1. lipnja 2015.

 1. Odluka o raspisivanju javnog natječaja za dodjelu u zakup ulaznog hola Providurove palače
 2. Odluka o davanju suglasnosti za izdavanje lokacijske dozvole za rekonstrukciju raskrižja državne ceste D306 (ulica Hravtskog sabora) s ulicama Put Nina i Matije Gupca – društvu Hrvatske ceste
 3. Zaključak o odobrenju izvođenja građevinskih radova na izgradnji javnog kanalizacijskog sustava u ulici Asje Petričić, tijekom turističke sezone 2015, društvu Odvodnja d.o.o.
 4. Zaključak o odobrenju postave reklamnog transparenta, Turističkoj zajednici Grada Zadra
 5. Zaključak o odobrenju postave reklamnih transparenata, Koncertnom uredu Zadar
 6. Zaključak o odobrenju korištenja javne površine u Zrinsko-frankopanskoj ulici, Organizacijskom odboru za izjašnjavanje birača o potrebi da se zatraži raspisivanje referenduma o uređenju pitanja referenduma
 7. Zaključak o odobrenju korištenja javne površine na Poluotoku Martini Štrkalj, radi izvođenja programa uličnog zabavljača

 2. lipnja 2015.

 1. Zaključak o potvrdi imenovanja zapovjednika DVD-a Rutnjak
 2. Odluka o utvrđivanju statusa nerazvrstane ceste na nekretnini koje čini Ulicu baruna Vjenceslava Lilienberga

3. lipnja 2015.

 1. Zaključak o odobrenju održavanja glazbenih večeri u caffe baru Zodiac

5. lipnja 2015.

 1. Odluka o sklapanju novog ugovora o zakupu poslovnog prostora s dosadašnjim zakupcem kojem ističe ugovor, društvom Bašta Zadar d.o.o.
 2. Zaključak o odobrenju ulaza i prometovanja teretnim vozilima unutar pješake zone Poluotok za potrebe gradilišta Kneževa palača, društvu Ploter d.o.o.
 3. Zaključak o odobrenju ulaza i prometovanja teretnim vozilima unutar pješake zone Poluotok za potrebe gradilišta palače Cedulin, zajednici ponuditelja Krekić avangard d.o.o. i Bino commerce d.o.o.
 4. Zaključak o dozvoli izdavanja rješenja za nastavak izvođenja radova na kolniku Ulice Asje Petričić, na zahtjev društva Odvodnja d.o.o.
 5. Zaključak o odobrenju postave reklamnog transparenta Lions klubu Zadar

8. lipnja 2015.

 1. Zaključak o odobrenju izvođenja građevinskih radova na rekonstrukciji Kneževe palače, tijekom turističke sezone 2015, društvu Ploter d.o.o.
 2. Zaključak o odobrenju postave reklamnog transparenta, Muzeju antičkog stakla Zadar

 9. lipnja 2015.

 1. Zaključak o odobrenju korištenja javne površine u ulici Šimuna Kožičića Benje, Klubu Vespa klub Zadar

10. lipnja 2015.

 1. Odluka o raspisivanju javnog natječaja za prodaju nekretnine u vlasništvu Grada Zadra, dijela čest.zem. 6351 k.o. Mali Iž
 2. Odluka o raspisivanju javnog natječaja za dodjelu poslovnih prostora u zakup te dijela prostora za postavljanje bankomata
 3. Zaključak o odobrenju financiranja usluge pružanja pomoći prilikom ulaska u more teže pokretnim osobama i osobama s invaliditetom na plaži Vitrenjak
 4. Zaključak o odobrenju izvođenja unutarnjih građevinskih radova na stambeno poslovnom objektu Dražanica, tijekom turističke sezone 2015, društvu Lignum d.o.o.
 5. Zaključak o odobrenju postave reklamnog transparenta Turističkoj zajednici Grada Nina
 6. Zaključak o odobrenju održavanja festivala na krovnoj terasi starog Kazališta lutaka u Jazinama
 7. Zaključak o odobrenju korištenja javne površine na Poluotoku Medardu Pack, Tomislavu Pižeti i Luki Letici Grgasu, radi uličnog sviranja

11. lipnja 2015.

 1. Zaključak o odobrenju korištenja javne površine na više lokacija u povijesnoj jezgri grada, radi održavanja ljetnog zabavnog programa, Turističkoj zajednici Grada Zadra

12. lipnja 2015.

 1. Zaključak o odobrenju korištenja javne površine na Narodnom trgu, Udruzi Eko-Zadar
 2. Zaključak o odobrenju korištenja javne površine na Narodnom trgu, Udruzi Porat
 3. Zaključak o odobrenju korištenja javne površine na Trgu pet bunara, Hrvatskom narodnom kazalištu Zadar
 4. Zaključak o odobrenju korištenja javne površine na Forumu, Francuskom veleposlanstvu u Hrvatskoj
 5. Zaključak o davanju u zakup javne površine na lokaciji Poluotok – Gradska tržnica, društvu Bonavia commerce d.o.o.

15. lipnja 2015.

 1. Zaključak o odobrenju održavanja glazbenih manifestacija na Poluotoku tijekom turističke sezone 2015., Turističkoj zajednici Grada Zadra
 2. Zaključak o produženju radnog vremena ugostiteljskim objektima na području Poluotoka, u vrijeme održavanja glazbenih manifestacija tijekom turističke sezone 2015.
 3. Zaključak o odobrenju održavanja glazbene večeri u restoranu Gladne oči

16. lipnja 2015.

 1. Zaključak o finaciranju provedbe energetskog pregleda i ishođenja energetskog certifikata za ŠRC Mocire i ŠRC Ravnice,
 2. Zaključak o dozvoli izdavanja rješenja za nastavak izvođenja radova na kolniku Ulice Andrije Mohorovičića, po zahtjevu društva Odvodnja d.o.o.
 3. Zaključak o dozvoli izdavanja rješenja za nastavak izvođenja radova na kolniku Ulice Romansa i Ive Tijardovića, po zahtjevu društva Odvodnja d.o.o.
 4. Zaključak o odobrenju postave reklamnog transparenta društvu Info turist

17. lipnja 2015.

 1. Odluka o zaključivanju predugovora o kupoprodaji socijalnih stanova na području Crvenih kuća - zgrada A3
 2. Odluka o sufinanciranju nabave školskih udžbenika učenicima osnovnih škola Grada Zadra za školsku 2015./2016. godinu
 3. Odluka o organizaciji i provedbi programa produženog boravka u školskoj 2015./2016. godini
 4. Odluka o raspisivanju javnog natječaja za dodjelu poslovnog prostora u zakup
 5. Zaključak o odobrenju održavanja koncerta na ljetnoj terasi caffe bara Shine
 6. Zaključak o odobrenju korištenja javne površine na Narodnom trgu, Udruzi Eko Zadar
 7. Zaključak o odobrenju korištenja javne površine na Obali kralja Petra Krešimira IV, Zavodu za javno zdravstvo Zadar

18. lipnja 2015.

 1. Zaključak o davanju na korištenje prostora i termina u kompleksu ŠRC Višnjik, Atletskom športskom klubu Zadar
 2. Zaključak o pokroviteljstvu nad programom SVI zaJEDNO HRVATSKO NAJ
 3. Zaključak o odobrenju održavanja koncerta na ljetnoj terasi caffe bara Shine

23. lipnja 2015.

 1. Zaključak o odobrenju izvođenja građevinskih radova na rekonstrukciji školskog dvorišta Pomorskoj školi Zadar za trajanja turističke sezone 2015.
 2. Zaključak o produženju radnog vremena ugostiteljskog objekta Tequila Sunrise
 3. Zaključak o odobrenju održavanja festivala elektronske glazbe na prostoru Kapetanskog parka, Udruzi mladih Poluotok
 4. Zaključak o odobrenju korištenja javne površine na Obali kralja Petra Krešimira IV, Tihomiru Lipoharu
 5. Zaključak o odobrenju korištenja javne površine na Obali kralja Petra Krešimira IV, Klubu daljinskog plivanja Donat
 6. Zaključak o odobrenju korištenja javne površine na Poluotoku, Antoniu Potočnjaku, za ulično sviranje

24. lipnja 2015.

 1. Zaključak o davanju na posudbu poslovnog prostora u prizemlju zgrade u Ulici don Ive Prodana 10, Veleposlanstvu Republike Slovačke u Zagrebu
 2. Zaključak o odobrenju održavanja glazbenih večeri u Garden baru
 3. Zaključak o odobrenju održavanja manifestacije Zadarska kvartoteka na plaži Kolovare, Turističkoj zajednici Grada Zadra
 4. Zaključak o odobrenju korištenja javne površine na Poljani pape Ivana Pavla II, društvu Media Centar d.o.o.
 5. Zaključak o odobrenju korištenja javne površine na Narodnom trgu, Udruzi Nada
 6. Zaključak o odobrenju korištenja javne površine na Narodnom trgu, u Širokoj ulici, na Forumu i na Trgu pet bunara, društvu Riba ribi grize rep

26. lipnja 2015.

 1. Zaključak o odobrenju korištenja javne površine na prostoru Kapetanskog parka, Udruzi mladih Poluotoka

29. lipnja 2015.

 1. Prijenosu sredstava Udruzi logoraša antifašista u talijanskom koncentracijskom logoru Molat
 2. Odluka o dodjeli financijskih potpora projektima odabranim na natječaju za projekte energetske učinkovitosti u višestambenim zgradama s 15 ili više stambenih jedinica

30. lipnja 2015.

 1. Odluka o odobrenju uporabe grba Grada Zadra na plakatima i programskim knjižicama plesnog projekta Cloud deluxe
 2. Zaključak o odobrenju Državnom arhivu Zadar izvođenja građevinskih radova za trajanja turističke sezone 2015,
 3. Zaključak o neodobravanju izvođenja radova za trajanja turističke sezone na Malom Ižu, Renatu Golem
 4. Zaključak o odobrenju održavanja glazbenih večeri u caffe baru Zodiac
 5. Zaključak o odobrenju održavanja koncerta na ljetnoj terasi caffe bara Shine
 6. Zaključak o odobrenju korištenja javne površine na Obali kralja Petra Krešimira IV, društvu Osmijeh za dar