DNEVNI RED

1. Informacija o Prijedlogu proračuna Grada Zadra za 2024. godinu i projekcije za 2025. i 2026. godinu

2. Informacija o Prijedlogu odluke o načinu pružanja javne usluge sakupljanja komunalnog otpada na području Grada Zadra

3. Informacija o Prijedlogu odluke o uključivanju Grada Zadra u Program izgradnje stanova po Programu društveno poticane stanogradnje

4. Informacija o otvaranju Centra za mlade i objavi javnog poziva za iskaz interesa za korištenje prostora u Centru

5. Informacija o potpisanim Ugovorima o dodjeli bespovratnih sredstava za projekte rekonstrukcije i izgradnje dječjih vrtića PO Duga i „Crvene kuće“,  Projekta „POKRET 2+“ i dodjeli sredstava za izradu projektne dokumentacije uređenja bastiona Citadela

6. Informacija o sklopljenom Ugovoru o razvoju vodoopskrbe uslužnog područja Vodovoda d.o.o. Zadar