1. lipnja 2016.

 1. Zaključak o odobrenju postave reklamnog transparenta Narodnom muzeju Zadar
 2. Zaključak o odobrenju postave reklamnog transparenta Lions klubu Zadar
 3. Zaključak o odobrenju postave reklamnog transparenta Turističkoj zajednici Grada Zadra
 4. Zaključak o odobrenju korištenja javne površine na Trgu pet bunara, Koordinaciji nacionalnih manjina Zadarske županije

2. lipnja 2016.

 1. Zaključak o uplati godišnje članarine za 2016. godinu za sudjelovanje u LAG-u Mareta
 2. Zaključak o odobrenju održavanju glazbene večeri u restoranu „Gladne oči“
 3. Zaključak o odobrenju korištenja javne površine u Ulici Šimuna Kožičića Benje, Žarku Tomaševiću - Ricu

6. lipnja 2016.

 1. Odluka o odabiru društva AB Forum d.o.o. za izvoditelja usluge izrade izmjena i dopuna glavnog i izvedbenog projekta za Kneževu i dio Providurove palače
 2. Zaključak o prihvaćanju ponude društva Lavčević Zadar d.o.o. za spajanje vanjske rasvjete i DTK instalacija za zgradu A3 na Crvenim kućama

7. lipnja 2016.

 1. Prijedlog odluke o izmjeni Odluke o pravu na korištenje besplatnog javnog gradskog prijevoza
 2. Prijedlog zaključka o sufinanciranju rada turističkog tima Hitne medicinske pomoći
 3. Zaključak o sufinanciranju turističkih manifestacija Turističke zajednice Grada Zadra u 2016. godini
 4. Zaključak o subvencioniranju razlike iznosa zakupnine za poslovne prostore T.D. „Inovativni Zadar“ d.o.o.
 5. Zaključak o prihvaćanju ponude društva RAO d.o.o. za uvođenje sustava za rad službe prometnog redarstva
 6. Zaključak o odobrenju održavanja glazbenog događanja na terasi Svarog bara
 7. Zaključak o odobrenju korištenja javne površine na Narodnom trgu, Hrvatskom udruženju za Crohnovu bolest i ulcerozni kolitis

8. lipnja 2016.

 1. Zaključak o odobrenju T.D. Pelagos d.o.o. izvođenja građevinskih radova na izgradnji hotela u Ulici braće Bersa 2, tijekom turističke sezone
 2. Zaključak o odobrenju Turističkoj zajednici Grada Zadra izvođenja građevinskih radova na rekonstrukciji palače Cedulin, tijekom turističke sezone
 3. Zaključak o odobrenju korištenja javne površine na Forumu, Udruzi EKO Zadar

9. lipnja 2016.

 1. Zaključak o pokroviteljstvu nad organizacijom Croatia food festivala
 2. Zaključak o odobrenju korištenja javne površine Obali kralja Petra Krešimira IV, Udruzi za promicanje i poticanje izrade rukotvorina od konca „Konac“

10. lipnja 2016.

 1. Zaključak o odobrenju korištenja javne površine na Poluotoku radi uličnog sviranja, Jurici Šunjiću
 2. Zaključak o odobrenju korištenja javne površine na Obali kralja Petra Krešimira IV, Agenciji za promidžbu „Klinka“
 3. Zaključak o odobrenju korištenja javne površine na Obali kralja Petra Krešimira IV, Sandri Profaca (sportska manifestacija VAK“ANZ“A)

13. lipnja 2016.

 1. Zaključak o isplati sredstava prema Ugovoru o suradnji na marketinškim aktivnostima Turističkoj zajednici Zadarske županije
 2. Zaključak o odobrenju O.Š. Voštarnica izvođenja građevinskih radova na sanaciji pročelja škole, tijekom turističke sezone
 3. Zaključak o odobrenju postave reklamnog transparenta Muzeju antičkog stakla
 4. Zaključak o odobrenju korištenja javne površine na više lokacija u povijesnoj jezgri grada Zadra, turističkoj zajednici Grada Zadra (manifestacije u turističkoj sezoni)

14. lipnja 2016.

 1. Zaključak o odobrenju financiranja pružanja usluge pomoći prilikom ulaska u more osobama sa invaliditetom na plaži „Vitrenjak“
 2. Zaključak o odobrenju izvođenja radova na javnoj površini u Ulici Lepantske bitke, Ulici 22. lipnja 1941., Drniškoj ulici i Ulici Benedikta Mihaljevića

15. lipnja 2016.

 1. Zaključak o povratu sredstava jamstvenog fonda Razvojne agencije Zadarske županije Zadra d.o.o. na transakcijski račun Grada Zadra
 2. Zaključak o odobrenju održavanja glazbenih manifestacija na području grada Zadra tijekom turističke sezone 2016., prema Programu Turističke zajednice Grada Zadra
 3. Zaključak o produženju radnog vremena ugostiteljskim objektima na području grada Zadra tijekom turističke sezone 2016., za održavanja manifestacija prema Programu Turističke zajednice Grada Zadra
 4. Zaključak o odobrenju održavanja koncerta na terasi caffe barova „Kult“ i „Dišpet“
 5. Zaključak o odobrenju korištenja javne površine na Obali kralja Petra Krešimira IV, Udruzi EKO Zadar

16. lipnja 2016.

 1. Zaključak o odobrenju korištenja javne površine na Poluotoku radi uličnog sviranja, Željku Kipsonu
 2. Zaključak o odobrenju korištenja javne površine na Poluotoku radi uličnog sviranja, Medardi Pack i Luki Letici Grgasu

17. lipnja 2016.

 1. Javni poziv za podnošenje zahtjeva za izdavanje dozvola za obavljanje autotaksi prijevoza na području Grada Zadra
 2. Odluka o utvrđivanju statusa nerazvrstane ceste za nekretnine oznake dio čest.zem. 2144/290 i 2152/59, sve k.o. Crno

20. lipnja 2016.

 1. Zaključak o sudjelovanju Grada Zadra u manifestaciji „Europski tjedan kretanja“ 2016.
 2. Zaključak o davanju u zakup javne površine na lokacijama Voštarnica i Put Petrića, TD „Tržnica Zadar“ d.o.o.
 3. Zaključak o odobrenju korištenja javne površine na Poljani pape Ivana Pavla II, agenciji MV Media Consulting

21. lipnja 2016.

 1. Odluka o izmjeni Odluke o osnivanju Koordinacije Grada Zadra za prostorno plansku dokumentaciju
 2. Zaključak o odobrenju postave reklamnog transparenta Narodnom muzeju Zadar
 3. Zaključak o odobrenju postave reklamnih transparenata Koncertnom uredu Zadar
 4. Zaključak o odobrenju korištenja javne površine na Narodnom trgu, Udruzi Nada

24. lipnja 2016.

 1. Odluka o sklapanju novog ugovora o zakupu poslovnog prostora s dosadašnjim zakupnikom kojem ističe ugovor: Zadar gradnja d.o.o.
 2. Zaključak o odobrenju održavanja glazbenog programa ispred noćnog kluba Ledana

27. lipnja 2016.

 1. Odluka o imenovanju članova ocjenjivačkog suda za ocjenu radova u provedbi natječaja za dizajn vizualnog identiteta, signalistike i postava Kneževe palače
 2. Zaključak o utvrđivanju za javnu raspravu prijedloga II. Izmjena i dopuna DPU-a parka i centralnih funkcija „Maraska-park“
 3. Zaključak o odobrenju održavanja glazbenih večeri na terasi caffe bara „Pax“

28. lipnja 2016.

 1. Zaključak o odobrenju postave reklamnog transparenta, društvu „Info tourist“
 2. Zaključak o odobrenju održavanja glazbenih večeri na terasi caffe bara „Pax“
 3. Zaključak o odobrenju korištenja javen površine na Istarskoj obali, Nini Vrdoljak

29. lipnja 2016.

 1. Odluka o prijedlogu imenovanja članova Nadzornog odbora TD „Liburnija“ d.o.o.
 2. Odluka o prijedlogu opoziva direktora TD „Čistoća“ d.o.o.
 3. Odluka o prijedlogu imenovanja direktora TD „Čistoća“ d.o.o.
 4. Odluka o prijedlogu imenovanja člana Nadzornog odbora TD „Čistoća“ d.o.o.
 5. Zaključak o davanju suglasnosti na Odluke o iznosu participacije Glazbene škole Blagoje Bersa za školsku godinu 2016./2017.
 6. Zaključak o odabiru društva Vatro-protekt d.o.o. za dobavljača odora za pripadnike postrojbi civilne zaštite
 7. Zaključak o odobrenju održavanja glazbenih večeri u noćnom klubu „Mango“
 8. Zaključak o odobrenju održavanja glazbenih večeri ispred caffe bara „Bizarre“

30. lipnja 2016.

 1. Odluka o imenovanju Povjerenstva za primopredaju stanova s pripadajućim dijelovima zgrade i zemljišta u višestambenoj građevini „A3“, Crvene kuće
 2. Zaključak o odobrenju ZP Krekić Avangard d.o.o., Inero d.o.o. i VG5 d.o.o. izvođenja građevinskih radova rekonstrukcije Kneževe palače, tijekom turističke sezone
 3. Zaključak o odobrenju održavanja glazbenih događanja na terasi „Svarog“ bara