DNEVNI RED

1. Provedba Odluke o financiranju nužnih rashoda i izdataka za prvo tromjesečje 2024. godine i projekcija proračunskih obveza u 2024. godini