3. kolovoza 2015.

 1. Odluka o utvrđivanju statusa nerazvrstane ceste za čest.zem. 2106/937 k.o. Zadar
 2. Odluka o utvrđivanju statusa nerazvrstane ceste za čest.zem. 1748/2 k.o. Crno
 3. Odluka o utvrđivanju statusa nerazvrstane ceste za čest.zem. 4182/1, 4182/2 i 4182/4 k.o. Crno
 4. Zaključak o objavi javnog poziva za zapošljavanje pomoćnika u nastavi u osnovnim školama Grada Zadra
 5. Obavijest o odabiru ponude društva Prima Pars d.o.o. za izradu glavnog i izvedbenog projekta energetske obnove zgrade OŠ Petra Preradovića
 6. Zaključak o davanju suglasnosti Leu Meštroviću za ishođenje akta za gradnju prometnice na čest.zem. 743/10 i 743/12, obje k.o. Bokanjac
 7. Zaključak o odobrenju korištenja javne površine u Ulici Š.K.Benje, na Forumu i Poljani pape I. Pavla II, Udruzi socijalnih radnika

4. kolovoza 2015.

 1. Pravilnik o obrascu Dozvole, sadržaju i načinu vođenja Upisnika izdanih dozvola za obavljanje autotaksi prijevoza
 2. Odluka o odabiru ponude društva AB FORUM d.o.o. za uslugu projektantskog nadzora rekonstrukcije objekta Kneževa palača
 3. Obavijest o odabiru ponude društva AB FORUM d.o.o. za izradu projekta uređenja Trga tri bunara
 4. Zaključak o odobrenju održavanja koncerata na krovnoj terasi starog kazališta lutaka
 5. Zaključak o odobrenju korištenja javne površine na Narodnom trgu, Udruzi osoba oštećena sluha Zadar

6. kolovoza 2015.

 1. Zaključak o odobrenju održavanja after party programa u Hitch baru
 2. Zaključak o odobrenju korištenja javne površine na Narodnom trgu, Udruzi Fistt

7. srpnja 2015.

 1. Zaključak o odobrenju održavanja glazbenog koncerta na terasi Maraschino bara
 2. Zaključak o odobrenju održavanja glazbenih večeri ispred caffe bara Pod bedemom
 3. Zaključak o odobrenju korištenja javne površine na Narodnom trgu, Udruzi Brodarica

10. kolovoza 2015.

 1. Zaključak o isplati sredstava društvu Inovativni Zadar d.o.o. za poticanje razvoja poduzetništva, informacijskih i komunikacijskih tehnologija
 2. Zaključak o odobrenju korištenja javne površine na Istarskoj obali, društvu Ilirija d.d.
 3. Zaključak o odobrenju korištenja javne površine na Obali kralja Petra Krešimira IV, DŠR Osmijeh za dar

11, kolovoza 2015.

 1. Odluka o odabiru ponude zajednice ponuditelja Colas Hrvatska d.d. i Tim d.o.o. za dodatne radove na rekonstrukciji Ulice H. Ćustića
 2. Zaključak o odabiru ponude društva Vipera Protecta d.o.o. za nabavu usluga tjelesne zaštite imovine Centra Mocire
 3. Zaključak o odobrenju korištenja javne površine na Obali kralja Pera Krešimira IV, društvu Bas Production Adria d.o.o.

12. kolovoza 2015.

 1. Odluka o odabiru ponude društva Ploter d.o.o. za izvođenje dodatnih radova rekonstrukcije Coworking prostora COIN
 2. Zaključak o izradi Troškovnika radova za sanaciju (rekonstrukciju) postojećeg crpnog postrojenja odvodnje fekalnih voda iz zgrade u Kijevskoj ulici na sustav odvodnje grada

14. kolovoza 2015.

 1. Zaključak o odobrenju održavanja Belafuške fešte, na športskom igralištu Brodarica

17. kolovoza 2015.

 1. Zaključak o imenovanju Povjerenstva za provedbu Javnog natječaja za povjeravanje poslova božićnog ukrašavanja Grada Zadra
 2. Zaključak o odobrenju izvođenja građevinskih radova na objektu Dječjeg vrtića Kocka kockica u ulici Mate Balote 50

18. kolovoza 2015.

 1. Odluka o odabiru ponude društva Školski servis d.o.o. za nabavu namještaja za Coworking prostor COIN Zadar
 2. Zaključak o prihvaćanju ponude društva Stipčević d.o.o. za izgradnju spojne prometnice UPU-a Vidikovac II sa ulicom Put Bokanjca
 3. Zaključak o odobrenju održavanja Stanarske fešte, na školskom igralištu OŠ Stanovi

20. kolovoza 2015.

 1. Zaključak o odobrenju održavanja manifestacije u caffe baru Petit
 2. Zaključak o odobrenju održavanja manifestacije na ljetnoj terasi caffe bara Shine
 3. Zaključak o odobrenju održavanja glazbenih večeri u caffe baru Zodiac
 4. Zaključak o odobrenju održavanja koncerta na trgu Sirac
 5. Zaključak o odobrenju održavanja svadbene večere u Kraljevskim vinogradima u Petrčanima
 6. Zaključak o odobrenju održavanja projekcije filmova u Kraljevskim vinogradima u Petrčanima
 7. Zaključak o odobrenju korištenja javne površine na Trgu sv. Krševana i Ulici Š. K. Benje, društvu Avvantura d.o.o.

21. kolovoza 2015.

 1. Zaključak o utvrđivanju Nacrta Pravilnika o financiranju javnih potreba sredstvima proračuna Grada Zadra
 2. Odluka o izmjeni Odluke o sufinanciranju nabave školskih udžbenika učenicima osnovnih škola Grada Zadra
 3. Zaključak o financiranju programa njemačkog jezika od prvog do trećeg razreda u OŠ Š. Budinića za školsku 2015./2016. godinu
 4. Zaključak o financiranju programa talijanskog jezika u prvom i drugom razredu u OŠ Stanovi za školsku 2015./2016. godinu
 5. Zaključak o financiranju programa predškole u OŠ Zadarski otoci – Područni odjel Silba u pedagoškoj 2015./2016. godini
 6. Zaključak o sufinanciranju redovitog programa predškolskog odgoja i obrazovanja u vrtićima drugih osnivača za pedagošku 2015./2016. godinu
 7. Zaključak o isplati sredstava Turističkoj zajednici Zadarske županije prema Ugovoru o suradnji na marketinškim aktivnostima
 8. Zaključak o prihvaćanju ponude društva ABConsulting za izradu studije predizvodljivosti projekta revitalizacije otoka Molata
 9. Zaključak o odobrenju korištenja javne površine u Ulici Sirac, Udruzi Šigureca

24. kolovoza 2015.

 1. Odluka o prihvaćanju ponude društva Tajer d.o.o. za kupnju dijela nekretnine oznake čest.zem. 782/1187 k.o. Bokanjac
 2. Obavijest o odabiru ponude društva Konus d.o.o. za uslugu izrade glavnog i izvedbenog projekta energetske obnove OŠ Smiljevac
 3. Zaključak o odobrenju održavanja glazbenih večeri u noćnom klubu Mango
 4. Zaključak o odobrenju održavanja glazbeno scenskih događanja na terasi Svarog bara
 5. Zaključak o odobrenju održavanja glazbenih večeri ispred caffe bara Bizarre
 6. Zaključak o odobrenju održavanja glazbeno zabavnog programa ispred noćnog kluba Ledana
 7. Zaključak o odobrenju održavanja kocerta na terasi Maraschino bara

25. kolovoza 2015.

 1. Odluka o utvrđivanju statusa nerazvrstane ceste za Zrmanjsku ulicu
 2. Zaključak o prijenosu sredstava OTP banci za subvenciju kamate temeljem odobrenih kredita
 3. Zaključak o odobrenju održavanja after party programa, u objektu La Bodegga

26. kolovoza 2015.

 1. Zaključak o isplati sredstava Zajednici udruga Centar nezavisne kulture radi sufinanciranja rada ureda B.hive
 2. Zaključak o odobrenju postave reklamnih transparenata, društvu Sport event d.o.o.

27. kolovoza 2015.

 1. Obavijest o odabiru ponude Regionalne energetske agencije Sjever za uslugu izrade programa/akcijskog plana energetske učinkovitosti u sklopu projekta CB-GREEN
 2. Obavijest o odabiru ponude društva Urbanex d.o.o. za uslugu izrade strategije razvoja urbanog područja
 3. Obavijest o odabiru ponude društva Aurora Consulting d.o.o. za konzultantske usluge pripreme tehničke dokumentacije za prijavu projekta izgradnje i opremanja DVD-a Kožino
 4. Zaključak o odobrenju korištenja javne površine na Poljani pape Ivana Pavla II, društvu Sport event d.o.o.

28. kolovoza 2015.

 1. Zaključak o isplati sredstava za izbornu promidžbu nacionalnim manjinama Grada Zadra

31. kolovoza 2015.

 1. Zaključak o financijskoj pomoći društvu Propela za organizaciju manifestacije Noć punog miseca
 2. Zaključak o odobrenju postave zastavica na rasvjetne stupove, društvu Sport event d.o.o.
 3. Zaključak o odobrenju korištenja javne površine na Obali kralja Petra Krešimira IV, Udruzi Babura
 4. Zaključak o odobrenju korištenja javne površine na Narodnom trgu, Održivom razvoju