normi
 3. Zaključak o odobrenju korištenja javne površine na Obali kralja Petra Krešimira IV, društvu VACANZA j.d.o.o. - održavanje turnira
 4. Zaključak o odobrenju korištenja javne površine na Obali kralja Petra Krešimira IV - šljunčani dio, društvu VACANZA j.d.o.o. – prodaja pića

27. lipnja 2017.

 1. Zaključak o davanju suglasnosti za korištenje javne površine u sklopu parka “Sfinga”, Udruzi “Mala filozofija”
 2. Zaključak o odobrenju korištenja javne površine na Obali kralja Petra Krešimira IV, Ligi protiv raka Zadar
 3. Zaključak o odobrenju korištenja javne površine na Narodnom trgu, Društvu prijatelja Hajduka Zadar

28. lipnja 2017.

 1. Zaključak o poništenju postupka nabave usluga izrade baseline study istraživanja (početna analiza studijskih područja)
 2. Zaključak o odobrenju izvođenja obrtničkih radova na stambenom objektu u ulici A. Kovačića za trajanja turističke sezone, TD “TRIGON”
 3. Zaključak o odobrenju održavanja glazbenih večeri na terasi caffe bara “Pax”
 4. Zaključak o odobrenju održavanja glazbeno scenskih događanja na terasi “Svarog” bara
 5. Zaključak o odobrenju održavanja glazbeno scenskih događanja na Obali kralja Petra Krešimira IV, Turističkoj zajednici Grada Zadra
 6. Zaključak o odobrenju održavanja sport & music programa u caffe baru “La Bodega”

29. lipnja 2017.

 1. Zaključak o odabiru društva Structural Art d.o.o. za izrađivača projektne dokumentacije za zgradu MO Novi Bokanjac
 2. Odluka o raspisivanju javnog natječaja za prodaju nekretnine oznake čest.zem. 1856/2 k.o. Zadar
 3. Zaključak o odobrenju održavanja glazbeno scenskih događanja na terasi caffe barova “Kult” i “Dišpet”
 4. Zaključak o odobrenju korištenja javne površine u ulici Š.K. Benje, Turističkoj zajednici Grada Zadra

30. lipnja 2017.

 1. Odluka o Cjeniku usluga Javne vatrogasne postrojbe Zadar
 2. Zaključak o prijenosu sredstava TD “Športski centar Višnjik” d.o.o. za sufinanciranje izrade projektne dokumentacije “stare” dvorane I djelomične adaptacije zgrade “2” u Športskom centru Višnjik
 3. Zaključak o financiranju troškova za 30 pripadnika prometne jedinice mladeži
 4. Zaključak o odobrenju izvođenja građevinskih radova na sanaciji vanjskog kanalizacijskog sustava škole, na adresi Trg Gospe loretske 3, za trajanja turističke sezone, OŠ Krune Krstića
 5. Zaključak o odobrenju korištenja javne površine u Ulici Š.K. Benje, Zakladi Cenacolo
 6. Zaključak o odobrenju korištenja javne površine na Obali kralja Petra Krešimira IV, Klubu daljinskog plivanja “Donat”