1. kolovoza 2014.

 1. Zaključak o odobrenju korištenja javne površine na Istarskoj obali, Klubu za ekspedicionizam i kulturu
 2. Zaključak o odobrenju korištenja javne površine na Putu Biliga, Društvu športske rekreacije Bili Brig
 3. Zaključak o odobrenju korištenja javne površine u ulici Š. K. Benje, Turističkoj zajednici Grada Zadra

3. kolovoza 2014.

 1. Odluka o utvrđivanju statusa nerazvrstane ceste za čest.zem. 10767k.o. Zadar

4. kolovoza 2014.

 1. Zaključak o odobrenju korištenja javne površine na Narodnom trgu, Udruzi Zadarske mažoretkinje

6. kolovoza 2014.

 1. Zaključak o odobrenju održavanje glazbeno umjetničkog programa na prostoru Kapetanskog parka

7. kolovoza 2014.

 1. Zaključak o odobrenju korištenja glazbe na terasama caffe barova Kult, Dišpet i Arkada
 2. Zaključak o odobrenju održavanja glazbeno scenskih događanja u Svarog baru

8. kolovoza 2014.

 1. Zaključak o odobrenju korištenja javne površine na Narodnom trgu, Klubu za ekspedicionizam i kulturu

11. kolovoza 2014.

 1. Zaključak o dopuštenju TD „Vodovod“ d.o.o. izvođenja radova na javnoj površini, kolniku Polačke ulice
 2. Zaključak o odobrenju produženog radnog vremena caffe bara Yolanda
 3. Zaključak o odobrenju održavanja manifestacije Smotra folklora na Trgu pet bunara, Narodnom muzeju Zadar
 4. Zaključak o odobrenju korištenja javne površine na lokaciji Kapetanski park, Centru Gong prema vama

12. kolovoza 2014.

 1. Zaključak o odobrenju održavanja glazbeno scenskih događanja u Svarog baru
 2. Zaključak o odobrenju održavanja glazbenih večeri u caffe baru Zodiac
 3. Zaključak o odobrenju korištenja glazbe na terasama caffe barova Kult, Dišpet i Arkada
 4. Zaključak o odobrenju održavanja manifestacije Belafuška fešta, MO Brodarica i Udruzi Brodarica
 5. Zaključak o odobrenju korištenja javne površine na Polutoku, Andriji Mariću 

13. kolovoza 2014.

 1. Zaključak o odobrenju korištenja javne površine u Šibenskoj ulici, Petri Perica

14. kolovoza 2014.

 1. Zaključak o davanju u zakup javne površine, na Obali kralja Petra Krešimira IV, društvu športske rekreacije OSMIJEH za DAR
 2. Zaključak o odobrenju korištenja javne površine na Trgu pet bunara i na Trgu Petra Zoranića, Narodnom muzeju Zadar

18. kolovoza 2014.

 1. Zaključak o o odobrenju korištenja javne površine na Trgu pet bunara i parku Perivoju kraljice Jelene Madijevke, Udruzi Terra

19. kolovoza 2014.

 1. Zaključak o o odobrenju održavanja kulturne manifestacije ispred caffe bara Zodiac, Udruzi Donat

20. kolovoza 2014.

 1. Zaključak o utvrđivanju nacrta konačnog prijedloga III. Izmjena i dopuna Detaljnog plana uređenja lučice Vitrenjak, kao Konačnog prijedloga plana
 2. Zaključak o odobrenju korištenja glazbe na terasama caffe barova Kult, Dišpet i Arkada
 3. Zaključak o odobrenju održavanja glazbeno scenskih događanja u Svarog baru
 4. Zaključak o odobrenju održavanja glazbenih večeri u caffe baru Zodiac
 5. Zaključak o odobrenju postave reklamnog transparenta Pučkom otvorenom učilištu

21. kolovoza 2014.

 1. Zaključak o odobrenju održavanja manifestacija na Poljani Branka Stojakovića, TD Avvantura d.o.o.

25. kolovoza 2014.

 1. Zaključak o odobrenju korištenja javne površine na Obali kneza Branimira, Hrvatskom crvenom križu - Gradskom društvu Zadar

26. kolovoza 2014.

 1. Zaključak o odobrenju korištenja glazbe na terasama caffe barova Kult, Dišpet i Arkada
 2. Zaključak o odobrenju korištenja javne površine na Obali kneza Branimira, društvu „Adria red bull“ d.o.o.
 3. Zaključak o odobrenju korištenja javne površine na Trgu Petra Zoranića, Agenciji Cosmopolit media

27. kolovoza 2014.

 1. Zaključak o odobrenju održavanja glazbeno scenskih događanja u Svarog baru
 2. Zaključak o odobrenju korištenja javne površine na Istarskoj obali, društvu Rimac automobili d.o.o.

28. kolovoza 2014.

 1. Zaključak o odobrenju održavanja glazbeno zabavnog programa u noćnom klubu Ledana

29. kolovoza 2014.

 1. Zaključak o nastavku financiranja izvođenja programa njemačkog jezika od prvog do trećeg razreda u Osnovnoj školi Šime Budinića za školsku 2014./2015. godinu
 2. Zaključak o odobrenju održavanja glazbenih večeri u caffe baru Zodiac
 3. Zaključak o odobrenju korištenja javne površine na Poljani pape Ivana Pavla II, Autoklubu Zadar